Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

29.05.2014 – ZP/91/ETE/BU/14

Unieszkodliwianie i transport odpadów medycznych o kodach 18 01 02,18 01 03,18 01 08 z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej w okresie 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy:

·  Pakiet nr 1 – z Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, pl. Hirszfelda 12,

·  Pakiet nr 2 – z Zakładu Teleradioterapii w Legnicy, ul. Jarosława Iwaszkiewicza 5 – Filia Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu,

ZAŁĄCZNIKI: