Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

31.01.2018 ZP/PN/06/18/LPE/JHP

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 09.02.2018 GODZINA 10:00/10:15

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 12.02.2018 GODZINA 10:00/10:15

SUKCESYWNE DOSTAWY PREPARATÓW DEZYNFEKCYJNYCH Z PODZIAŁEM NA 48 ZADANIA

31.01.2018 Ogłoszenie o zamówieniu

05.02.2018 Ogłoszenie nr 500026527 ZMIANA

07.02.2018 Ogłoszenie nr 500028353 ZMIANA 2

31.01.2018 SIWZ-DEZYNFEKCJA

07.02.2018 SIWZ-DEZYNFEKCJA modyfikacja

31.01.2018 Załącznik nr 1 -zestawienie asortymentowo-cenowe

31.01.2018 Załącznik-nr-2-Formularz-Oferty

31.01.2018 Załącznik Nr 3- Oświadczenie Wykonawcy

31.01.2018 Załącznik-nr-4-Wysokość-wadium

31.01.2018 Załącznik-nr-5-Projekt-umowy dezynfekcja aw

08.02.2018 Załącznik-nr-5-Projekt-umowy dezynfekcja aw MODYFIKACJA aw-1

31.01.2018 Załącznik-nr-6-Oświadczenie-o-przynalezności-do-grupy-kapitałowej

PYTANIA + ODPOWIEDZI

05.02.2018 ODP. NR 1

06.02.2018 odp. nr 2

07.02.2018 odp. nr 3

08.02.2018 odp. nr 4

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

14.02.2018 zbiorcze zestawienie dezynfekcja

WYBÓR

15.02.2018 wybór zad nr 11

07.03.2018 wybór zad. nr 3,4,5,10,12,13,19,20,24,25,27,30,31,34,35,36,37,41,42,46,47,48

12.03.2018 WYBÓR ZAD. NR 1,2,7,9,14,15,16,17,21,29,32,33,38,39,40,43,44,45

16.03.2018r. – Wybór w zadaniach nr 6, 23, 26 i 28