Nowa platforma zakupowa

Platforma zakupowa

majewski.m

ZP/198/EZPL/BU/15

Jednorazowa dostawa błon rentgenowskich EDR2 w rozmiarze 35x43cm, op. 3.

Termin składania ofert do dnia 26.08.2015 do godz. 11:00.

Załączniki:

17.08.2015 ZP/190/NLP/BU/15

JEDNORAZOWA DOSTAWA ZNACZNIKÓW MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE PRZY RADIOTERAPII KIEROWANEJ (IGRT).

Załączniki:

02.07.2015 ZP/176/NLP/BU/15

Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku z podziałem na 16 pakietów.

Termin składania ofert do dnia 06.07.2015 do godz. 11:00

Załączniki:

 

12.06.2015 ZP/153a/LZP/BU/15

Sukcesywna dostawa odczynników immunohistochemicznych do aparatu Benchmark XT

Termin składania ofert do 16.06.2015r. do godz. 12:00

Załączniki:

10.06.2015 ZP/161/EZPL/BU/15

UWAGA: Zmiana terminu składania ofert na 16.06.2015 do godz. 10:00

Sukcesywna dostawa wody źródlanej w but.18,9 l oraz wody mineralnej w but. o poj.0,5 l i 1,5 l

Termin składania ofert do dnia 15.06.2015 do godz. 10:00.

Załączniki:

09.06.2015 ZP/164/EZPL/BU/15

Zmiana terminu składania ofert na dzień 17.05.2015 do godz. 11:00.

Sukcesywna dostawa sprzętu agd i biurowego z podziałem na 2 pakiety w okresie 6 miesięcy:
Pakiet 1 – Sprzęt AGD
Pakiet 2 – Sprzęt biurowy

Termin składania ofert do dnia 16.06.2015 do godz. 11:00

Załączniki:

Załącznik nr 1 – arkusz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 2 – zapytanie ofertowe

Załącznik nr 3 – formularz-oferty

Załącznik nr 4 – projekt-umowy-dostawy

12.06.15 – Odp 1

15.06.15 – Odp 2

15.06.15 – Załącznik nr 1 – arkusz asortymentowo-cenowy zmieniony

17.06.15 – Zestawienie ofert

18.06.2015 – protokół

05.06.2015 ZP/153/LZP/BU/15 i ZP/158/LZP/BU/15

Sukcesywna dostawę formaldehydu oraz odczynników immunohistochemicznych do aparatu Benchmark XT

Załączniki:

27.05.2015 ZP/138/EZPL/BU/15

Jednorazowa dostawa drobnego sprzętu medycznego wielorazowego użytku.

Termin składania ofert 01.06.2015 do godz. 10:00.

 

Załączniki:

zał. nr 1 – arkusz asortymentowo-cenowy

zał. nr 2 zapytanie ofertowe

zał. nr 3 formularz oferty

02.06.15 – protokół