Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

29.08.2017r. – ZP/PN/65/17/LAM/JG

Dostawa aparatury endoskopowej wraz z bronchofiberoskopem dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu z podziałem na 2 pakiety: Pakiet nr 1 – dostawa bronchofiberoskopu przeznaczonego do pracy z jednorazowymi osłonkami, Pakiet nr 2 – dostawa zestawu laparoskopowego z videolaparotorakoskopem.

Ogłoszenia:

Załączniki:

Odpowiedzi:

Po otwarciu ofert: