Nowa platforma zakupowa

Platforma zakupowa

Jolanta Harłacz

ZP/BU/95/22/LA/JHP – 29.06.2022 G. 12:00- składanie ofert

Wykonanie jednorazowego przeglądu okresowego i konserwacji urządzeń znajdujących się w Zakładzie Patomorfologii w Dolnośląskim Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu, pl. Hirszfelda 12

27.06.2022 Zapytanie ofertowe

27.06.2022 załącznik nr 1.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

27.06.2022 załacznik nr 2. Arkusz asortymentowo-cenowy

27.06.2022 załacznik nr 3.Projekt umowy jednorazowy przegląd sprzętu Zakład Patomorfologii apf

27.06.2022 Załacznik nr 4. Formularz oferty

ZP/BU/33/22/LCH/JOK – 22.03.2022r. godz.10.00

Dostawa odczynników do oznaczania autoprzeciwciał z zakresu autoimmunologii przy wykorzystaniu metody ELISA wraz z dzierżawą aparatu.

  1. 15.03.22 Zapytanie ofertowe
  2. 15.03.2022 Załącznik nr 1 Formularz oferty
  3. 15.03.2022 Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia
  4. 15.03.2022 Załącznik nr 3 Formularz asortymentowo cenowy
  5. 15.03.2022 Załącznik nr 4 Formularz potwierdzenia parametrów
  6. 15.03.2022 Załącznik nr 5 – Projekt-umowy DCOPiH
  7. zał 3_ do umowy_klauzula informacyjna
  8. załącznik-nr-4-do-umowy Porozumienie o powierzeniu przetwarzania danych osobowych

Odpowiedzi na pytania:

Wyjaśnienia Zapytania ofertowego – ZP_BU_33_22_LCH_JOK

28.03.2022r. – Protokół

ZP/BU/12/22/EDT/JOK- TERMIN SKŁADANIA OFERT 10.02.2022

Wykonywanie przeglądów , konserwacji i napraw awaryjnych urzadzeń i instalacji sygnalizacji alarmowej, przeciwwłamaniowej oraz kontroli dostępu (SKD)w budynku Zakładu Teleradioterapii -filii Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii w Legnicy, przy ul. Iwaszkiewicza 5 ( na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego)

1. 04.02.2022 Zapytanie _ZP_BU_12_22_EDT_JOK

2. 04.02.2022 Załacznik nr 1 Formularz oferty ZP_BU_12_22_EDT_JOK

3.04.02.2022 Załącznik nr 2-Projekt umowy ZP_BU_12_22_EDT_JOK

4.04.02.2022_ Załącznik nr 3-Szczegółowy opis zamówienia ZP_BU_12_22_EDT_JOK

5. 04.02.2022 Załącznik nr 4- Arkusz asortymentowo cenowy ZP_BU_12_22_EDT_JOK

07.02.2022 odp. nr 1

07.02.2022 Załącznik nr 5-Wykaz usług ZP_BU_12_22_EDT_JOK

18.02.2022r. – Protokół

ZP/BU/10/22/EDT/JHP -26.01.2022. Termin składania ofert 28.01.2022

Usługi pocztowe  dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii , Pulmonologii i Hematologii w lokalizacjach pl. Hirszfelda 12 i ul. Grabiszyńska 105

1. 26.01.2022 zaproszenie do składania ofert

2. 26.01.2022 Załącznik nr 1 – Formularz oferty

3. 26.01.2022 Załacznik nr 2-projekt umowy

4. 26.01.2022 załacznik nr 3-Formularz cenowy

5. 26.01.2022 załacznik nr 4-Załącznik_Nr_I częstotliwosć odbiorów

6.31.01.2022 protokół z wyboru

 

 

 

 

ZP/BU/153/21/LPE/JHP -Termin składania ofert 04.01.2022 godzina 10:00

Dostawa produktów dezynfekcyjnych z podziałem na 11 zadań

1.zaproszenie

2.Załacznik nr 1 arkusz asortymentowo-cenowy

3.Załącznik nr 2 – Formularz oferty

4.Załącznik-nr-3-Projekt-umowy-dezynfekcja-AW

31.12.2021 odp. nr 1

20.01.2022 protokół z wyboru

ZP/BU/36/21/NZCHGS/JHP -12.05.2021 GODZINA 10:00

Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa igieł do biopsji gruboigłowej piersi -190 szt

załaczniki:

1. zaproszenie

2. zaêÑcznik nr 1 arkusz asortymentow-cenowy

3. Załącznik nr 2 – Formularz oferty

4.4. załącznik nr 3 -projekt umowy AW

5. PROTOKÓŁ

 

ZP/PN/67/20/LZP/JHP-23.12.2020

Pakiet nr 1: Dzierżawa 3 aparatów do barwień immunohistochemicznych z oprogramowaniem i obsługą informatyczną wraz z sukcesywną dostawą odczynników oraz materiałów zużywalnych do aparatu dla Zakładu Patomorfologii. Pakiet nr 2: Sukcesywna dostawa kasetek do kontroli i barwień immunohistochemicznych

Wszystkie informacje i dokumenty dotyczące niniejszego postępowania dostępne są pod linkiem https://dco.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html

ZP/BU/76/20/EZP/JHP- 09.12.2020

SUKCESYWNE DOSTAWY PRODUKTÓW Z KLISZY Z PODZIAŁEM NA 2 PAKIETY

ZAPROSZENIE

Załącznik-nr-1-Arkusz-asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 1 projekt umowa klisze dostawa sukcesywna apf
Pakiet nr 2 projekt umowa klisze dostawa jednorazowa apf

Załącznik-nr-3-Formularz-Oferty

21.12.2020 protokół