Nowa platforma zakupowa

Platforma zakupowa

Paweł Sałek

ZP/212/EZPL/BU/15 – 30.10.2015.

Sukcesywna dostawa tonerów do drukarek

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty – Zał. nr 1

Załącznik asortymentowo-cenowy – Zał. nr 2

Projekt umowy – Zał. nr 3

06.11.2015 – protokol 6.11

 

ZP/209/NDOK/BU/15 – 28.10.2015.

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 06.11.2015 GODZ. 11.00

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 12.11.2015 GODZ. 12.00

Przygotowanie i dostawa 315 paczek mikołajowych

Odpowiedzi na pytania – 10.11.2015.

Odpowiedzi na pytania – 6.11.2015.

Zapytanie ofertowe nowe – 6.11.2015.

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty – Zał. nr 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zał. nr 2a nowy – 6.11.2015.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Zał. nr 2

Projekt umowy – Zał. nr 3

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA:

Informacja o wyniku postępowania – 17.11.2015.

 

ZP/211/EI/BU/15 – 27.10.2015.

Dostawa projektorów multimedialnych (2 szt.)

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty – Zał. nr 1

Arkusz asort.-cenowy, opis przedmiotu – Zał. nr 2

05.11.2015- odpowiedź na pytanie

18.11.2015r. – Protokół

27.11.2015r. -Wybór 2

 

ZP/205/LOBO/BU/15 – 7.10.2015.

Jednorazowa dostawa klipsów tytanowych

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty – Zał. nr 1

Arkusz asortymentowo-cenowy – Zał. nr 2

Projekt umowy – Zał. nr 3

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA:

Informacja o wyniku postępowania – 16.10.2015.

 

ZP/204/EZPL/BU/15 – 2.10.2015.

Sukcesywna dostawa druków i ksiąg

Zapytanie ofertowe

Arkusz asortymentowo-cenowy druki – Zał. nr 1

Arkusz asortymentowo-cenowy księgi – Zał. nr 2

Projekt umowy – Zał. nr 3

Formularz oferty – Zał. nr 4

Wzory – skany druków cz. 1 – Zał. nr 5

Wzory – skany druków cz. 2 – Zał. nr 5

Wzory – skany ksiąg – Zał. nr 6

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA:

Informacja o wyniku postępowania – 12.10.2015.

 

ZP/203/LWOK/BU/15 – 16.09.2015.

Dzierżawa systemu kserującego (5 urządzeń) na potrzeby DCO

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty – Zał. nr 1

Projekt umowy – Zał. nr 2

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Zał. nr 3

Arkusz asortymentowo-cenowy – Zał. nr 4

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA:

Informacja o wyniku postępowania – 29.09.2015.

ZP/201/EZPL/BU/15 – 9.09.2015.

Dostawa asortymentu medycznego do Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu z podziałem na 7 pakietów

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Odpowiedzi na pytania – 11.09.2015.

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty – Zał. nr 1

Arkusz asortymentowo-cenowy – Zał. nr 2

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA:

Informacja o wyniku postępowania – 2.10.2015.

 

ZP/PN/68/15/ETE 21.08.2015.

Świadczenie usług polegających na unieszkodliwianiu i transporcie odpadów niebezpiecznych oraz medycznych z Dolnośląskiego Centrum Onkologii z podziałem na 2 pakiety

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA:

Informacja o wyniku postępowania – 14.09.2015.

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT Z 2.09.2015. GODZ. 10.00 NA 4.09.2015. GODZ. 10.00

Informacja o zmianie terminu – 1.09.2015.

Odpowiedzi na pytania:

Odpowiedzi na pytania – 28.08.2015.

Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – 1.09.2015.

Ogłoszenie o zamówieniu 21.08.2015.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami:

SIWZ – ZMIENIONA 1.09.2015.

SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Zał. nr 1

Formularz oferty – Zał. nr 2

Arkusz kalkulacyjny Pakiet nr 1 – Zał. nr 3 – ZMIENIONY 1.09.2015.

Arkusz kalkulacyjny Pakiet nr 1 – Zał. nr 3

Arkusz kalkulacyjny Pakiet nr 2 – Zał. nr 3a

Oświadczenie z art. 22 – Zał. nr 4

Oświadczenie z art. 24 – Zał. nr 5

Wykaz wykonanych usług – Zał. nr 6

Wykaz osób – Zał. nr 7

Wykaz środków transportu – Zał. nr 8

Projekt umowy – Zał. nr 9 – ZMIENIONY 28.08.2015.

Projekt umowy – Zał. nr 9