Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

29.04.2017r. – ZP/PN/38/17/LAM/JG

Dostawa USG z zestawem do badań ultrasonograficznych EUS/EBUS oraz USG kardiologicznego wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem pracowników DCO we Wrocławiu z podziałem na 2 pakiety.

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 11 LIPCA 2017r. GODZ. 10:00/10:15 WYNIKAJĄCA Z TEGO, IŻ OGŁOSZENIE ZOSTAŁO OPUBLIKOWANE W DNIU 27.05.2017r. NATOMIAST ZAMAWIAJĄCY OPUBLIKOWAŁ CAŁĄ DOKUMENTACJĘ NA SWOJEJ STRONIE W DNIU 29.05.2017r.

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 14 LIPCA 2017r. GODZ. 10:00/10:15

OGŁOSZENIA:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

WYJAŚNIENIA SIWZ

PO OTWARCIU OFERT: