Platforma zakupowa

Jolanta Harłacz

ZP/PN/15/20/LPE/JHP- 26.03.2020

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 09.04.2020 GODZINA 10:/10:15

SUKCESYWNA DOSTAWA PREPARATÓW DEZYNFEKCYJNYCH Z PODZIAŁEM NA 56 ZADAŃ.

26.03.2020 ogłoszenie

01.04.2020 ZMIANA OGŁOSZENIA

26.03.2020 SIWZ

01.04.2020 Modyfikacja SIWZ

26.03.2020 załącznik nr 1 – arkusz

01.04.2020 Modyfikacja załącznik nr 1 – arkusz

26.03.2020 Załącznik-nr-2-Formularz-Oferty

26.03.2020 Załącznik Nr 3- Oświadczenie Wykonawcy

26.03.2020 Załącznik-nr-4-Projekt-umowy dezynfekcja as

02.04.2020 Modyfikacja Załącznik-nr-4-Projekt-umowy-dezynfekcja-as

26.03.2020 Załącznik-nr5 Oświadczenie-o-przynalezności-do-grupy-kapitałowej

26.03.2020 Załącznik do umowy- porozumienie

01.04.2020 ODPOWIEDZ NR 1

02.04.2020 odp. nr 2

09.04.2020 Informacja z otwarcia ofert

28.04.2020 wybór +unieważnienie cz. 1

30.04.20 wybór + unieważnienie cz.2

04.05.2020 WYBÓR CZ. 3

 

 

ZP/PN/14/20/LBO/JHP- 25.03.2020

Sukcesywna dostawa nici chirurgicznych i staplerów z podziałem na 19 pakietów.

Wszystkie informacje i dokumenty dotyczące niniejszego postępowania dostępne są pod linkiem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/329864

 

ZP/PN/10/20/NZCHGS/JHP- 17.03.2020

DZIERŻAWA 1 SZT. SYSTEMU DO BIOPSJI PIERSI POD KONTROLĄ USG, MGR ORAZ REZONANSEM WRAZ Z SUKCESYWNA DOSTAWĄ MATERIAŁÓW ZUZYWALNYCH DO BIOPSJI

Wszystkie informacje i dokumenty dotyczące postępowania znajdują się w linku poniżej

https://platformazakupowa.pl/transakcja/327240

ZP/PN/12/20/IEL/JHP-17.03.2020

SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK, KSEROKOPIAREK I FAKSÓW UZYWANYCH W DCO ORAZ ODBIÓR ZUZYTYCH MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH

17.03.2020 Ogłoszenie nr 524426

17.03.2020 SIWZ-MAT.EKSPLOAT.

17.03.2020 załacznik nr 1-Arkusz-asortymentowo-cenowy

17.03.2020 załącznik nr 2 druk oferty

17.03.2020 Załącznik-nr 3-Oświadczenie-o-przynalezności-do-grupy-kapitałowej

17.03.2020 Załącznik Nr 4- Oświadczenie Wykonawcy

17.03.2020 załącznik nr 5 projekt umowy as

17.03.2020 Załącznik nr 6- Wykaz dostaw

17.03.2020 Załącznik do umowy- porozumienie

20.03.2020 odp. nr 1

25.03.2020 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT ZP_PN_12_20

12.03.2020 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT ZP_PN_12_20

16.04.2020 WYBÓR

21.04.2020 UCHYLENIE WYBORU

19.05.2020 WYBÓR

14.01.2020- ZP/PN/03/20/IEL/JHP

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 24.01.2020 GODZINA 10:00/10:15

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 28.01.2020 GODZINA 10:00/10:15

SUKCESYWNE DOSTAWY Z PODZIAŁEM NA 3 PAKIETY

PAKIET NR 1 -PRZEŚCERADŁA, PODKŁADY, POSZWY, KOSZULE

PAKIET NR 2-PODUSZKI, KOCE

PAKIET NR 3- OBUWIE OPERACYJNE

14.01.2020 Ogłoszenie

20.01.2020 Ogłoszenie ZMIANA

21.01.2020 Ogłoszenie ZMIANA

21.01.2020 Ogłoszenie ZMIANA nr 2

14.01.2020 SIWZ

21.01.2020 SIWZ modyfikacja

14.01.2020 Załacznik-nr-1-arkusz-asortymentowo-cenowy-pakiet-nr-1-3

14.01.2020 Załacznik nr 2-druk oferty

14.01.2020 Załącznik Nr 3- Oświadczenie Wykonawcy

14.01.2020 Załącznik Nr 4 – OŚWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI

14.01.2020 Załącznik-nr-5-Projekt-umowy as

14.01.2020 Załącznik do umowy- porozumienie

20.01.2020 odp. nr 1

21.01.2020 odp. nr 2

28.01.2020 Informacja z otwarcia ofert

25.02.2020 WYBÓR PAKIET NR 1,3

02.03.2020 wybór pakiet nr 2

 

ZP/PN/73/19/LNP/JHP – 19.12.2019

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT – 10.01.2020 godzina 10:00/10:15

SUKCESYWNA DOSTAWA PREPARATÓW DEZYNFEKCYJNYCH Z PODZIAŁEM NA 17 ZADAŃ

19.12.2019 Ogłoszenie nr 637598

03.01.2020 zmiana ogłoszenia

19.12.2019 SIWZ

03.01.2020 MODYFIKACJA SIWZ

19.12.2019 ZAŁĄCZNIK NR 1-Arkusz asortymento-cenowy

19.12.2019 Załącznik-nr-2-Formularz-Oferty

19.12.2019 Załącznik Nr 3- Oświadczenie Wykonawcy

19.12.2019 Załącznik-nr-4-Wysokość-wadium

19.12.2019 Załącznik-nr-5-Projekt-umowy dezynfekcja as

03.01.2020 Modyfikacja Załącznik-nr-5-Projekt-umowy dezynfekcja as

19.12.2020 Załącznik-nr 6-Oświadczenie-o-przynalezności-do-grupy-kapitałowej

19.12.2019 Załącznik do umowy- porozumienie

03.01.2020 odp. nr 1

13.01.2020 Informacje  z otwarcia ofert

14.01. 2020 informacja

31.01.2020 wybór +uniewaznienie

31.01.2020 Informacja punktowa

12.02.2020 wybór zad. nr 13,14

21.02.2020 WYBÓR ZAD. NR 12

 

 

ZP/PN/71/19/LNP/JHP-16.12.2019

Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu z podziałem na 37 pakietów.

Link:

https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/292395

ZP/PN/68/19/LAM/JHP-06.12.2019

 Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem aparatury medycznej dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu z podziałem na 4 pakiety: Pakiet nr 1 – dostawa cieplarki Pakiet nr 2 – dostawa przenośnego cyfrowego systemu do drenażu klatki, Pakiet nr 3 – rozmrażacza osocza Pakiet nr 4 – dostawa materacy grzewczych

Wszystkie informacje i dokumenty dotyczące postępowania znajdują się w linku poniżej:

https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/286398