Nowa platforma zakupowa

Platforma zakupowa

Joanna Głombowicz

ZP/BU/31/22/LPH/JU – Dostawa systemu monitorowania bielizny szpitalnej w okresie 12 miesięcy.

24.03.2022r. – Dostawa systemu monitorowania bielizny szpitalnej w okresie 12 miesięcy.

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 30.03.2022r. GODZ. 12:00.

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 31.03.2022r. GODZ. 12:00.

ZMIANY:

Zapytanie ofertowe CHIPY – ZMIANY

FORMULARZ OFERTY – ZMIANY

Zał. nr 2 PROJEKT UMOWY – ZMIANY

Zał. nr 3 min.wymagania TECHNICZNE – ZMIANY

06.04.2022r. – PROTOKÓŁ

ZP/BU/28/22/IP/IK – świadczenie usług transportu sanitarnego krwi, materiałów krwiopochodnych, biologicznych i dokumentacji medycznej na terenie m. Wrocławia oraz poza jego granicami dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu

Świadczenie usług transportu sanitarnego krwi, materiałów krwiopochodnych, biologicznych i dokumentacji medycznej na terenie m. Wrocławia oraz poza jego granicami.

Wykonanie jednego przeglądu technicznego, konserwacji i naprawy aparatu Genetic Analyzer w okresie 12 miesięcy.

Wykonanie jednego przeglądu technicznego, konserwacji i naprawy aparatu Genetic Analyzer w okresie 12 miesięcy – ZP/BU/08/22/EI/LA/JG.

ZP/PN/66/20/LAM/JG – 23.12.2020r.

Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem aparatury medycznej oraz mebli medycznych dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, z podziałem na 4 pakiety.

Wszystkie dokumenty dotyczące niniejszego postępowania są dostępne na Platformie Zakupowej pod linkiem: https://dco.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

ZP/US/65/20/LDM/JG – 18.12.2020r.

Świadczenie usług hotelarskich dla 15 pacjentów Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, filia w Legnicy.

Ogłoszenie:

SIWZ + załączniki:

Pytanie, odpowiedzi, modyfikacje:

ZP/PN/62/20/LZE/JG – 14.12.2020r.

Dostawa, montaż, instalacja i uruchomienie agregatu chłodniczego typu free-cooling, wspólnego dla trzech akceleratorów terapeutycznych z uprzednimi: deinstalacją, demontażem i utylizacją istniejącego agregatu w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu.

Ogłoszenie:

SIWZ+załączniki:

Po otwarciu ofert:

07.12.2020r. – ZP/US/63/20/LDM/JG

Świadczenie usług hotelarskich dla 15 pacjentów Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu – Filia w Legnicy.

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 15 grudnia 2020r. godz. 10:00/10:15.

Ogłoszenie:

SIWZ + załączniki:

Pytanie, odpowiedzi, modyfikacje:

Informacja o wyniku postępowania:

ZP/PN/59/20/IEL/JG – 17.11.2020r.

Sukcesywna dostawa artykułów drobnych AGD oraz czystościowych, z podziałem na 10 pakietów: Pakiet nr 1 – drobne AGD, Pakiet nr 2 – środki czystości, Pakiet nr 3 – artykuły sprzątające, Pakiet nr 4 – worki foliowe, Pakiet nr 5 – prześcieradła papierowe w rolce, Pakiet nr 6 – ręczniki papierowe w roli, Pakiet nr 7 – papier toaletowy, Pakiet nr 8 – dozowniki, Pakiet nr 9 – wycieraczki, Pakiet nr 10 – preparaty czystościowe do dozowników.

Uwaga: W związku z tym, iż dokumenty dotyczące niniejszego postępowania zostały omyłkowo umieszczone na Platformie Zakupowej, Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert na dzień 25.11.2020r., godz.10:00/10:15. Zmienione ogłoszenie oraz zmienioną SIWZ Zamawiający umieścił na swojej stronie.

UWAGA:  Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert na dzień 30 listopada 2020r. godz. 10:00/10:15.

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 02 grudnia 2020r. godz.10:00/10:15.

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 07 grudnia 2020r. godz. 10::0/10:15.

Ogłoszenia:

SIWZ + załączniki:

Pytania, odpowiedzi, modyfikacje:

Po otwarciu ofert: