Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

31.12.2015r. – ZP/PN/100/15/LNP

Jednorazowa dostawa fabrycznie nowego (wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2015r.) sprzętu medycznego (wraz z montażem, uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi) z podziałem na 15 pakietów.

Załączniki:

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 13 STYCZNIA 2016r. GODZ.10:00/10:15.