Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

30.01.2014r. ZP/PN/80/13/ETE

Przedmiotem zamówienia  jest wykonywanie okresowych przeglądów

technicznych i konserwacji oraz bieżących napraw aparatury

i sprzętu medycznego znajdującego się w Centralnej Sterylizatornii

– z podziałem na 4 pakiety.

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA

DZIEŃ 10 LUTY 2014R. GODZ. 9:00/9:15

Załączniki: