Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

30.08.2017r. – ZP/PN/62/17/LZE/JG

Świadczenie usług serwisowych i konserwacyjnych sprzętu produkcji Zakładu Aparatury Jądrowej Narodowego Centrum Badań Jądrowych będącego w posiadaniu Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu.

Ogłoszenia:

 Załaczniki: