Nowa platforma zakupowa

Platforma zakupowa

Anna Wodzyńska

ZP/PN/54/20/IEL/AWO – 05.11.2020r.

Świadczenie usług w zakresie prania bielizny szpitalnej i odzieży ochronnej dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu.

OGŁOSZENIE:

28.10.2020r. Ogłoszenie

SIWZ:

28.10.2020r. SIWZ

Załącznik-nr-1- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik-nr-2 – Zestawienie asortymentowo-ilościowe

Załącznik-nr-3-Formularz-Oferty

Załącznik-nr-4-Wykaz-wykonanych-usług

Załącznik-nr-5-Oświadczenie-o-dysponowaniu-pojazdami

Załącznik-nr-6-Oświadczenie-o-dysponowaniu-sprzętem

Załącznik-nr-7-Oświadczenie-Wykonawcy

Załącznik-nr-8 – Projekt umowy

Załącznik-nr-9-Oświadczenie-o-przynalezności-do-grupy-kapitałowej

Wszystkie informacje i dokumenty dotyczące niniejszego postępowania dostępne są pod linkiem: https://dco.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

ZP/BU/61/20/LAM/AWO – 21.10.2020r.,godz. 11.00

Dostawa aparatu do dekontaminacji i urządzeń do dezynfekcji powierzchni dla Dolnośląskiego Centrum onkologii we Wrocławiu.

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

Załącznik nr 1- Opis przedmiotu zamówienia – pak nr 1

Załącznik nr 2 -Opis przedmiotu zamówienia – pak nr 2

Załącznik nr 3 – Arkusz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 4 – Projekt umowy

Odpowiedzi 1

PROTOKÓŁ

 

 

 

ZP/PN/44/20/IT/AWO – 21.09.2020r., godz. 10.00

Dostawa oraz montaż nowego zasilacza bezprzerwowego UPS w miejsce starego zainstalowanego w Dolnośląskim Centrum Onkologii Filia w Legnicy

https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/376850

UWAGA: Zmiana terminu składania/otwarcia ofert na 23.09.2020 10:00/10:15

UWAGA : ZMIANA TERMINU SKŁADANIA /OTWARCIA OFERT NA 25.09.2020 10:00/10:15

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU:

Ogłoszenie 11.09.2020r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr nr 540178750

18.09.2020 Ogłoszenie-o-zmianie-ogłoszenia-nr-540178750-1

 

SIWZ:

SIWZ

SIWZ – zmiana 17.09.2020r.

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia-a

Załącznik nr 2 – Parametry techniczno-eksploatacyjne

Załącznik nr 2 – Parametry techniczno-eksploatacyjne – zmiana 17.09.2020r.

Załącznik nr 3 – Projekt umowy AF

Załącznik nr 4 – Formularz oferty

Załącznik nr 5 – Wykaz osób

Załącznik nr 6- Wykaz zrealizowanych dostaw

Załącznik nr 7- Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 8 -Oświadczenie-o-przynalezności-do-grupy-kapitałowej

 

 

WYJAŚNIENIA DO SIWZ:

Odpowiedzi 1 z dnia 17.09.2020

18.09.2020 zmiana terminu

22.09.2020 odp. nr 2

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:

30.09.2020r. – Zestawienie ofert

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA:

07.10.2020r. – Wybór oferty najkorzystniejszej

 

 

ZP/BU/47/20/IT/AWO – 14.09.2020r., godz. 11.00

Monitorowanie , oględziny, przeglądy, konserwacje, naprawy awaryjne instalacji technicznych, oceny technicznej i eksploatacyjnej obiektu i jego wszystkich pomieszczeń – Zakład Radioterapii w Jeleniej Górze przy ul. Ogińskiego 6 – filia DCO we Wrocławiu .

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Wykaz osób

Załącznik nr 3 Projekt umowy

Protokół

 

ZP/BU/33/20/LAM/AWO – 03.08.2020r. godz. 9.00

Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych i konserwacji oraz bieżących napraw aparatu Mozart TomoSpec znajdującego się w Bloku Operacyjnym w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 Formularz oferty

Załącznik nr 3 Arkusz cenowy

Załącznik nr 4 Projekt umowy

Protokół wyboru

 

 

ZP/BU/31/20/ZMN/AWO-22.07.2020r.,godz. 10.00

Dostawa źródeł izotopowych Ge-68 (3  sztuki) koniecznych do codziennej kalibracji skanera PET Biograph mCT 20.

Protokół

Zapytanie ofertowe 22.07.2020r., godz. 10

Załącznk nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 2 Projekt umowy

 

ZP/BU/28/20/ZMN/AWO-14.07.2020r.,godz. 11.00

Dostawa źródeł izotopowych Ge-68 (3  sztuki) koniecznych do codziennej kalibracji skanera PET Biograph mCT 20.

Zapytanie ofertowe

Załącznk nr 1 Formularz oferty

Załącznk nr 1 Formularz oferty-zmieniony 09.07.2020r.

Załącznik nr 2 Projekt umowy

Załącznik nr 2 Projekt umowy-zmieniony 09.07.2020r.

Pytania i odpowiedzi: Odpowiedzi 1

Protokół 16.07.2020r.

ZP/PN/25/20/LNPPSO/JG – 29.06.2020r.

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: 05.08.2020r. GODZ. 10:00/10:15

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 31 lipca 2020r.
UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: 28.07.2020r. GODZ. 10:00/10:15
UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: 24.07.2020r. GODZ. 10:00/10:15
UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: 17.07.2020r. GODZ. 10:00/10:15
UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: 10.07.2020r. GODZ. 10:00/10:15
 

Sukcesywna dostawa systemu zamkniętego do pobierania krwi żylnej i tętniczej

UWAGA: W związku z tym, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w formie elektronicznej, wszystkie dokumenty dotyczące postępowania znajdują się również pod linkiem: https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/359697

Informacja z otwarcia ofert 05.08.2020r.

Odpowiedzi:

Odpowiedź nr 1

Odpowiedzi nr 2

Odpowiedź nr 3

Odwołanie:

Ogłoszenie:

SIWZ + załączniki: