Nowa platforma zakupowa

Platforma zakupowa

Paweł Sałek

ZP/193/LWOK/BU/15 19.08.2015.

Dzierżawa systemu kserującego (5 urządzeń)

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT Z 28.08.2015. GODZ. 11.00 NA 3.09.2015. GODZ. 11.00

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT Z 26.08.2015. GODZ. 11.00 NA 28.08.2015. GODZ. 11.00

Odpowiedzi na pytania 2 – 2.09.2015.

Odpowiedzi na pytania 1 – 25.08.2015.

Zapytanie ofertowe – ZMIENIONE 27.08.2015.

Zapytanie ofertowe – ZMIENIONE 25.08.2015.

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty – Zał. nr 1

Projekt umowy – Zał. nr 2

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Zał. nr 3 – ZMIENIONY 27.08.2015.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Zał. nr 3 – ZMIENIONY 25.08.2015.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Zał. nr 3

Arkusz asortymentowo cenowy – Zał. nr 4 – ZMIENIONY 27.08.2015.

Arkusz asortymentowo-cenowy – Zał. nr 4

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA:

Informacja o wyniku postępowania – 8.09.2015.

 

ZP/PN/58/15/LA 13.08.2015.

Dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych, oraz kosmetyków – 88 zadań

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Wybór najkorzystniejszej oferty w zadaniu 56 – 4.11.2015.

Wybór najkorzystniejszej oferty w pozostałych zadaniach – 27.10.2015.

Zbiorcze zestawienie – ocena ofert – 27.10.2015.

Wybór najkorzystniejszej oferty w zadaniach 21, 22, 23 – 27.10.2015.

Wybór najkorzystniejszej oferty w zadaniach 11, 43, 51 – 23.10.2015.

Wybór najkorzystniejszej oferty w zadaniach 72, 73, 76 – 19.10.2015.

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT:

Zestawienie ofert

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Odpowiedzi na pytania – 3.09.2015.

Odpowiedzi na pytania – 2.09.2015.

Odpowiedzi na pytania – 27.08.2015.

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o zmianie opublikowane – 24.08.2015.

Ogłoszenie o zmianie wysłane – 19.08.2015.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane – 18.08.2015.

Ogłoszenie o zamówieniu wysłane – 13.08.2015.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z ZAŁĄCZNIKAMI

SIWZ – zmieniona 27.08.2015.

SIWZ

Zał. nr 1 – Arkusz asortymentowo-cenowy-ilościowy

Zał. nr 2 – Formularz oferty – zmieniony 27.08.2015.

Zał. nr 2 – Formularz oferty

Zał. nr 3 – Oświadczenie z art. 22

Zał. nr 4 – Oświadczenie z art. 24

Zał. nr 5 – Projekt umowy – zmieniony 27.08.2015.

Zał. nr 5 – Projekt umowy

Zał. nr 6 – Polisa i wadium

ZP/179/EZPL/BU/15 12.08.2015.

Dostawa asortymentu medycznego do Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu z podziałem na 11 pakietów

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty – Zał. nr 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Zał. nr 2

Arkusz asortymentowo-cenowy – Zał. nr 3

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Odpowiedź nr 1

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA:

Informacja o wyniku postępowania – 28.08.2015.

 

ZP/188/LWOK/BU/15 12.08.2015.

Naprawa oraz obsługa serwisowo-konserwacyjna dwóch urządzeń kopertujących

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty – Zał. nr 1

Wzór umowy – Zał. nr 2

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Zał. nr 3

Arkusz asortymentowo-cenowy – Zał. nr 4

 

Informacja o wyniku postępowania – 20.08.2015.

 

ZP/182/ETE/BU/15 10.08.2015.

Czyszczenie i dezynfekcja kanałów oraz central wentylacyjnych zainstalowanych w budynku „Zakładu Teleradioterapii” Dolnośląskiego Centrum Onkologii filia w Legnicy, ul. Iwaszkiewicza 5

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Informacja o wyniku postępowania – 31.08.2015.

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty – Zał. nr 1

Projekt umowy – Zał. nr 2

Opis przedmiotu zamówienia – Zał. nr 3

Arkusz cenowy – Zał. nr 4

Wykaz osób – Zał. nr 5

 

 

ZP/181/ETE/BU/15 16.07.2015.

Wykonywanie napraw awaryjnych, okresowych przeglądów i konserwacji, prób ruchowych urządzeń: agregatu prądotwórczego, złącz kablowych ZK oraz automatyki SZR, zasilaczy bezprzerwowych UPS

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty – Zał. nr 1

Projekt umowy – Zał. nr 2

Opis przedmiotu zamówienia – Zał. nr 3

Arkusz Cenowy – Zał. nr 4

Wykaz osób – Zał. nr 5

Wykaz zrealizowanych usług – Zał. nr 6

03.08.2015- protokół

ZP/173/WOK/BU/15 10.07.2015.

Kontrola jakości aparatów mammograficznych analogowych i cyfrowych/ucyfrowionych w jednostkach z terenu Dolnego Śląska

Informacja o wyniku postępowania – 17.07.2015.

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty – Zał. nr 1

Wykaz jednostek – Zał. nr 2

Oświadczenie – Zał. nr 3

Oświadczenie – Zał. nr 3a

Metodologia kontroli jakości – Zał. nr 4

Kompetencje i wymagania – Zał. nr 5

Protokół analogowy – Zał. nr 6

Protokół cyfrowy – Zał. nr 7

Wykaz wykonanych kontroli – Zał nr 8

Projekt umowy – Zał. nr 9

 

ZP/171/ETE/BU/15 23.06.2015.

Wykonywanie napraw awaryjnych, okresowych przeglądów i konserwacji, prób ruchowych urządzeń: agregatu prądotwórczego, złącz kablowych ZK oraz automatyki SZR, zasilaczy bezprzerwowych UPS

Informacja o wyniku postępowania 3.07.2015.

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty – Zał. nr 1

Projekt umowy – Zał. nr 2

Opis przedmiotu zamówienia – Zał. nr 3

Arkusz Cenowy – Zał. nr 4

Wykaz osób – Zał. nr 5

Wykaz zrealizowanych usług – Zał. nr 6