Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

30.09.2014- ZP/PN/68/14/LZTKiMR

DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO (ROK PRODUKCJI 2014 zmiana na 2016 ) TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO MIN. 64 RZĘDOWEGO DLA DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU

WYNIK PRZETARGU Z 26.04.2016R.:

Zawiadomienie o wyniku postępowania z 26.04.2016r.

UWAGA:  2014.11.06- ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

UWAGA: 2014.11.26- ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

UWAGA: 2014.12.22- ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

UWAGA: 2015.02.02- ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

UWAGA: 2015.03.09- ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 10.04.2015

UWAGA: 09.05.2015- ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 15.06.2015

UWAGA: 16.07.2015 ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

UWAGA:13.08.2015 ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

UWAGA: 08.10.2015 ZMIANA TERMINU SKŁADANIA  OFERT

UWAGA: 11.12.2015 ZMIANA TERMINU SKŁADNIA OFERT

UWAGA: 20.01.2016r. Zmiana terminu składania ofert

Uwaga: Zmiana terminu składania ofert na 31.03.2016r. godz. 10:00

Uwaga: Zmiana terminu składania ofert na 08.04.2016r. godz. 10:00

OGŁOSZENIA

30.09.2104- ogłoszenie wysłane
03.10.2014- ogłoszenie opublikowane
06.11.2014- zmienione ogłoszenie
26.11.2014- zmienione ogłoszenie
22.12.2014- zmienione ogłoszenie
02.02.2015- zmienione ogłoszenie
09.03.2015- zmienione ogłoszenie
10.04.2015- ZMIENIONE OGŁOSZENIE
09.05.2015- zmienione ogłoszenie
15.06.2015- ZMIENIONE OGŁOSZENIE
16.07.2015 zmienione ogłoszenie
13.08.2015- ZMIENIONE OGŁOSZENIE

08.10.2015- ZMIENIONE OGŁOSZENIE

11.12.2015- zmienione ogłoszenie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wysłane 20.01.2016r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane 23.01.2016r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wysłane w dniu 23.02.2016r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane 25.06.2016

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wysłane 29.03.2016r. – zmiana terminu składania ofert

Zmiana terminu na 08.04.2016r. opublikowana w TED

Wyjaśnienia dla Wykonawców:

Informacja nr 1 dla Wykonawców zawierająca zmiany SIWZ z dnia 20.01.2016r.:

Informacja nr 1 dla Wykonawców zawierająca zmiany w SIWZ z dnia 20.01.2016r.

Dokumenty zmienione i nowe związane z Informacją nr 1 dla Wykonawców z dnia 20.01.2016r.:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – zmiana 20.01.2015

Załącznik nr 1 do SIWZ – Specyfikacja techniczna

Załącznik nr 2 do SIWZ – Program funkcjonalno – użytkowy

Załącznik nr 3-do SIWZ – Formularz oferty – zmiana 20.01.2016

Załącznik nr 4 do SIWZ – Arkusz cenowy

Załącznik nr 5 do SIWZ – oświadczenie z art. 22 – zmiana 20.01.2016

Załącznik nr 6 do SIWZ – oświadczenie z art. 24 – zmiana 20.01.2016

Załącznik nr 8 do SIWZ – Wzór umowy dostawa tomografu (3)

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert wraz ze zmianą SIWZ stąd wynikającą z 23.02.2016r.:

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert wysłana 23.02.2016r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – zmiana 20.01.2015 + zmiana 23.02.2016

Informacja nr 2 dla Wykonawców z dnia 29.02.2016r.:

Informacja nr 2 dla Wykonawców z dnia 29.02.2016

Informacja dla Wykonawców nr 2 z dnia 29.02.2016r.

Załączniki do Informacji nr 2 dla Wykonawców z dnia 29.02.2016r.:

Pr 1 cz1

Pr 1 cz2

Pr 1 cz3

Pr 1 cz4

Pr2 cz1

Pr2 rys 1-1

Pr2 rys 1-2

Pr2 rys 2-1

Pr2 rys 2-2

Pr2 rys 2-3

Pr3 rys 3-1

Pr3 rys 3-2

TK_elektr. powyk. 1

TK_elektr. powyk. 2

Załącznik-nr-1-do-SIWZ-Specyfikacja-techniczna_zmiana 29.02.2016

Informacja dla Wykonawców nr 3 z dnia 14.03.2016r.:

Informacja dla Wykonawców nr 3 z dnia 14.03.2016r.

Załącznik do Informacji dla Wykonawców nr 3 z dnia 14.03.2016r.:

Załącznik-nr-1-do-SIWZ-Specyfikacja-techniczna_zmiana 29.02.2016_zmiana 14.03.2016

Informacja dla Wykonawców nr 4 z dnia 16.03.2016r.:

Informacja dla Wykonawców nr 4 z dnia 16.03.2016r.

Załącznik do Informacji dla Wykonawców nr 4 z dnia 16.03.2016r.:

Załącznik-nr-1-do-SIWZ-Specyfikacja-techniczna_zmiana 29.02.2016_zmiana 14.03.2016_zmiana 16.03.2016

Informacja dla Wykonawców nr 5 z dnia 29.03.2016r.:

Informacja dla Wykonawców nr 5 z dnia 29.03.2016r. – zmiana terminu składania ofert

Informacja dla Wykonawców nr 6 z dnia 30.03.2016r.:

Informacja dla Wykonawców nr 6 z dnia 30.03.2016r.

Załącznik do Informacji dla Wykonawców nr 6 z dnia 30.03.2016r.:

Załącznik-nr-1-do-SIWZ-Specyfikacja-techniczna_zmiana-29.02.2016_zmiana-14.03.2016_zmiana-16.03.2016_zmiana-30.03.2016

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

03.10.2014- Specyfikacja

03.10.2014- zał. nr 1- specyfikacja techniczna

03.10.2014- zał. nr 2- opis warunków istniejących

03.10.2014- zał. nr 3- formularz oferty

03.10.2014- zał. nr 4- Arkusz-cenowy

03.10.2014- zał. nr 5- oświadczenie z art. 22

03.10.2014- zał. nr 6- oświadczenie z art. 24

03.10.2014- zał. nr 7- wykaz dostaw

03.10.2014- zał. nr 8 – projekt umowy

ODWOŁANIA

zawiadomienie o wniesieniu odwołania

odwołanie

16.07.2015 zmiana terminu