Nowa platforma zakupowa

Platforma zakupowa

Krzysztof Chrupek

ZP/PN/79/16/LBO

Nazwa:

Sukcesywna dostawa materiałów szewnych na Blok Operacyjny w Dolnośląskim Centrum Onkologicznym we Wrocławiu.

Ogłoszenie:

Ogłoszenie- 26-01-2017

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

SIWZ

Załączniki:

zalacznik-nr-1-arkusz-asortymentowo-cenowy

zalacznik-nr-2-wykaz-dostaw

zalacznik-nr-3-formularz-oferty

zalacznik-nr-4-oswiadczenie-wykonawcy

zalacznik-nr-5-projekt-umowy-materialy-szewne

Zmiana terminu skłądania ofert:

zmiana-terminu-skladania-ofert-01-02-2017-r

Informacja o zmianach treści SIWZ:

zmiana-tresci-siwz

zmiana-tresci-siwz-1

Załącznik nr 1 Arkusz asortymentowo cenowy po zmianach:

zalacznik-nr-1-arkusz-asortymentowo-cenowy-poprawiony

Załącznik nr 3 Formularz oferty:

zalacznik-nr-3-formularz-oferty-poprawiony

Informacja z otwarcia ofert:

zp-12-zbiorcze-zestawienie-ofert-otwartych-w-dniu-07-02-2017r

Informacja o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania:

informacja-uniewaznieniu-postepowania 08.03.2017

ZP/114/IEL/BU/16

Przedmiotem zamówienia jest Sukcesywna dostawa sprzętu agd i biurowego z podziałem na 3 pakiety.

Zapytanie ofertowe:

Zapytanie ofertowe

Załączniki:

zalacznik-nr-1-arkusz-asortymentowo-cenowy

zalacznik-nr-2-projekt-umowy-dostawy

zalacznik-nr-3-formularz-oferty

Protokół wyboru najkorzystniejszej oferty + zestawienie ofert:

Protokół

ZP/97/LZE/BU/16

Temat: Dostawa,  instalacja i uruchomienie dwóch fabrycznie nowych (wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2016 r.) napędów elektrycznych do drzwi ochronnych radiologicznie do dwóch bunkrów akceleratorów oznaczonych „P” i „F” w Zakładzie Radioterapii w DCO we Wrocławiu

Zapytanie Ofertowe:

zapytanie-ofertowe

Załączniki:

opis-przedmiotu-zamowienia-zal-nr-1

projekt-umowy-zal-nr-2

formula-oferty-zal-nr-3

Przesunięcie terminu skłądania ofert: przesuniecie-terminu – 06.12.2016

Odpowiedzi na pytania + załączniki: odpowiedzi-na-pytania + schemat-inst-elektr-bunkra-dco, automatyka-napedu-came

Przesunięcie terminu składania ofert: przesuniecie-terminu-1

Odpowiedzi na pytania: odpowiedzi-na-pytania-1

Przesunięcie terminu składania: przesuniecie-terminu-2

Odpowiedzi na pytania: odpowiedzi-na-pytania-2

Unieważnienie Zapytania Ofertowego:

uniewaznienie – 03.01.2017 r.

ZP/PN/63/16/IT

Temat: Dostawa, montaż i uruchomienie agregatów wody lodowej dla pracowni Rezonansu Komputerowego i Pracowni Leków cytostatycznych na terenie Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu.

Ogłoszenie:

Ogłoszenie nr 320739

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

Specyfikacja-Istotnych-Warunków-Zamówienia

Załączniki:

Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik-nr-2-do-SIWZ-Oświadczenie-Wykonawcy

Załącznik-nr-3-do-SIWZ-Formularz-OFERTY

Załącznik-nr-4-do-SIWZ – Wzór umowy

Załącznik-nr-5-do-SIWZ-Wykaz-osób-oświadczenie-o-osobach

Załącznik-nr-6-do-SIWZ-Wykaz-robót

Załącznik Nr 7 – Zestawienie parametrów granicznych

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT – 24.10.2016 r.

ZP-12.-ZBIORCZE-ZESTAWIENIE-OFERT

Wybór:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 03.11.2016r.

ZP/PN/58/16/LNP

NAZWA:

Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku z podziałem na 132 pakiety

1) Zmiana terminu składania ofert:

Zmiana terminu składania ofert 31.08.2016

2) Zmiana terminu składania ofert:

Zmiana terminu składania ofert 09.09.2016

3) Zmiana terminu składania ofert:

Zmiana terminu składania ofert 16.09.2016

Ogłoszenie:

Ogłoszenie wysłane – 27.07.2016 r.

Ogłoszenie opublikowane – 29.07.2016 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 do SIWZ – arkusz asortymentowo-cenowo-ilościowy

Załącznik-Nr-2- Formularz Oferty

Załącznik Nr 3 – Oświadczenie z art.22

Załącznik Nr 4 – Oświadczenie z art. 24

Załącznik-Nr-5-Wykaz-dostaw

Załącznik nr 6 do SIWZ – minimalne wymagania wartości dostaw

Załącznik-Nr-7-Projekt-umowy

Załącznik nr 8 do SIWZ – Wysokość wadium

SIWZ – zmodyfikowany

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – zmodyfikowana

Załącznik nr 2 Formularz Oferty –  zmodyfikowany

Załącznik-Nr-2- Formularz Oferty – zmodyfikowany

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 12.09.2016

Odpowiedzi na pytania 12.09.2016

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 16.09.2016

Odpowiedzi na pytania 16.09.2016

Odpowiedzi na pytania – 1 – 16.09.2016

Wyjaśnienie:

Wyjaśnienie 19.09.2016

ZESTAWIENIE Z OTWARCIA OFERT 23.09.2016 R:

zestawienie na stronę 23.09.2016

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERT:

PAKIET 116 – wybór 13.10.2016

PAKIETY 9,11,13,37,63,75 – wybór 20.10.2016

PAKIETY – wybór 25.10.2016 + Wybór 25.10.2016

PAKIETY – Wybór 02.11.2016 + Wybór 02.11.2016

Uchylenie czynności wyboru w pakiecie nr 71

Uchylenie wyboru Pakiet 71

Wybór w pakiecie nr 71 – wybor-16-11-2016

Uchylenie czynności wyboru w pakiecie nr 3

uchylenie-wyboru-pakiet-3

Wybór w pakiecie nr 3 – wybor-25-11-2016

Wybór pakiet nr 50 – wybor-30-11-2016

ZP/PN/55/16/IT

NAZWA:

Dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatorów w zespole budynków Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu.

Ogłoszenie:

Ogłoszenie 26.07.2016 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

SIWZ

Załączniki:

Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 1a Akrusz asortymentowo cenowy

Załącznik-nr-1b-Karta-urządzenia-klimatyzatora

Załącznik-nr-2-Formularz Oferty

Załącznik-nr-3-Oświadczenie-z-art.22

Załącznik-nr-4-Oświadczenie-z-art.24

Załącznik-nr-5- Poglądowy rzut pomieszczeń

Załącznik-nr-6-Wykaz-osób

Załącznik-nr-7-Oświadczenie-dotyczące-uprawnień

Załącznik-nr-8-Projekt-umowy

Odrzucenie oferty i unieważnienie postępowania:

Odrzucenie oferty i unieważnienie postępowania 04.08.2016 r.

ZP/61/IEL/BU/16 – 23.06.2016

Sukcesywna dostawa wody źródlanej w butlach 18,9 l wraz z bezpłatnym użyczeniem, montażem, serwisem i sanityzacją dystrybutorów do podgrzewania wody i pompki mechanicznej oraz wody mineralnej w butelkach o poj. 0,5 l i 1,5 l.

Zapytanie ofertowe:

Zapytanie ofertowe

Załączniki:

Zał.nr-1-arkusz-asortymentowo-ilościowo-cenowy

Zał.nr-2-Formularz-oferty

Zał.nr-3-Projekt-umowy-Pakiet-1

Zał.nr-4-Projekt-umowy-Pakiet-2

Protokół wyboru ofert:

Protokół

ZNAK SPRAWY ZP/PN/45/16/IT

Wykonanie robót budowlanych na poziomie piwnic budynku F w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu.

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 15.07.2016 R GODZ 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu 22.06.2016 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

Specyfikacja-Istotnych-Warunków-Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ – Dokumentacja:

Dokumentacja budowlana – całość spakowana zip

Pozostałe załączniki do SIWZ:

Załącznik-nr-2-do-SIWZ-Oświadczenie-z-art.-22

Załącznik-nr-3-do-SIWZ-Oświadczenie-z-art.-24

Załącznik-nr-4-do-SIWZ-Formularz-OFERTY

Załącznik-nr-5-do-SIWZ-wzór-umowy

Załącznik-nr-6-do-SIWZ-Wykaz-osób-oświadczenie-o-osobach

Załącznik-nr-7-do-SIWZ-Wykaz-robót

Załącznik-Nr-8-BHP-i-OS-dla-wykonawcy

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Zmiana terminu składania ofert 27.06.2016

Zmiana terminu składania ofert 11.07.2016

Odpowiedzi na pytania:

Odpowiedzi na pytania 08.07.2016

Unieważnienie postępowania:

Unieważnie postępowania