Nowa platforma zakupowa

Platforma zakupowa

Dostawy

ZP/BU/147/21/ZDH/IK-31.12.2021r., godz. 10:00

Dostawa termocyklera z podwójnym blokiem reakcyjnym do Laboratorium GMP Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, przy ul. Fieldorfa 6.

Zapytanie ofertowe

Zał. nr 1 -OPZ – Formularz asortymentowo-cenowy-Termocykler

Zał. 2 P-XXXIII-Pr-02-04 Formularz oferty 2021-1

Zał. nr-3-Projekt-umowy-APF 20.12.2021

Informacja dla Wykonawców nr 1

Protokół z wyboru

 

ZP/PN/62/20/LZE/JG – 14.12.2020r.

Dostawa, montaż, instalacja i uruchomienie agregatu chłodniczego typu free-cooling, wspólnego dla trzech akceleratorów terapeutycznych z uprzednimi: deinstalacją, demontażem i utylizacją istniejącego agregatu w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu.

Ogłoszenie:

SIWZ+załączniki:

Po otwarciu ofert:

ZP/PN/59/20/IEL/JG – 17.11.2020r.

Sukcesywna dostawa artykułów drobnych AGD oraz czystościowych, z podziałem na 10 pakietów: Pakiet nr 1 – drobne AGD, Pakiet nr 2 – środki czystości, Pakiet nr 3 – artykuły sprzątające, Pakiet nr 4 – worki foliowe, Pakiet nr 5 – prześcieradła papierowe w rolce, Pakiet nr 6 – ręczniki papierowe w roli, Pakiet nr 7 – papier toaletowy, Pakiet nr 8 – dozowniki, Pakiet nr 9 – wycieraczki, Pakiet nr 10 – preparaty czystościowe do dozowników.

Uwaga: W związku z tym, iż dokumenty dotyczące niniejszego postępowania zostały omyłkowo umieszczone na Platformie Zakupowej, Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert na dzień 25.11.2020r., godz.10:00/10:15. Zmienione ogłoszenie oraz zmienioną SIWZ Zamawiający umieścił na swojej stronie.

UWAGA:  Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert na dzień 30 listopada 2020r. godz. 10:00/10:15.

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 02 grudnia 2020r. godz.10:00/10:15.

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 07 grudnia 2020r. godz. 10::0/10:15.

Ogłoszenia:

SIWZ + załączniki:

Pytania, odpowiedzi, modyfikacje:

Po otwarciu ofert:

ZP/PN/47/20/LZT/JG – 18.09.2020r.

Jednorazowa dostawa elementów wyposażenia systemów unieruchomienia pacjenta podczas radioterapii stosowanych w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu oraz w filiach DCO w Legnicy i w Jeleniej Górze.

Ogłoszenie:

SIWZ + załączniki:

Po otwarciu ofert

ZP/PN/44/20/IT/AWO – 21.09.2020r., godz. 10.00

Dostawa oraz montaż nowego zasilacza bezprzerwowego UPS w miejsce starego zainstalowanego w Dolnośląskim Centrum Onkologii Filia w Legnicy

https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/376850

UWAGA: Zmiana terminu składania/otwarcia ofert na 23.09.2020 10:00/10:15

UWAGA : ZMIANA TERMINU SKŁADANIA /OTWARCIA OFERT NA 25.09.2020 10:00/10:15

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU:

Ogłoszenie 11.09.2020r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr nr 540178750

18.09.2020 Ogłoszenie-o-zmianie-ogłoszenia-nr-540178750-1

 

SIWZ:

SIWZ

SIWZ – zmiana 17.09.2020r.

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia-a

Załącznik nr 2 – Parametry techniczno-eksploatacyjne

Załącznik nr 2 – Parametry techniczno-eksploatacyjne – zmiana 17.09.2020r.

Załącznik nr 3 – Projekt umowy AF

Załącznik nr 4 – Formularz oferty

Załącznik nr 5 – Wykaz osób

Załącznik nr 6- Wykaz zrealizowanych dostaw

Załącznik nr 7- Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 8 -Oświadczenie-o-przynalezności-do-grupy-kapitałowej

 

 

WYJAŚNIENIA DO SIWZ:

Odpowiedzi 1 z dnia 17.09.2020

18.09.2020 zmiana terminu

22.09.2020 odp. nr 2

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:

30.09.2020r. – Zestawienie ofert

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA:

07.10.2020r. – Wybór oferty najkorzystniejszej

 

 

ZP/PN/27/20/IEL/JHP- 29.07.2020

UWAGA: W związku z tym, iż Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie elektronicznej, wszystkie dokumenty dotyczące postępowania znajdują się również pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/367196

Sukcesywna dostawa artykułów biurowych i papierniczych na potrzeby Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu z podziałem na 2 pakiety Pakiet 1 – ARTYKUŁY BIUROWE Pakiet 2 – ARTYKUŁY PAPIERNICZE

29.07.2020 Ogłoszenie nr 564319

29.07.2020 SIWZ

29.07.2020 załacznik nr 1 i 2

29.07.2020 załacznik nr 3-oferta

29.07.2020 Załącznik-nr-4-PROJEKT UMOWY pakiet nr 1,2AS

29.07.2020 Załącznik nr 5-Oświadczenie-o-przynalezności-do-grupy-kapitałowej

29.07.2020 załacznik nr 6-oświadczenie

10.08.2020 Informacja z otwarcia ofert

25.08.2020 wybór pakiet nr 1,2

ZP/PN/31/20/IEL/JHP – 17.07.2020

SUKCESYWNE DOSTAWY PRZEŚCIERADEŁ, PODKŁADÓW, POSZEW I KOSZUL

UWAGA: W związku z tym, iż Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie elektronicznej, wszystkie dokumenty dotyczące postępowania znajdują się również pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/364663

17.07.2020 Ogłoszenie

17.07.2020 SIWZ

17.07.2020 Załacznik-nr-1-arkusz-asortymentowo-cenowy

17.07.2020 Załacznik nr 2-druk oferty

17.07.2020 Załącznik Nr 3- Oświadczenie Wykonawcy

17.07.2020 Załącznik Nr 4 – OŚWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI

17.07.2020 Załącznik-nr-5-Projekt-umowy as

28.07.2020 Informacja z otwarcia ofert

17.08.2020 WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZP/PN/29/20/LZDL/JG – 10.07.2020r.

Sukcesywna dostawa drobnego sprzętu i wyrobów jednorazowego użytku do diagnostyki laboratoryjnej.

UWAGA: W związku z tym, iż Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie elektronicznej, wszystkie dokumenty dotyczące postępowania znajdują się również pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/362909

Ogłoszenie:

SIWZ + załączniki:

Pytania, odpowiedzi, modyfikacje:

Po otwarciu ofert: