Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

30.12.2014- ZP/PN/85/14/ETE

USŁUGA HOTELARSKA DLA PACJENTÓW DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU. LICZBA MIEJSC NOCLEGOWYCH 65.

OGŁOSZENIA

30.12.2014- OGŁOSZENIE WYSŁANE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

02.01.2015- Specyfikacja

02.01.2015- zał. nr 1- opis przedmiotu zamówienia

14.01.2015-zał. nr 1- opis przedmiotu zamówienia zmodyfikowany

02.01.2015- zał. nr 2 – formularz oferty

14.01.2015- zał. nr 2- formularz oferty zmodyfikowany

02.01.2015- zał. nr 3- oświadczenie 22

02.01.2015- zał. nr 4- oświadczenie 24

02.01.2015- zał. nr 5- projekt umowy

14.01.2015- zał nr 5- projekt umowy zmodyfikowany

PYTANIA I ODPOWIEDZI

14.01.2015- ODPOWIEDŹ

UNIEWAŻNIENIE

23.01.2015- UNIEWAŻNIENIE