Platforma zakupowa

Joanna Głombowicz

ZP/PN/32/20/IT/JG – 03.07.2020r.

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z uruchomieniem Pracowni Endoskopii w budynku H należącym do Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu.

UWAGA: W związku z tym, iż Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie elektronicznej, wszystkie dokumenty i oświadczenia znajdują się pod linkiem:  https://platformazakupowa.pl/transakcja/361226

Ogłoszenia:

SIWZ + załączniki:

ZP/PN/16/20/LZDL/JG – 06.05.2020r.

Sukcesywna dostawa pasków testowych i odczynników do analizy moczu wraz z dzierżawą systemu do automatycznego badania parametrów fizyko-chemicznych i osadu moczu na okres 36 miesięcy.

UWAGA: W związku z tym, że Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie elektronicznej, wszystkie dokumenty znajdują się również pod linkiem: https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/342338

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 18 maja 2020r. godz. 10:00/10:15.

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 20 maja 2020r. godz. 10:00/10:15.

Ogłoszenie:

SIWZ + załączniki:

Pytania, odpowiedzi, modyfikacje:

Po otwarciu ofert:

ZP/PN/17/20/LA/JG – 29.04.2020r.

Sukcesywna dostawa wyrobów medycznych z kategorii opatrunki z podziałem na 20 zadań.

UWAGA: W związku z tym, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w formie elektronicznej, wszystkie dokumenty dotyczące postępowania znajdują się również pod linkiem: https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/340429

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 11 maja 2020r. godz. 11:00/11:15.

Ogłoszenie:

SIWZ + załączniki:

Pytania, odpowiedzi, modyfikacje:

Po otwarciu ofert:

Uprzejmie informuję, iż wszystkie złożone oferty – Formularze cenowe – dostępne są na Platformie zakupowej pod podanym powyżej linkiem.

ZP/PN/13/20/LBO/JG – 31.03.2020r.

Sukcesywna dostawa protez (implantów) piersi, siatek oraz sizerów śródoperacyjnych z podziałem na 6 pakietów.

UWAGA: Zgodnie z rekomendacją Urzędu Zamówień Publicznych, Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie elektronicznej. Wszystkie informacje znajdują się w zmienionym ogłoszeniu, zmodyfikowanej SIWZ oraz pod adresem:  https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/332916

W związku z powyższym, zmianie ulega termin skłania i otwarcia ofert na dzień 15 kwietnia 2020r. godz:11:00/11:15.

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 17 kwietnia 2020r. godz. 11:00/11:15.

UWAGA: W związku z omyłkowo podaną godziną składania i otwarcia ofert w Odp. 1 – pismo nr EZP/349/20 z dnia 10.04.2020r., Zamawiający informuje, iż prawidłowa godzina składania i otwarcia ofert to godz. 11:00/11:15.

Ogłoszenie:

SIWZ i załączniki:

Pytania, odpowiedzi, modyfikacje:

Po otwarciu ofert:

ZP/PN/11/20/LZF/JG – 23.03.2020r.

Dostawa wraz z instalacją wycinarki do osłon stosowanych w radioterapii wraz z oprogramowaniem dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu.

Wszystkie informacje i dokumenty dotyczące niniejszego postępowania dostępne są pod linkiem:

https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/328919

 

ZP/PN/09/20/LAM/JG – 03.03.2020r.

Świadczenie usług polegających na wykonywaniu okresowych przeglądów technicznych i konserwacji oraz bieżących napraw aparatury i sprzętu medycznego znajdującego się  w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu, z podziałem na 2 pakiety.

 

Wszystkie informacje i dokumenty dotyczące postępowania dostępne są pod linkiem:https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/321566

 

ZP/PN/08/20/LZDL/JG – 07.02.2020r.

Sukcesywna dostawa testu ELISA do oznaczania chromograniny A wraz z dzierżawą czytnika i inkubatora mikropłytek na okres 36 miesięcy.

Ogłoszenie:

SIWZ + załączniki:

Po otwarciu ofert:

 

02.01.2020r. – ZP/PN/75/19/LA/JG

Dostawa radiofarmaceutyku 18F FDG (fluorodeoxyglukozy) – 250 jednodniowych dostaw aktywności FDG niezbędnej do wykonania badań od 5 do 12 pacjentów dziennie – łącznie 2400 dawek.

 

Wszystkie informacje i dokumenty dotyczące postępowania znajdują się w linku poniżej:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/297357