Nowa platforma zakupowa

Platforma zakupowa

Renata Kolpenicka

ZP/PN/74/18/II/RK-06.08.2018r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ, WDROŻENIE, ŚWIADCZENIE SERWISU GWARANCYJNEGO I NADZORU AUTORSKIEGO SYSTEMU DO ANALIZ DANYCH MEDYCZNYCH I RENTOWNOŚCI PROCESU LECZENIA PACJENTÓW DLA DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU

ZP/PN/74/18/II/RK

TERMIN SKŁADANIA/OTWARCIA OFERT 14.08.2018 R GODZ. 10.00/10.15

OGŁOSZENIA

06.08.2018- ogłoszenie

08.08.2018- zmiana ogłoszenia

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SIWZ

ZAŁ. NR 1- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁ. NR 2- ARKUSZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

ZAŁ. NR 3- DRUK OFERTY

ZAŁ. NR 4- PROJEKT UMOWY

ZAŁ. NR 5- OŚWIADCZENIE

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

14.08.2018- informacja z otwarcia

WYNIK POSTĘPOWANIA

10.09.18- wybór

 

ZP/PN/63/18/LAM/RK – 14.07.2018

DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM I URUCHOMIENIEM APARATURY DLA NOWO TWORZONEJ PRACOWNI MOLEKULARNEJ W DOLNOŚLĄSKIM CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU Z PODZIAŁEM NA 6 PAKIETÓW

TERMIN SKŁADANIA/OTWARCIA OFERT 24.08.2018 R GODZ. 11.00/11.15

OGŁOSZENIA

14.07.2018- 2018-OJS134-305079-pl

10.08.2018- 10.08.2018- zmiana ogłoszenia

SIWZ I ZAŁĄCZNIKI

siwz

08.08.18- zmieniona siwz

ZAŁ. NR 1 A- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 1

08.08.18- ZM. ZAŁ. NR 1 A- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 1

ZAŁ. NR 1 B- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 3

08.08.18- ZM. ZAŁ. NR 1 B- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 2

ZAŁ. NR 1 C- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 3

08.08.18- ZM. ZAŁ. NR 1 C- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 3

ZAŁ. NR 1 D- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 2

08.08.18- ZM. ZAŁ. NR 1 D- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 4

ZAŁ. NR 1 E- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 5

ZAŁ. NR 1 F- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 6

ZAŁ. NR 2- ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

08.08.18- ZM. ZAŁ. NR 2- ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

ZAŁ. NR 3- OFERTA

08.08.18- ZM. ZAŁ. NR 3- OFERTA

ZAŁ. NR 4 JEDZ

ZAŁ. NR 5- OŚWIADCZENIE GRUPA KAPITAŁOWA

ZAŁ. NR 6- PROJEKT UMOWY

08.08.18- ZM. ZAŁ. NR 6 UMOWA

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

08.08.18- ODPOWIEDŹ

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informacja z otwarcia ofert 27.08.2018

WYNIK POSTĘPOWANIA

Informacja o wyniku postępowania Pakiet 2 i 4 – 21.09.2018

27.09.18- WYBÓR ZADANIA 3 I 6

03.10.2018- wybór zadanie 1 i 5

 

ZP/PN/56/18/LZF/RK – 18.06.2018

Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę masek unieruchamiających dla pacjentów planowanych do radioterapii w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu ZP/PN/56/18/LZF/RK  

UWAGA- ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA 02.07.2018 GODZ. 10:00/10:15

OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

18.06.2018- ogłoszenie

25.06.2018- ZMIANA OGŁOSZENIA

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

18.06.2018- SIWZ

18.06.2018- ZAŁ. NR 1 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

25.06.2018- ZMODYFIKOWANY ZAŁ. NR 1 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

18.06.2018 ZAŁ. NR 2- ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

25.06.2018- ZMODYFIKOWANY ZAŁ. NR 2- ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

18.06.2018 ZAŁ. NR 3- DRUK OFERTY

18.06.2018- ZAŁ. NR 4- PROJEKT UMOWY

18.06.2018- ZAŁ. NR 5- OŚWIADCZENIE

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

25.06.2018- ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

25.06.2018- ODPOWIEDŹ NA PYTANIE

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

03.07.2018- INFORMACJA Z OTWARCIA

WYNIK POSTĘPOWANIA

07.08.2018- WYBÓR

11.06.2018-121/2018/N/Wrocław

USŁUGA UBEZPIECZENIA DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU

POSTĘPOWANIE JEST PROWADZONE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA ZAMAWIAJĄCEGO

OGŁOSZENIE

 11.06.2018-ogłoszenie o zamówieniu

20.06.2018- OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

26.06.2018- OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 2

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Siwz

Wyjaśnienia do SIWZ:

20.06.2018- Odpowiedź na pytania zmiany do SIWZ

26.06.2018- Odpowiedź na pytania zmiany do SIWZ

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

27.06.2018 Informacja z otwarcia ofert

05.07.2018 Unieważnienie postępowania

 

21.05.2018- 82/2018/N/Wrocław

USŁUGA UBEZPIECZENIA DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU

 

POSTĘPOWANIE JEST PROWADZONE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA ZAMAWIAJĄCEGO

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o zamówieniu

29.05.2018- OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 8 do SIWZ

WYJAŚNIENIA DO SIWZ

29.05.2018- Odpowiedź na pytania zmiany do SIWZ

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

04.06.2018- Informacja o otwarciu ofert

WYNIK POSTĘPOWANIA

05.06.2018-Unieważnienie przetargu dla Pakietu II

19.06.2018- Ogłoszenie o wynikach postępowania

 

ZP/PN/46/18/LOBO/RK – 18.05.2018

Wykonanie audytu funkcjonowania Bloku Operacyjnego i medycyny okołooperacyjnej Zamawiającego oraz przedstawienie na tej podstawie raportu zawierającego kompleksową ocenę jego działalności oraz potencjału, wniosków i zaleceń dotyczących optymalizacji pracy.

UWAGA: zmiana terminu składania / otwarcia ofert na 04.06.2018

UWAGA: zmiana terminu składania / otwarcia ofert na 06.06.2018 GODZ. 10.00-10.15

UWAGA: zmiana terminu składania / otwarcia ofert na 11.06.2018 GODZ. 11.00-11.15

OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

18.05.2018- Ogłoszenie nr 560843

Ogłoszenie nr 500117408 o zmianie ogłoszenia 25.05.2018

29.05.2018- zmienione ogłoszenie

05.06.2018- zmiana ogłoszenia

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

SIWZ

ZAŁ. NR 1- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

29.05.2018-ZMOD. ZAŁ. NR 1- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁ. NR 2- OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

ZAŁ. NR 3- FORMULARZ OFERTY

ZAŁ. NR 4- PROJEKT UMOWY

29.05.2018- ZMOD. ZAŁ. NR 4- PROJEKT UMOWY

07.06.2018- zmod. ZAŁ. NR 4- PROJEKT UMOWY

ZAŁ. NR 5- WYKAZ OSÓB

ZAŁ. NR 5A- WYKAZ OSÓB- KRYTERIUM OCENY

ZAŁ. NR 6A- WYKAZ DOŚWIADCZENIA 1

ZAŁ. NR 6B- WYKAZ DOŚWIADCZENIA 2

ZAŁ. NR 6C- WYKAZ DOŚWIADCZENIA 3

WYJAŚNIENIA DO SIWZ:

Informacja dla Wykonawców nr 1 z dnia 25.05.2018 roku

29.05.2018- odpowiedź

05.06.2018- informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert

07.06.2018- odpowiedź 2

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

12.06.2018- informacja z otwarcia

WYNIK POSTĘPOWANIA

27.06.2018- wybór

ZP/PN/34/18/LNP/RK-14.05.2018

Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu z podziałem na pakiety (ZADANIA)

UWAGA- ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA 28.06.2018 GODZ. 11:00/11:15

OGŁOSZENIE

14.05.2018- 2018-OJS090-202135-pl

14.06.2018- zmiana ogłoszenia- 2018-OJS112-254968-pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

siwz

12.06.2018- SIWZ

ZAŁ. NR 1- ARKUSZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWO-CENOWY

12.06.2018- ZAŁ. NR 1- ARKUSZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWO-CENOWY

ZAŁ. NR 1A- WYKAZ PRÓBEK

ZAŁ. NR 1B- WADIUM

12.06.2018- ZAŁ. NR 1B- WYKAZ WADIUM

ZAŁ. NR 2- FORMULARZ OFERTY

ZAŁ. NR 3 JEDZ

ZAŁ. NR 4- OŚWIADCZENIE GRUPA KAPITAŁOWA

ZAŁ. NR 5- PROJEKT UMOWY

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, SPROSTOWANIA

12.06.2018- modyfikacja dokumentacji

21.06.2018 ODPOWIEDŹ

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

06.07.2018- informacja z otwarcia ofert

Zgodnie z art. 24 ust. 11  ustawy  Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa powyżej, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23 ustawy . Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

WYNIK POSTĘPOWANIA

20.07.2018- wybór zadanie 9
23.07.2018- wybór zadanie 2
01.08.2018- wybór zadanie 49,31,8
03.08.2018- wybór zadania 4 i 14
06.08.2018- wybór zadania 37
Informacja o wyniku postępowania w zadaniu 19 i 38 – 16.08.2018r.
27.08.18- wybór zadania 5,7,12,13,27,30,33,43,45,48,52,53,55,60,61,63
29.08.18- WYBÓR ZADANIE 21,23,26,28,29,39,41,42,46,47,54 i 57, unieważnienie zadania 3,6,10,15,16,22,24,32,35,40,51,58 i 11
31.08.2018- wybór zadania 17,18,20,36,44,50,59 i 62
18.09.2018 wybór zadanie 34
12.10.2018 wybór ZAD. 1 i 56

 

 

 

ZP/PN/41/18/LAM/RK – 26.04.2018r.

Dostawa, montaż, uruchomienie aparatury dla Pracowni Endoskopowej w Dolnośląskim Centrum Onkologii w podziale na 4 zadania

UWAGA- ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA 11.06.2018 GODZ. 10:00/10:15

UWAGA- ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA 28.06.2018 GODZ. 09:00/09:15

Ogłoszenia:

26.04.2018-OJS081-180743-pl

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2018-OJS102-233060-pl

12.06.2018- ZM. 2018-OJS110-250392-pl

 

SIWZ + załączniki:

siwz

12.06.18 siwz

ZAŁ. NR 1A- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE 1

12.06.18 ZAŁ. NR 1A- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE 1

ZAŁ. NR 1B- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE 2

12.06.18 ZAŁ. NR 1B- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE 2

ZAŁ. NR 1C- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE 3

ZAŁ. NR 1D- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE 4

ZAŁ. NR 2- Arkusz asortymentowo-cenowy

12.06.18 ZAŁ. NR 2- ARKUSZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

ZAŁ. NR 3- OFERTA

zał. nr 4- jedz

ZAŁ. NR 5- OŚWIADCZENIE GRUPA KAPITAŁOWA

ZAŁ. NR 6-wykaz dostaw

ZAŁ. NR 7- PROJEKT UMOWY

12.06.18 – ZAŁ. NR 7- PROJEKT UMOWY

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, SPROSTOWANIA

30.05.2018- INFORMACJA O PRZESUNIĘCIU TERMINU SKŁADANIA/OTWARCIA OFERT

08.06.2018- przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert

12.06.2018- ODPOWIEDŹ

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

03.07.2018- INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

WYNIK POSTĘPOWANIA

20.07.2018- unieważnienie zadanie 4

04.09.2018- wybór zadania 1,2 i 3