Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

29.01.2015- ZP/PN/9/15/ETE

USŁUGA HOTELARSKA WRAZ Z TRANSPORTEM DLA PACJENTÓW DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII.LICZBA MIEJSC NOCLEGOWYCH 55

OGŁOSZENIE

29.01.2015- Ogłoszenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z ZAŁĄCZNIKAMI

Specyfikacja

03.02.2015 –zał. nr 1- opis przedmiotu zamówienia

03.02.2015- zał. nr 2- formularz oferty

03.02.2015- zał. nr 3- oświadczenie z art. 22

03.02.2015- zał. nr 4- oświadczenie z art. 24

03.02.2015- zał. nr 5- projekt umowy

UNIEWAŻNIENIE

24.02.2015- unieważnienie