Nowa platforma zakupowa

Platforma zakupowa

admin

ZP/PN/04/19/EZP/JHP- 21.01.2019

Sukcesywne dostawy z podziałem na 2 pakiety:

Pakiet nr 1-Dzierżawa 1 szt. systemu do biopsji piersi pod kontrolą USG, MGR oraz pod rezonansem  wraz z sukcesywną dostawą materiałów zużywalnych do biopsji

Pakiet nr 2- sukcesywna dostawa syntetycznego kleju tkankowego wraz z osprzętem do aplikacji

link do postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/190096

ZP/PN/02/19/IEL/JHP- 09.01.2019

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 18.01.2019 GODZINA 10:00/10:15

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 22.01.2019 GODZINA 10:10:15

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 25.01.2019 GODZINA 10:00/10:15

SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK, KSEROKOPIAREK I FAKSÓW UŻYWANYCH W DOLNOŚLĄSKIM CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU ORAZ ODBIÓR ZUŻYTYCH MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH

OGŁOSZENIE

09.01.2019 Ogłoszenie nr 501844 MATERIAŁY EKSPLOAT

14.01.2019 Ogłoszenie nr 540008170 ZMIANA

16.01.2019 zmiana Ogłoszenie nr 540009748

21.01.2019 Zmiana Ogłoszenia nr 540012586

SIWZ + ZAŁĄCZNIKI

09.01.2019- SIWZ

16.01.2019 Modyfikacja SIWZ

21.01.2019 Modyfikacja SIWZ

09.01.2019 załącznik nr 1 arkusz asortymentowo-cenowy

14.01.2019 MODYFIKACJA załącznik nr 1 arkusz asortymentowo-cenowy

17.01.2019 MODYFIKACJA załącznik nr 1 arkusz asortymentowo-cenowy

18.01.2019 MODYFIKACJA nr 3 załącznik nr 1 arkusz asortymentowo-cenowy

09.01.2019-załącznik nr 2 druk oferty

22.02.2019 Modyfikacja załącznik nr 2 druk oferty

09.01.2019-Załącznik-nr 3-Oświadczenie-o-przynalezności-do-grupy-kapitałowej

09.01.2019-Załącznik Nr 4- Oświadczenie Wykonawcy

09.01.2019 załącznik nr 5 projekt umowy AH

09.01.2019-Załącznik nr 6- Wykaz dostaw

09.01.2019-Załącznik do umowy- porozumienie

14.01.2019 ODP. NR 1

16.01.2019 odp. nr 2

17.01.2019 odp. nr 3

18.01.2019 odp. nr 4

21.01.2019 ODP. NR 5

22.01.2019 ODP. NR 6

Po otwarciu ofert:

ZP/PN/104/18/IT/JHP-13.12.2018

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA 28.12.2018  10:00/10:15

SUKCESYWNE DOSTAWY TLENU MEDYCZNEGO W STANIE CIEKŁYM W ILOŚCI 150 000 KG TRANSPORTEM SPECJALISTYCZNYM ORAZ USŁUGĘ DZIERŻAWY ZBIORNIKA CIEKŁEGO TLENU MEDYCZNEGO O POJEMNOŚCI OD 3,0 DO 4,0 M3 WRAZ Z PAROWNICA O WYDAJNOŚCI OD 80 DO 150 M3/H  DLA DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU PRZEZ OKRES 36 MCY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

13.12.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

19.12.2018 ZMIANA Ogłoszenie nr 500303010

SIWZ+OGŁOSZENIE

13.12.2018 SIWZ

13.12.2018 załącznik nr 1-arkusz asortymentowo cenowy

13.12.2018 załącznik nr 2 druk oferty

13.12.2018 Załącznik Nr 3- Oświadczenie Wykonawcy

13.12.2018 załącznik nr 4 -projekt umowy aw

20.12.2018 załącznik nr 4 -Modyfikacja projekt umowy

13.12.2018 Załącznik-nr 5-Oświadczenie-o-przynalezności-do-grupy-kapitałowej

13.12.2018 Załącznik nr 6 do umowy – porozumienie

13.12.2018 Załącznik nr 7- Wykaz dostaw

13.12.2018 załącznik nr 8 mapa sytuacyjna

13.12.2018 Załącznik nr 9 do umowy – Klauzule informacyjne (1)

19.12.2018 zmiana terminu

20.12.2018 odp. nr 1

28.12.2018 zbiorcze zestawienia

09.01.2019 wybór

ZP/PN/100/18/LBO/JHP -07.11.2018

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ  19.11.2018 GODZINA 10:00/10:15

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 21.11.2018 GODZINA 10:00/10:15

ZAKUP I DOSTAWA FABRYCZNIE NOWYCH NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH I LAPAROSKOPOWYCH DLA DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU Z PODZIAŁEM NA 4 PAKIETY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

07.11.2018 Ogłoszenie nr 645400

14.11.2018 zmiana Ogłoszenie nr 500272058

16.11.2018 ZMIANA OGŁOSZENIA

SIWZ +ZAŁĄCZNIKI

07.11.2018 SIWZ

07.11.2018 załacznik nr 1 Arkusz Asortymentowo Cenowy pakiet nr 1,2,3,4

07.11.2018 załącznik nr 2-Wymagania graniczne narzedzi pakiet nr 1

07.11.2018 załącznik nr 3-formularz-oferty

16.11.2018 Modyfikacja załącznik nr 3-formularz-oferty

07.11.2018 Załącznik Nr 4- Oświadczenie Wykonawcy

07.11.2018 załącznik nr 5 umowa pakiet nr 1,2,3,4

16.11.2018 Modyfikacja załącznik nr 5 pakiet nr 1,2,3,4

07.11.2018 Załącznik-nr 6-Oświadczenie-o-przynalezności-do-grupy-kapitałowej

07.11.2018 Załącznik do umowy- porozumienie

07.11.2018 Załącznik nr 8- Wykaz dostaw

14.11.2018 zmiana terminu

16.11.2018 odp. nr 1

22.11.2018 Informacja z otwarcia ofert

04.12.2018 wybór pakiet nr 1,3

14.12.2018 wybór pakiet 2,4

ZP/PN/97/18/LPE/JHP- 19.10.2018

SUKCESYWNA DOSTAWA ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH Z PODZIAŁEM NA 8 ZADAŃ

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

19.10.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

19.10.2018 SIWZ-DEZYNFEKCJA

19.10.2018 załącznik nr 1-arkusz asortymentowo-cenowy

19.10.2018 Załącznik-nr-2-Formularz-Oferty

19.10.2018 Załącznik Nr 3- Oświadczenie Wykonawcy

19.10.2018 Załącznik-nr-4-Projekt-umowy

24.10.2018 Modyfikacja Załącznik-nr-4-Projekt-umowy AH

19.10.2018 Załącznik-nr-5-Oświadczenie-o-przynalezności-do-grupy-kapitałowej

24.10.2018 odp. nr 1

25.10.2018 odp. nr 2

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT:

29.10.2018r.- Zbiorcze zestawienie ofert

13.11.2018 WYBÓR ZAD. NR 3,6,8

19. 11.2018 wybór pakiet nr 1

ZP/PN/95/18/LA/JHP- 17.10.2018

SUKCESYWNA DOSTAWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH ORAZ PRODUKTÓW DO PIELĘGNACJI SKÓRY Z PODZIAŁEM NA 26 ZADAŃ

17.10.2018- OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

17.10.2018 SIWZ

17.10.2018 załącznik nr 1 arkusz asortymentowo-cenowy

17.2018 Załącznik nr 1 a opis przedmiotu zamówienia

17.10.2018 Załącznik nr 2 – Formularz OFERTY

17.10.2018 Załącznik-nr-3-Projekt-umowy

17.10.2018 Załącznik do umowy- porozumienie

17.10.2018 Załącznik nr 4 -wadium

17.10.2018 Załącznik-nr 5-Oświadczenie-o-przynalezności-do-grupy-kapitałowej

17.10.2018 załącznik nr 6-JEDZ

17.10.2018 LINK do wypełnienia JEDZ w formacie ESPD

16.11.2018 odp. nr 1

28.11.2018 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

WYBÓR W POSZCZEGÓLNYCH ZADANIACH

14.12.2018 WYBÓR+ UNIEWAŻNIENIE W ZAD. 18  i 22

14.12.2018 WYBÓR W POSZCZEGÓLNYCH ZADANIACH

 

ZP/PN/92/18/LAM/JHP-17.10.2018

04.01.2019 wybór pakiet nr 1,2,3,4,9UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA  OFERT NA 30.11.2018 GODZINA 10:00/10:15

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA 03.12.2018 GODZINA 10:00/10:15

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA 05.12.2018 GODZINA 10:00/10:15

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA 07.12.2018R. GODZINA 10:00/10:15

DOSTAWA  APARATURY MEDYCZNEJ RÓŻNEJ DLA DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII ORAZ DOSTAWA , INSTALACJA I URUCHOMIENIE 3 SZT. STACJI EDYCYJNYCH DLA SYSTEMU  WERYFIKACJI I ZARZĄDZANIA RADIOTERAPIĄ ARIA FIRMY VARIAN MEDICAL SYSTEMS WE WROCŁAWIU Z PODZIAŁEM NA 10 PAKIETÓW

OGŁOSZENIE

17.10.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIE

19.11.2018 zmiana ogłoszenia

30.11.2018 Zmiana ogłoszenia 2018-OJS231-527791-pl

01.12.2018 2018-Zmiana ogłoszenia OJS232-530165-pl

SIWZ + ZAŁĄCZNIKI

17.10.2018 SIWZ

14.11.2018 Modyfikacja SIWZ

15.11.2018 Modyfikacja SIWZ 92_18

Modyfikacja-29.11.2018-SIWZ-92_18

17.10.2018 załacznik nr 1-Arkusz asortymentowo cenowy pakiet nr 1-9

15.11.2018 Modyfikacja załacznik nr 1-Arkusz asortymentowo cenowy pakiet nr 1-9

17.10.2018 załącznik nr 1a -Opis ssaki, wózki do ssaków pakiet nr 1

17.10.2018 załącznik nr 1b-Opis drenaż klatki pakiet nr 2

17.10.2018 załącznik nr 1c-Opis cytowirówka pakiet nr 3

17.10.2018 załącznik nr 1 d Opis urządzenie do wytwarzania torebek-pakiet nr 4

17.10.2018 załacznik nr 1 e-Opis wirówka duża pakiet nr 5

17.10.2018 załącznik nr 1f- Opis unit laryngologiczny pakiet nr 6

15.11.2018 MOdyfikacja załącznik nr 1f- Opis unit laryngologiczny pakiet nr 6

17.10.2018 załacznik nr 1 ff- Warunki dla systemu Informatycznego dotyczy Unitu laryngologicznego pakiet nr 6

17.10.2018 załacznik nr 1g-Opis wirówka mała pakiet nr 7

17.10.2018 załacznik nr 1 h-Opis regulatory i dozwoniki pakiet nr 8

17.10.2018 załącznik nr 1 i-Opis wózek jezdny pakiet nr 9

17.10.2018 załącznik nr 2-wymagania graniczne pakiet nr 10

17.10.2018 załacznik nr 3-arkusz asortymento-cenowy pakiet nr 10

29.11.2018 Modyfikacja załacznik-nr-3-arkusz-asortymento-cenowy-pakiet-nr-10

17.10.2018 załącznik nr 4 projekt umowy pakiet nr 1-9 AS

15.11.2018 Modyfikacja załącznik nr 4 projekt umowy pakiet nr 1-9 AS

17.10.2018 załącznik nr 5 projekt umowy do pakietu nr 10 AS

14.11.2018 Modyfikacja załącznik nr 5 projekt umowy do pakietu nr 10 AS

17.10.2018 załącznik nr 6 oferta

14.11.2018 Modyfikacja załącznik nr 6 oferta

17.10.2018 załacznik nr 7 -JEDZ

17.10.2018 LINK do wypełnienia JEDZ w formacie ESPD

17.10.2018 Załącznik-nr 8-Oświadczenie-o-przynalezności-do-grupy-kapitałowej

17.10.2018 Załącznik-nr 9-Wykaz-dostaw PAKIET NR 10

ODPOWIEDZI

14.11.2018 odp. nr 1

15.11.2018 odp. nr 2

28..11.2018 odp. nr 3

29.11.2018 – Odp. 4

Informacja z otwarcia ofert

10.12.2018 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT ZP_PN_92_18

04.01.2019 wybór pakiet nr 1,2,3,4,9

10.01.2019 WYBÓR PAKIET NR 8,10 +UNIEWAŻNIENIE PAKIET NR 6

18.01.2019 wybór 5,7

ZP/US/84/18/LNPSSO/JHP-09.10.2018

09.10.2018 OGŁOSZENIE

09.10.2018 SIWZ ŻYWIENIE

09.10.2018 załącznik nr 1 arkusz asortymentowo-cenowy

09.10.2018 Załącznik nr 2- Formularz oferty

09.10.2018 Załącznik-nr-3 Wykaz-usług

09.10.2018 Załącznik-nr-4-Wykaz-pojazdów

09.10.2018 Załącznik nr 5 wykaz osób

09.2018 Załącznik-nr-6 Oświadczenie-wykonawcy

09.10.2018 załącznik nr 7 projekt umowy AW

09.10.2018 Załącznik do umowy – Klauzule informacyjne

09.10.2018  Załącznik do umowy – porozumienie

17.10.2018 ODP. NR 1

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

24.10.2018 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

19.11.2018 wybór