Nowa platforma zakupowa

Platforma zakupowa

Alicja Jasek

ZP/PN/21/19/LA/AJ-10.04.2019 r.

Sukcesywna dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz produktów do pielęgnacji skóry z podziałem na 572 zadania.

Wszelkie informację wraz dokumentacją znajdują się pod poniższym linkiem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/215891

ZP/BU/19/19/NWOK/AJ-22.03.2019r.

Jednorazowe zapewnienie sali konferencyjnej wraz z usługą przygotowania i podaniawyżywienia, serwisu kawowego w ramach projektu: „ Program profilaktyki pierwotneji wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi na terenie województw: dolnośląskiego, opolskiego i lubuskiego”.

Wszelkie informacje wraz z całą dokumentacją znajdują się pod linkiem poniżej:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/210129

Baza konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1175182

ZP/BU/15/19/PDM/AJ-15.03.2019r.

Dostawa odczynników i materiałów jednorazowego użytku do diagnostyki molekularnej dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu z podziałem 6 pakietów.

UWAGA! Zmiana terminu składania ofert na 20.03.2019r. 10:00.

Zapytanie Ofertowe

Załącznik nr 1-Arkusz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 2-Projekt umowy AW

Załącznik nr 3-Formularz Oferty

Odpowiedzi na pytania:

Informacja do wykonawców nr 1

22.03.2019r.-Informacja z otwarcia ofert

25.03.2019r.-Protokół udzielenia zamówienia

05.03.2019r-Protokół udzielenia zamówienia Pakiet 6

ZP/PN/16/19/LBO/AJ – 11.03.2019r.

Sukcesywna dostawa nici chirurgicznych i staplerów z podziałem na 23 pakiety.

Cała dokumentacja i informacje dotyczące postępowania, znajdują się pod linkiem poniżej:

Link: https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/205886


ZP/BU/13/19/IT/AJ-05.03.2019r.

Sukcesywna dostawa materiałów sanitarnych do Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu.

Cała dokumentacja i informacje dotyczące postępowania, znajdują się pod linkiem poniżej:

Link: https://platformazakupowa.pl/transakcja/204199

ZP/PN/14/19/LA/AJ-27.02.2019r.

Sukcesywna dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz produktów do pielęgnacji skóry z podziałem na 10 zadania.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami dostępna na pod poniższym linkiem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/202398

ZP/PN/12/19/LA/AJ -22.02.2019r.

Sukcesywna dostawa opatrunków i tamponów ginekologicznych dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu – z podziałem na 69 pakietów

Uwaga! Proszę o przesłanie do 04.04.2019r zgody na przedłużenie terminu związania z ofertą!

07.03.2019-Zbiorcze zestawienie ofert 

Zmiana terminu składania ofert na 05.03.2019r. 06.03.2019r. na godzinę 10:00

Ogłoszenie nr 517625

Zmiana ogłoszenia-Ogłoszenie nr 540039141

Zmiana ogłoszenia II-Ogłoszenie nr 540039916

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

01.03.2019– ZMODYFIKOWANY Załacznik nr 1 do SIWZ-Arkus asortymentowo cenowy

Załacznik nr 1 do SIWZ-Arkus asortymentowo cenowy

Załącznik nr 2-Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 3-Formularz OFERTY

28.02.2019-ZMODYFIKOWANY Załącznik nr 4-wzór umowy AS-1

Załącznik nr 4-wzór umowy AS

Załącznik nr 5-Wykaz wadium

Załącznik nr 6-Oświadczenie o grupie kapitałowej

28.02.2019-Informacja dla wykonawców-Odpowiedź na pytanie

01.03.2019Informacja dla wykonawców-Odpowiedź na pytanie

04.04.2019r.-Prośba o przedłużenie terminu związania z ofertą

07.05.2019-Zawiadomienie o wyniku postępowania

ZP/BU/11/19/IEL/AJ-21.02.2019r.

Dostarczenie cyfrowego systemu rejestrującego rozmowy telefoniczne, połączonego z centralą telefoniczną Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise dedykowanym łączem IP typu DR_Link wraz z instalacją.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1-Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2-Projekt umowy KCC

Załącznik nr 3- Formularz oferty

Odpowiedź na pytania

06.03.2019r.- Protokół udzielenia zamówienia