Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

30.10.2013 ZP/PN/74/13/LOiTA

Dostawa fabrycznie nowej (rok produkcji 2013) aparatury medycznej

wraz z montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem pracowników

Zamawiającego w zakresie obsługi z podziałem na 5 pakietów:

Pakiet Nr 1 – kardiomonitor,

Pakiet Nr 2 – videolaryngoskop,

Pakiet Nr 3 – bronchofiberoskop hybrydowy z monitorem LCD,

Pakiet Nr 4 – zestaw grzewczy dla dzieci,

Pakiet Nr 5 – dzierżawa analizatora parametrów krytycznych do badania

równowagi kwasowo-zasadowej oraz Na, K, Cl, Ca zjonizowanego,  glukozy,

mleczanów, Hb, SO2 wraz z dostawą odczynników, materiałów kontrolnych oraz

części i materiałów zużywalnych na 250 oznaczeń miesięcznie

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 14.11.2013r.

godz. 9:00/9:15

UWAGA:  Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 18.11.2013r.

godz. 10:00/10:15

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 21.11.2013r.

godz. 10:00/10:15

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 26.11.2013r.

godz. 10:00/10:15

Załączniki: