Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

29.05.2017 -ZP/PN/42/17/EZPL/JHP

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 07.06.2017 GODZINA 10/10:15

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 09 CZERWCA 2017r. GODZ. 10:00/10:15.

SUKCESYWNE DOSTAWY PASKÓW TESTOWYCH, ODCZYNNIKÓW ORAZ SPRZETU DO DIAGNOSTYKI IN VITRO Z PODZIAŁEM NA 4 PAKIETY DLA ZAKŁADU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ ORAZ ZAKŁADU PATOMORFOLOGII

OGŁOSZENIE

29.05.2017 ogloszenie-odczynniki

ZMIANA OGŁOSZENIA

02.06.2017 zmiana-ogloszenia

06.06.2017r. – zmienione-ogloszenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

29.05.2017 siwz-29-05-2017

29.05.2017 zalacznik-nr-1-zestawienie-asortymentowo-cenowe-pakiet-nr-1

29.05.2017zalacznik-nr-2-parametry-wymagane-pakiet-nr-1

29.05.2017 zalacznik-nr-3-parametry-oceniane-pakiet-nr-1

29.05.2017 zalacznik-nr-4-zestawienie-asortymentowo-cenowe-pakiet-nr-234

29.05.2017 zalacznik-nr-5-formularz-oferty

29.05.2017 zalacznik-nr-6-projekt-umowy-pakiet-nr-1

29.05.2017 zalacznik-nr-7-projekt-umowy-pakiet-nr-3_26-05-2017

29.05.2017 zalacznik-nr-8-projekt-umowy-pakiet-nr-24

29.05.2017 zalacznik-nr-9-oswiadczenie-dotyczace-grupy-kapitalowej

29.05.2017 zalacznik-nr-10-oswiadczenie-wykonawcy

WYJAŚNIENIA DO SIWZ

02.06.2017 odp-nr-1

02.06.2017 modyfikacja-zalacznik-nr-4-zestawienie-asortymentowo-cenowe-pakiet-nr-2,3,4

02.06.2017 modyfikacja-zalacznik-nr-6 projekt-umowy

02.06.2017 modyfikacja-zalacznik-nr-7-projekt-umowy-pakiet-nr-3 kcc

02.06.2017 modyfikacja-zalacznik-nr-8-pakiet-2,4-kcc

02.06.2017 odp-nr-2

06.06.2017r. – Odp. 3

06-06-2017r-siwz

06-06-2017r-zalacznik-nr-4-zestawienie-asortymentowo-cenowe-pakiet-nr-234

06-06-2017r-zalacznik-nr-5-formularz-oferty

06-06-2017r-zalacznik-nr-7-projekt-umowy-pakiet-nr-2

06-06-2017r-zalacznik-nr-8-projekt-umowy-pakiet-3-i-4

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

16.06.2017 zbiorcze-zestawienie-ofert

WYBORY

21.06.2017 wybór-pakiet-nr-1

22.06.2017 wybór-pakiet-nr-2,4

27.06.2017 wybor-pakiet-nr-3