Nowa platforma zakupowa

Platforma zakupowa

Poniżej 209.000 EURO

ZP/BU/147/21/ZDH/IK-31.12.2021r., godz. 10:00

Dostawa termocyklera z podwójnym blokiem reakcyjnym do Laboratorium GMP Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, przy ul. Fieldorfa 6.

Zapytanie ofertowe

Zał. nr 1 -OPZ – Formularz asortymentowo-cenowy-Termocykler

Zał. 2 P-XXXIII-Pr-02-04 Formularz oferty 2021-1

Zał. nr-3-Projekt-umowy-APF 20.12.2021

Informacja dla Wykonawców nr 1

Protokół z wyboru

 

ZP/BU/33/21/IT/AWO – 11.05.2021r., godz. 10.00

Wykonanie konserwacji oraz napraw awaryjnych instalacji sygnalizacji pożaru  (SAP) w budynku Zakładu Teleradioterapii filii Dolnośląskiego Centrum Onkologii w Legnicy.

Termin składania ofert upływa 11.05.2021r., godz. 10.00

ZAPYTANIE OFERTOWE:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1- Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Arkusz Cenowy

Załącznik nr 3 – Wykaz osób

Załącznik nr 4 – Wykaz zrealizowanych usług

Załącznik nr 5 – Projekt umowy

— Załącznik nr 3 do umowy – Informacja o zagrożeniach w DCO

—-Załącznik nr 4 do umowy – Oświadczenie o skierowaniu do pracy na ternie DCO

Załącznik nr 6 – Formularz oferty

PROTOKÓŁ WYBORU:

Protokół wyboru

 

 

ZP/US/65/20/LDM/JG – 18.12.2020r.

Świadczenie usług hotelarskich dla 15 pacjentów Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, filia w Legnicy.

Ogłoszenie:

SIWZ + załączniki:

Pytanie, odpowiedzi, modyfikacje:

ZP/PN/62/20/LZE/JG – 14.12.2020r.

Dostawa, montaż, instalacja i uruchomienie agregatu chłodniczego typu free-cooling, wspólnego dla trzech akceleratorów terapeutycznych z uprzednimi: deinstalacją, demontażem i utylizacją istniejącego agregatu w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu.

Ogłoszenie:

SIWZ+załączniki:

Po otwarciu ofert:

07.12.2020r. – ZP/US/63/20/LDM/JG

Świadczenie usług hotelarskich dla 15 pacjentów Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu – Filia w Legnicy.

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 15 grudnia 2020r. godz. 10:00/10:15.

Ogłoszenie:

SIWZ + załączniki:

Pytanie, odpowiedzi, modyfikacje:

Informacja o wyniku postępowania:

ZP/PN/58/20/IT/AWO – 09.12.2020r., godz. 10.00

Serwis,  konserwacja oraz naprawy awaryjne urządzeń, instalacji wentylacji, klimatyzacji (pakiet I i III) oraz  urządzeń i instalacji chłodniczych (pakiet II) dla obiektów i układów:

Pakiet I – Zakładu Radioterapii Dolnośląskiego Centrum Onkologii w Legnicy,
ul. Iwaszkiewicza 5

Pakiet II – Agregatów wody lodowej zasilających Akceleratory terapeutyczne i Tomografy Komputerowe w Zakładach DCO

* Legnicy, ul. Iwaszkiewicza 5

* Jeleniej Górze, ul. Ogińskiego 6

* Wrocław, pl. Hirszfelda 12

Pakiet III – Zakładu Radioterapii Dolnośląskiego Centrum Onkologii w Jeleniej Górze, ul. Ogińskiego 6

Termin składania ofert upływa 07.12.2020r.,godz. 10.00

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT: Termin składania ofert upływa 09.12.2020r.,godz. 10.00

OGŁOSZENIE:

Ogłoszenie – 26.11.2020r.

Ogłoszenie – zmiana 03.12.2020r.

SIWZ:

SIWZ – 26.11.2020r.

SIWZ – zmieniona 03.12.2020r.

Załącznik nr 1a-Opis przedmiotu zamówienia – pakiet 1 i 3

Załącznik nr 1b- Opis przedmiotu zamówienia – pakiet 2

Załącznik nr 2 – Zestawienie urządzeń

Załącznik nr 3 – Formularz oferty

Załącznik nr 4 – Arkusz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 5 – Częstotliwość wykonywanych usług

Załącznik nr 5 – Częstotliwość wykonywanych usług – zmieniony 03.12.2020r.

Załącznik nr 6 – Projekt umowy

Załącznik nr 6 – Projekt umowy – zmieniony 03.12.2020r.

Załącznik nr 7 – Ilość i doświadczenie personelu serwisu

Załącznik nr 8 – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 9 – Wykaz usług

Załącznik nr 10 – Wykaz osób

Załącznik nr 11 -Oświadczenie o przynalezności do grupy kapitałowej

ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY:

Zał. nr 3 KARTA URZĄDZENIA AGREGATU

Zał. nr 3 KARTA URZĄDZENIA CENTRALI WENTYLACYJNEJ

Zał. nr 3 KARTA URZĄDZENIA KLIMATYZATORA

Zał. nr 3 KARTA URZĄDZENIA WENTYLATORA

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

Pytania i odpowiedzi 03.12.2020r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:

Informacja z otwarcia ofert – 09.12.2020r.

PRZEDŁUŻENIE TERMINU ZWIĄZANIA Z OFERTĄ:

Przedłuzenie związania z ofertą

WYNIK POSTĘPOWANIA:

Informacja o wyniku postępowania – 31.12.2020r.

Wszystkie informacje i dokumenty dotyczące niniejszego postępowania dostępne są pod linkiem:

https://dco.logintrade.net/zapytania_email,31646,a7be1228195896ae985f9c015fbe7af8.html

ZP/PN/59/20/IEL/JG – 17.11.2020r.

Sukcesywna dostawa artykułów drobnych AGD oraz czystościowych, z podziałem na 10 pakietów: Pakiet nr 1 – drobne AGD, Pakiet nr 2 – środki czystości, Pakiet nr 3 – artykuły sprzątające, Pakiet nr 4 – worki foliowe, Pakiet nr 5 – prześcieradła papierowe w rolce, Pakiet nr 6 – ręczniki papierowe w roli, Pakiet nr 7 – papier toaletowy, Pakiet nr 8 – dozowniki, Pakiet nr 9 – wycieraczki, Pakiet nr 10 – preparaty czystościowe do dozowników.

Uwaga: W związku z tym, iż dokumenty dotyczące niniejszego postępowania zostały omyłkowo umieszczone na Platformie Zakupowej, Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert na dzień 25.11.2020r., godz.10:00/10:15. Zmienione ogłoszenie oraz zmienioną SIWZ Zamawiający umieścił na swojej stronie.

UWAGA:  Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert na dzień 30 listopada 2020r. godz. 10:00/10:15.

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 02 grudnia 2020r. godz.10:00/10:15.

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 07 grudnia 2020r. godz. 10::0/10:15.

Ogłoszenia:

SIWZ + załączniki:

Pytania, odpowiedzi, modyfikacje:

Po otwarciu ofert:

ZP/PN/54/20/IEL/AWO – 05.11.2020r., godz. 10.00

Świadczenie usług w zakresie prania bielizny szpitalnej i odzieży ochronnej dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu.

OGŁOSZENIE:

28.10.2020r. Ogłoszenie

SIWZ:

28.10.2020r. SIWZ

Załącznik-nr-1- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik-nr-2 – Zestawienie asortymentowo-ilościowe

Załącznik-nr-3-Formularz-Oferty

Załącznik-nr-4-Wykaz-wykonanych-usług

Załącznik-nr-5-Oświadczenie-o-dysponowaniu-pojazdami

Załącznik-nr-6-Oświadczenie-o-dysponowaniu-sprzętem

Załącznik-nr-7-Oświadczenie-Wykonawcy

Załącznik-nr-8 – Projekt umowy

Załącznik-nr-9-Oświadczenie-o-przynalezności-do-grupy-kapitałowej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informacja z otwarcia ofert – 05.11.2020r.

WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

12.11.2020r. – Wybór oferty najkorzystniejszej

Wszystkie informacje i dokumenty dotyczące niniejszego postępowania dostępne są pod linkiem: https://dco.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html