Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

30.04.2014 – ZP/80/LPE/BU/14

Sukcesywna dostawa:  środków dezynfekcyjnych do mycia i odkażania rąk, skóry i błon śluzowych;  środków dezynfekcyjnych do mycia i dezynfekcji endoskopów, urządzeń centralnej sterylizatorni;

ZAŁĄCZNIKI: