kontakt

 

Dolnośląskie Centrum Onkologii

pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław

strona www: www.dco.com.pl

Dział Zamówień Publicznych i Logistyki

tel. (071) 3689584, 3689585,

fax. (071) 3689583

Kierownik:

Renata Kolpenicka - Stryjeńska

tel. (071) 3689234

e-mail: stryjenska.r@dco.com.pl

Zastępca Kierownika

Joanna Głombowicz

e-mail: glombowicz.joanna@dco.com.pl

Jolanta Harłacz- Przestalska

e-mail: harlacz.j@dco.com.pl

Iwona Szymańska

e-mail: szymanska.i@dco.com.pl