Nowa platforma zakupowa

Platforma zakupowa

Joanna Głombowicz

ZP/PN/53/20/LAM/JG – 21.10.2020r.

Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem aparatury medycznej dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu z podziałem na 8 pakietów: Pakiet nr 1 – dostawa ssaków medycznych, Pakiet nr 2 – dostawa monitorów funkcji życiowych, Pakiet nr 3 – dostawa defibrylatorów, Pakiet nr 4 – dostawa aparatów do terapii wysokoprzepływowej wraz z oprzyrządowaniem, Pakiet nr 5 –  dostawa wózka do przewozu osób zakaźnych, Pakiet nr 6 – dostawa wózków anestezjologicznych, Pakiet nr 7 – dostawa wirówki laboratoryjnej, Pakiet nr 8 – dostawa videolaryngoskopu.

Wszystkie informacje i dokumenty dotyczące niniejszego postępowania dostępne są pod linkiem: https://dco.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html

ZP/PN/47/20/LZT/JG – 18.09.2020r.

Jednorazowa dostawa elementów wyposażenia systemów unieruchomienia pacjenta podczas radioterapii stosowanych w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu oraz w filiach DCO w Legnicy i w Jeleniej Górze.

Ogłoszenie:

SIWZ + załączniki:

Po otwarciu ofert

ZP/PN/46/20/IEL/JG – 11.09.2020r.

Świadczenie usług środkami transportu sanitarnego na terenie m. Wrocławia oraz poza jego granicami z podziałem na 2 zadania.

Ogłoszenie:

SIWZ + załączniki:

ZP/PN/36/20/NDI/JG – 02.09.2020r.

Przeprowadzenie wyprzedzających ratunkowych badań archeologicznych oraz późniejszy nadzór archeologiczny w trakcie realizacji prac związanych z budową Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu.

Uwaga: zmiana terminu składania/otwarcia ofert na 01.10.2020 godz. 10:00/10:15

Uwaga: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 05.10.2020r. godz. 10:00/10:15

Ogłoszenie:

SIWZ + załączniki:

Pytania, odpowiedzi, modyfikacje:

Po otwarciu ofert:

 

ZP/PN/40/20/LNP/JG – 26.08.2020r.

Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu z podziałem na 202 pakiety.

 

Wszystkie informacje i dokumenty dotyczące niniejszego postępowania dostępne są pod linkiem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/372984

ZP/PN/37/20/IT/JG – 11.08.2020r.

Wykonanie robót budowlanych  związanych z uruchomieniem gabinetu zabiegowego na parterze w budynku F Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu.

Ogłoszenie:

SIWZ + załączniki:

Pytania, odpowiedzi, modyfikacje

19.08.2020r. – Unieważnienie postępowania

ZP/PN/29/20/LZDL/JG – 10.07.2020r.

Sukcesywna dostawa drobnego sprzętu i wyrobów jednorazowego użytku do diagnostyki laboratoryjnej.

UWAGA: W związku z tym, iż Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie elektronicznej, wszystkie dokumenty dotyczące postępowania znajdują się również pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/362909

Ogłoszenie:

SIWZ + załączniki:

Pytania, odpowiedzi, modyfikacje:

Po otwarciu ofert:

ZP/PN/28/20/IEL/JG – 08.07.2020r.

Świadczenie usług transportu sanitarnego na terenie m. Wrocławia i poza jego granicami z podziałem na 2 zadania.

UWAGA: W związku z tym, że Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie elektronicznej, wszystkie dokumenty dotyczące postępowania znajdują się również pod linkiem:  https://platformazakupowa.pl/transakcja/362207

Ogłoszenia:

SIWZ + załączniki:

Po otwarciu ofert: