Platforma zakupowa

Dostawy

ZP/PN/47/20/LZT/JG – 18.09.2020r.

Jednorazowa dostawa elementów wyposażenia systemów unieruchomienia pacjenta podczas radioterapii stosowanych w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu oraz w filiach DCO w Legnicy i w Jeleniej Górze.

Ogłoszenie:

SIWZ + załączniki:

ZP/PN/44/20/IT/AWO – 21.09.2020r., godz. 10.00

Dostawa oraz montaż nowego zasilacza bezprzerwowego UPS w miejsce starego zainstalowanego w Dolnośląskim Centrum Onkologii Filia w Legnicy

https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/376850

UWAGA: Zmiana terminu składania/otwarcia ofert na 23.09.2020 10:00/10:15

UWAGA : ZMIANA TERMINU SKŁADANIA /OTWARCIA OFERT NA 25.09.2020 10:00/10:15

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU:

Ogłoszenie 11.09.2020r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr nr 540178750

18.09.2020 Ogłoszenie-o-zmianie-ogłoszenia-nr-540178750-1

 

SIWZ:

SIWZ

SIWZ – zmiana 17.09.2020r.

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia-a

Załącznik nr 2 – Parametry techniczno-eksploatacyjne

Załącznik nr 2 – Parametry techniczno-eksploatacyjne – zmiana 17.09.2020r.

Załącznik nr 3 – Projekt umowy AF

Załącznik nr 4 – Formularz oferty

Załącznik nr 5 – Wykaz osób

Załącznik nr 6- Wykaz zrealizowanych dostaw

Załącznik nr 7- Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 8 -Oświadczenie-o-przynalezności-do-grupy-kapitałowej

 

 

WYJAŚNIENIA DO SIWZ:

Odpowiedzi 1 z dnia 17.09.2020

18.09.2020 zmiana terminu

22.09.2020 odp. nr 2

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA:

 

 

ZP/PN/27/20/IEL/JHP- 29.07.2020

UWAGA: W związku z tym, iż Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie elektronicznej, wszystkie dokumenty dotyczące postępowania znajdują się również pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/367196

Sukcesywna dostawa artykułów biurowych i papierniczych na potrzeby Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu z podziałem na 2 pakiety Pakiet 1 – ARTYKUŁY BIUROWE Pakiet 2 – ARTYKUŁY PAPIERNICZE

29.07.2020 Ogłoszenie nr 564319

29.07.2020 SIWZ

29.07.2020 załacznik nr 1 i 2

29.07.2020 załacznik nr 3-oferta

29.07.2020 Załącznik-nr-4-PROJEKT UMOWY pakiet nr 1,2AS

29.07.2020 Załącznik nr 5-Oświadczenie-o-przynalezności-do-grupy-kapitałowej

29.07.2020 załacznik nr 6-oświadczenie

10.08.2020 Informacja z otwarcia ofert

25.08.2020 wybór pakiet nr 1,2

ZP/PN/31/20/IEL/JHP – 17.07.2020

SUKCESYWNE DOSTAWY PRZEŚCIERADEŁ, PODKŁADÓW, POSZEW I KOSZUL

UWAGA: W związku z tym, iż Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie elektronicznej, wszystkie dokumenty dotyczące postępowania znajdują się również pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/364663

17.07.2020 Ogłoszenie

17.07.2020 SIWZ

17.07.2020 Załacznik-nr-1-arkusz-asortymentowo-cenowy

17.07.2020 Załacznik nr 2-druk oferty

17.07.2020 Załącznik Nr 3- Oświadczenie Wykonawcy

17.07.2020 Załącznik Nr 4 – OŚWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI

17.07.2020 Załącznik-nr-5-Projekt-umowy as

28.07.2020 Informacja z otwarcia ofert

17.08.2020 WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZP/PN/29/20/LZDL/JG – 10.07.2020r.

Sukcesywna dostawa drobnego sprzętu i wyrobów jednorazowego użytku do diagnostyki laboratoryjnej.

UWAGA: W związku z tym, iż Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie elektronicznej, wszystkie dokumenty dotyczące postępowania znajdują się również pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/362909

Ogłoszenie:

SIWZ + załączniki:

Pytania, odpowiedzi, modyfikacje:

Po otwarciu ofert:

ZP/PN/25/20/LNPPSO/JG – 29.06.2020r.

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: 05.08.2020r. GODZ. 10:00/10:15

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 31 lipca 2020r.
UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: 28.07.2020r. GODZ. 10:00/10:15
UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: 24.07.2020r. GODZ. 10:00/10:15
UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: 17.07.2020r. GODZ. 10:00/10:15
UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: 10.07.2020r. GODZ. 10:00/10:15
 

Sukcesywna dostawa systemu zamkniętego do pobierania krwi żylnej i tętniczej

UWAGA: W związku z tym, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w formie elektronicznej, wszystkie dokumenty dotyczące postępowania znajdują się również pod linkiem: https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/359697

Informacja z otwarcia ofert 05.08.2020r.

Odpowiedzi:

Odpowiedź nr 1

Odpowiedzi nr 2

Odpowiedź nr 3

Odwołanie:

Ogłoszenie:

SIWZ + załączniki:

ZP/PN/20/20/LZF/JHP- 26.05.2020

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT W WERSJI ELEKTRONICZNEJ, WSZYSTKIE DOKUMENTY ZNAJDUJĄ SIE POD LINKIEM

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  05.06.2020 GODZINA 10:00/10:15

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA  OFERT 08.06.2020 GODZINA  10:00/10:15

https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/349881

SUKCESYWNA DOSTAWA MASEK UNIERUCHOMIAJĄCYCH I BOLUSÓW Z PODZIAŁEM NA 4 PAKIETY  NA OKRES 24 MCY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Ogłoszenie nr 543657

01.06.2020 zmiana ogłoszenia

03.06.2020 zmiana ogłoszenia nr 2

SIWZ + ZAŁACZNIKI

26.05.2020 SIWZ

03.06.2020 Modyfikacja SIWZ

26.05.2020 Załącznik-nr-1-Opis-przedmiotu-zamówienia-parametry-wymagane-i-oceniane

26.05.2020 Załącznik-nr-2-Arkusz-asortymentowo-cenowy

26.05.2020 Załącznik-nr-3-Druk-oferty

26.05.2020 Załącznik-nr-4-Projekt-umowyAS

26.05.2020 Załącznik Nr 5- Oświadczenie Wykonawcy

26.05.2020 Załącznik-nr 6-Oświadczenie-o-przynalezności-do-grupy-kapitałowej

26.05.2020 Załącznik do umowy- porozumienie

03.06.2020 ODP. NR 1

09.06.2020 Informacja-z-otwarcia-ofert-20_20

01.07.2020 WYBÓR NR 1,2,3,4

ZP/PN/21/20/LZP/AW – 25.05.2020

Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych oraz sprzętu do diagnostyki in vitro dla Zakładu Patomorfologii z podziałem na 5 pakietów.

UWAGA: W związku z tym, że Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie elektronicznej, wszystkie dokumenty znajdują się również pod linkiem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/349168

UWAGA: Zmiana terminu składania/ otwarcia ofert na 08.06.2020 r. godz. 12:00/12:15

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU:

Ogłoszenie nr 543378 opublikowane 25.05.2020

Ogłoszenie nr 540094313 o zmianie ogłoszenia – 01.06.2020

Ogłoszenie nr 540095932 o zmianie opublikowane 02.06.2020

SIWZ:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – zmiana 02.06.2020

Zalącznik nr 1a doSIWZ – Arkusz asortymentowo -cenowy Pakiet 1

Zalącznik nr 1b do SIWZ – Arkusz asortymentowo – cenowy Pakiet 2

Zalącznik nr 1c do SIWZ – Arkusz asortymentowo – cenowy Pakiet 3

Zalącznik nr 1d do SIWZ – Arkusz asortymentowo – cenowy Pakiet 4

Zalącznik nr 1e do SIWZ – Arkusz asortymentowo – cenowy Pakiet 5

Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz oferty

Załacznik nr 3 do SIWZ – Wzór umowy AS

Załacznik nr 3 do SIWZ – Wzór umowy AS – zmiana 02.06.2020

Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie o przynależności do grupie kapitałowej

Załącznikn nr 5 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy

WYJAŚNIENIA DO SIWZ:

Informacja dla Wykonawców nr 1 z dnia 29.05.2020 roku

Informacja dla Wykonawców nr 2 z dnia 29.05.2020 roku

Informacja dla Wykonawców nr 3 z dnia 01.06.2020 roku

Informacja dla Wykonawców nr 4 z dnia 02.06.2020 roku

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:

Informacja z otwarcia ofert 08.06.2020r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA:

Informacja o wyniku postępowania – 26.06.2020