Platforma zakupowa

Jolanta Harłacz

ZP/BU/32/19/LPE/JHP- 25.06.2019

SUKCESYWNE DOSTAWY PREPARATÓW DEZYNFEKCYJNYCH Z PODZIAŁEM NA 5 ZADAŃ

25.06.2019 ZAPROSZENIE

25.06.2019 załacznik nr 1 arkusz

25.06.2019 Załącznik-nr-2-Projekt-umowy dezynfekcja as

28.06.2019 Aktualny Załącznik-nr-2-Projekt-umowy dezynfekcja as

25.06.2019 Załącznik nr 3-Formularz Oferty

28.06.2019 odp. nr 1

03.07.2019 PROTOKÓŁ

ZP/PN/33/19/IEL/JHP- 24.06.2019

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 03.07.2019 GODZINA 10:00/10:15

SUKCESYWNA DOSTAWA ARTYKUŁÓW BIUROWYCH  I PAPIERNICZYCH NA POTRZEBY DCO WE WROCŁAWIU Z PODZIAŁEM NA 2 PAKIETY : PAKIET NR 1- ARTYKUŁY BIUROWE , PAKIET NR 2- ARTYKUŁY PAPIERNICZE

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

24.06.2019 Ogłoszenie nr 564319

27.06.2019 Ogłoszenie nr 540129742 zmiana

SIWZ+ ZAŁACZNIKI

24.06.2019 -SIWZ

24.06.2019 załacznik nr 1-Arkusz Pakiet nr 1

24.06.2019 załacznik nr 2-Arkusz Pakiet nr 2

24.06.2019 załacznik nr 3-oferta

24.06.2019 Załącznik-nr-4-PROJEKT UMOWY pakiet nr 1,2

27.06.2019 załacznik nr 4 -modyfikacja projekt umowy p.1-2

24.06.2019 Załączniknr 5-Oświadczenie-o-przynalezności-do-grupy-kapitałowej

24.06.2019 załacznik nr 6-oświadczenie

24.06.2019 załacznik nr 7-doświadczenie

24.06.2019 Załącznik nr 2 do umowy- porozumienie

27.06.2019 ODP. NR 1

03.07.2019 Informacja z otwarcia ofert

12.07.2019r. – Wybór oferty najkorzystniejszej

12.06.2019- PN/32/19/LNP/JHP

Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu z podziałem na 190 pakietów.

Link:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/ 232714

PN/26/19/LBO/JHP- 10.06.2019

SUKCESYWNE DOSTAWY OPRZYRZADOWANIA DO APARATURY Z PODZIAŁEM NA 10 PAKIETÓW.

Wszelkie informacje i dokumenty pod linkiem

https:// platformazakupowa.pl/transakcja/229658

ZP/PN/27/19/IT/JHP- 03.06.2019

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 13.06.2019 GODZINA 10:00/10:15

SUKCESYWNE DOSTAWY GAZÓW WRAZ Z DZIERŻAWĄ BUTLI Z PODZIAŁEM NA 3 PAKIETY

03.06.2019 Ogłoszenie nr 555857

07.06.2019 ZMIANA Ogłoszenie nr 540114864

03.06.2019 SIWZ-GAZY

03.06.2019 Załącznik nr 1-Arkusz asortymentowo cenowy

10.06.2019 Modyfikacja załacznikanr 1 Arkusz asortymentowo cenowy

03.06.2019 Załącznik nr 2 – Formularz OFERTY

03.06.2019 załącznik nr 3- projekt umowy pakiet nr 1 , 3 AS

03.06.2019 załącznik nr 4 -projekt umowy pakiet nr 2 AS

03.06.2019 Załączniknr 5-Oświadczenie-o-przynalezności-do-grupy-kapitałowej

03.06.2019 załacznik nr 6- Oświadczenie Wykonawcy

07.06.2019 ZMIANA TERMINU

10.06.2019 odp. nr 1

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

13.06.2019 Informacja z otwarcia ofert

03.07.2019 WYBÓR PAKIET NR 2,3

05.07.2019 WYBÓR PAKIET NR 1

 

 

PN/24/IT/19/JHP- 28.05.2019

UWAGA  ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 14.06.2019 GODZINA 11:00/11:15

ROBOTY BUDOWLANE W DOLNOŚLĄSKIM CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU Z PODZIAŁEM NA 2 PAKIETY

-ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z PRZEBUDOWA 3 POMIESZCZEŃ W BUDYNKU B-PAKIET NR 1

-DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM KLAPY DYMOWEJ NA KLATCE SCHODOWEJ K1 W BUDYNKU B-PAKIET NR 2

OGŁOSZENIE

28.05.2019 Ogłoszenie nr 553374

10.06.2019 zmiana Ogłoszenie nr 540115855

SIWZ + ZAŁĄCZNIKI

28.05.2019 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

28.05.2019 Załacznik nr 1 do SIWZ – Program funkcjonalno – użytkowy Pakiet 1

28.05.2019 Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz OFERTY

28.05.2019 Załącznik nr 3 do SIWZ – Oswiadczenie Wykonawcy

28.05.2019 Załącznik nr 4 do SIWZ – Wykaz OSÓB

28.05.2019 Załącznik nr 5 do SIWZ – Wykaz robót

28.05.2019 Załącznik nr 6 do SIWZ – Oświadczenie-o-przynalezności-do-grupy-kapitałowej

28.05.2019 Załacznik nr 7 Projekt umowy na roboty budowlane_28.05.2019

28.05.2019 Załącznik nr 8 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – Pakiet 2

28.05.2019 Załącznik nr 9 do SIWZ – PRZEDMIAR robót Pakiet 2 _Montaż klapy dymowej

28.05.2019 Załacznik nr 10 Projekt umowy na dostawę™ i montaż_28 05 2019

28.05.2019 Załącznik Nr 3do Umowy pakiet nr 2

29.05.2019 Załacznik nr 11 OPZ_KLAPA DYM. NA KL. K1 (MK+MS)-Pakiet nr 2

07.06.2019 ODP. NR 1

10.06.2019 Informacja o zmianie terminu

18 czerwiec 2019 uniewaznienie pakiet nr 1,2

 

ZP/PN/20/19/IEL/JHP-09.04.2019

UWAGA  ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I  OTWARCIA OFERT 23.04.2019 10:00/10:15

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁĄDANIA I OTWARCIA OFERT 24.04.2019 10:00/10:15

DOSTAWA I MONTAŻ FABRYCZNIE NOWYCH MEBLI Z PODZIAŁEM NA 9 PAKIETÓW DLA DOLNOSLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU

09.04.2019 Ogłoszenie nr 535001

15.04.2019 Ogłoszenie nr 540073976

18.04.2019 Zmiana ogłoszenia 

SIWZ + ZAŁACZNIKI

09.04.2019 SIWZ MEBLE

18.04.2019 MODYFIKACJA SIWZ MEBLE

09.04.2019 załacznik nr 1- PAKIET 1_BUDYNEK B – oddział P4

09*.04.2019 załącznik nr 1a- PAKIET 1_BUDYNEK B – oddział P4

09.04.2019 załacznik nr 2-PAKIET 2_Budynek B pok 209

09.04.2019 załącznik nr 2 a ARKUSZ- PAKIET 2_Budynek B pok 209

09.04.2019 załacznik nr 3-PAKIET 3_Budynek B pok 210

09.04.2019 załacznik nr 3a ARKUSZ -PAKIET 3_BUDYNEK B pok 210

09.04.2019 załacznik nr 4- PAKIET 4_Budynek B pok 211

09.04.2019 załacznik nr 4a ARKUSZ – PAKIET 4_Budynek B pok 211

09.04.2019 załacznik nr 5-PAKIET 5_Budynek B pok 212

09.04.2019 załacznik nr 5a ARKUSZ -PAKIET 5_Budynek B pok 212

09.04.2019 załacznik nr 6-PAKIET 6_Budynek F pok 16

09.04.2019 załacznik nr 6a ARKUSZ -PAKIET 6_Budynek F pok 16

09.04.2019 załacznik nr 7-PAKIET 7_Budynek D_Analityka Ogólna

07.04.2019 załacznik nr 7a ARKUSZ -PAKIET 7_Budynek D_Analityka Ogólna

09.04.2019 załacznik nr 8- PAKIET 8_HEMATOLOGIA 1 piętro

09.04.2019 załacznik nr 8a ARKUSZ-PAKIET 8_HEMATOLOGIA 1 piętro

09.04.2019 załacznik nr 9-PAKIET 9_Budynek C_sekretariat

09.04.2019 załacznik nr 9a ARKUSZ -PAKIET 9_BUDYNEK C sekretariat

09.04.2019 załacznik nr 10 -projekt umowy aw

09.04.2019 Załącznik nr 11-oswiadczenie

09.04.2019 Załącznik-nr 12-Oświadczenie-o-przynalezności-do-grupy-kapitałowej

09.04.2019 Załącznik do umowy- porozumienie

09.04.2019 Załącznik nr 14-Formularz oferty

18.04.2019 Modyfikacja Załącznik nr 14-Formularz oferty

15.04.2019 zmiana terminu

17.04.2019 odp. nr 1

18.04.2019 wyjaśnienie

Informacje z otwarcia ofert

24.04.2019 zbiorcze zestawienie ofert

08.05.2019 wybór pakiet nr 1,2,4,5,6,7,8,9

17.05.2019 wybór pakiet nr 3

ZP/PN/19/19/II/JHP- 05.04.2019

 

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 18.04.2019 GODZINA  10:/10:15

USŁUGA POLEGAJĄCA NA OBJĘCIU NADZOREM AUTORSKIM  WRAZ Z E ŚWIADCZENIEM USŁUG SERWISOWYCH OBECNIE YZYTKOWANEGO OPROGRAMOWANIA APLIKACYJNEGO DO OBSŁUGI PRACOWNI CYTOSTATYKÓW ESKULAP-CHEMIOTERAPIA W DCO

05.04.2019 Ogłoszenie nr 534473

11.04.2019 Zmiana Ogłoszenie nr 540071609

05.04.2019 SIWZ

12.04.2019 Modyfikacja Siwz

05.04.2019 Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

12.04.2019 Modyfikacja Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

05.04.2019 Załacznik nr 2-arkusz kalkulacyjny

05.04.2019 Załącznik nr 3 – Formularz Ofert

12.04.2019 Modyfikacja Załącznik nr 3 – Formularz Oferty

12.04.2019 Załącznik Nr 4- Oświadczenie Wykonawcy

05.04.2019 załacznik nr 5-projekt umowy

12.04.2019 Modyfikacja załacznik nr 5-projekt umowy

15.04.2019 Modyfikacja załacznik nr 5-projekt umowy

05.04.2019 Załącznik-nr 6-Oświadczenie-o-przynalezności-do-grupy-kapitałowej

11.04.2019 ZMIANA TERMINU

12.04.2019 odp. nr 1

15.04.2019 odp. nr 2

18.04.2019 Informacja z otwarcia ofert

25.04.2019 wybór