Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

30.06.2016- ZP/PN/52/16/LA

ZAKUP I SUKCESYWNA DOSTAWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH DLA DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU W PODZIALE NA 6 ZADAŃ

OGŁOSZENIE

30.06.2016- ogłoszenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z ZAŁĄCZNIKAMI

30.06.2016- SIWZ

30.06.2016- zał. nr 1 do SIWZ- Arkusz Asortymentowo-Ilościowo-Cenowy

30.06.2016- zał. nr 1a- Opis przedmiotu zamówienia

30.06.2016- zał. nr 2- Formularz oferty

30.06.2016- zał. nr 3- oświadczenie z art. 22 ustawy

30.06.2016- zał. nr 4- oświadczenie z art. 24 ustawy

30.06.2016- zał. nr 5- Projekt umowy

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

 07.07.2016 odpowiedź

WYNIK POSTĘPOWANIA

08.07.2016- wybór, unieważnienie