Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/132/ETE/BU/15 – 07.05.2015

Wykonywanie konserwacji oraz napraw awaryjnych instalacji sygnalizacji pożaru (SAP) w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 14.05.2015:

Wynik postępowania konserwacja SAP 14.05.2015

Zapytania ofertowe serwis SAP 07.05.2015

FORMULARZ OFERTOWY 2015

OPIS P.ZAM._DCO_01.2015

PROJEKT UMOWY. KONS.SAP_2015