Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

28.11.2014r. – ZP/PN/71/14/LZP

Dostawa odczynników do oznaczania statusu receptora Herr-2 oraz multimerowego systemu detekcyjnego oraz dzierżawa aparatu do barwień immunohistochemicznych wraz z oprogramowaniem i obsługą informatyczną w/w aparatu.

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 09 grudnia 2014r. godz.10:00/10:15.

Załączniki: