Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

29.09.2017- ZP/US/69/17/NRzP/RK

Przygotowanie i przeprowadzenie kompleksowej kampanii społecznej/edukacyjno-informacyjnej w zakresie profilaktyki onkologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem raka piersi, raka płuca, raka szyjki macicy oraz czerniaka

OGŁOSZENIE WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

29.09.2017- ogłoszenie- regulamin

29.09.2017– zał.nr 1-szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

29.09.2017- zał. nr 2a- oświadczenie-wykluczenie

29.09.2017- zał. nr 2b-oświadczenie-warunki udziału

29.09.2017- zał. nr 3-oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

29.09.2017- zał. nr 4-wykaz usług

29.09.2017- zał. nr 5-wykaz osób

29.09.2017- zał. nr 6-formularz ofertowy

29.09.2017- zał. nr 7-projekt umowy

 

04-10-2017- ODPOWIEDŹ

05-10-2017- odpowiedź

16.10.2017- informacja z otwarcia ofert

19-10-2017-wybór