Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

31.12.2015 – ZP/PN/92/15/LNP

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  16.02.2016 09:00/09:15

Zakup i sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku z podziałem na 58 pakietów.

Załączniki:

31.12.2015 – Ogłoszenie wysłane

05.01.2016 – Ogłoszenie opublikowane

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

05.01.2016 – SIWZ

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Arkusz ilościowo cenowy

Załącznik-Nr-2-Oferta

Załącznik Nr 3 – Oświadczenie z art.22

Załącznik Nr 4 – Oświadczenie z art. 24

Załącznik-Nr-5-Wykaz dostaw

Załącznik nr 6 – minimalne wymagane wartości dostaw

Załącznik-Nr-7-Projekt-umowy

Załącznik nr 8 – Wysokość wadium i polisy

 

Zamiana terminu:

Zmiana terminu otwarcia ofert

Zmiana terminu otwarcia ofert 1

Odpowiedzi na pytania:

04.02.2016 – Odpowiedzi na pytania

Sprostowanie odpowiedzi

05.02.2016 – Zmiana odpowiedzi na pytanie

09.02.2016 odpowiedzi na pytania

09.02.2016 ZMIANA OGŁOSZENIA

Unieważnienie zadań

Unieważnienie zadań

Uchylenie czynności unieważnienia pakietu nr 6

Uchylenie czynności unieważnienia pakietu nr 6

Wybór najkorzystniejszej oferty

Wybór najkorzystniejszej oferty 22.03.2016

Wybór najkorzystniejszej oferty 22.03.2016 plik XLS

Uchylenie czynności unieważnienia pakietu 42

Uchylenie czynności unieważnienia pakietu nr 42

Wybór najkorzystniejszej oferty

wybór 06.04.2016