Platforma zakupowa

Dostawy

ZP/PN/36/19/EZP/JG – 05.07.2019r.

Sukcesywna dostawa przez okres 12 miesięcy drobnego sprzętu i wyrobów jednorazowego użytku do diagnostyki laboratoryjnej, elementów systemu zamkniętego do pobierania krwi oraz odczynników i sprzętu do diagnostyki in-vitro z podziałem na 5 pakietów.

Uwaga: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 17.07.2019r. godz. 11:00/11:15.

Ogłoszenia:

SIWZ + załączniki:

Pytania, odpowiedzi, modyfikacje:

Po otwarciu ofert:

ZP/PN/33/19/IEL/JHP- 24.06.2019

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 03.07.2019 GODZINA 10:00/10:15

SUKCESYWNA DOSTAWA ARTYKUŁÓW BIUROWYCH  I PAPIERNICZYCH NA POTRZEBY DCO WE WROCŁAWIU Z PODZIAŁEM NA 2 PAKIETY : PAKIET NR 1- ARTYKUŁY BIUROWE , PAKIET NR 2- ARTYKUŁY PAPIERNICZE

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

24.06.2019 Ogłoszenie nr 564319

27.06.2019 Ogłoszenie nr 540129742 zmiana

SIWZ+ ZAŁACZNIKI

24.06.2019 -SIWZ

24.06.2019 załacznik nr 1-Arkusz Pakiet nr 1

24.06.2019 załacznik nr 2-Arkusz Pakiet nr 2

24.06.2019 załacznik nr 3-oferta

24.06.2019 Załącznik-nr-4-PROJEKT UMOWY pakiet nr 1,2

27.06.2019 załacznik nr 4 -modyfikacja projekt umowy p.1-2

24.06.2019 Załączniknr 5-Oświadczenie-o-przynalezności-do-grupy-kapitałowej

24.06.2019 załacznik nr 6-oświadczenie

24.06.2019 załacznik nr 7-doświadczenie

24.06.2019 Załącznik nr 2 do umowy- porozumienie

27.06.2019 ODP. NR 1

03.07.2019 Informacja z otwarcia ofert

12.07.2019r. – Wybór oferty najkorzystniejszej

ZP/PN/27/19/IT/JHP- 03.06.2019

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 13.06.2019 GODZINA 10:00/10:15

SUKCESYWNE DOSTAWY GAZÓW WRAZ Z DZIERŻAWĄ BUTLI Z PODZIAŁEM NA 3 PAKIETY

03.06.2019 Ogłoszenie nr 555857

07.06.2019 ZMIANA Ogłoszenie nr 540114864

03.06.2019 SIWZ-GAZY

03.06.2019 Załącznik nr 1-Arkusz asortymentowo cenowy

10.06.2019 Modyfikacja załacznikanr 1 Arkusz asortymentowo cenowy

03.06.2019 Załącznik nr 2 – Formularz OFERTY

03.06.2019 załącznik nr 3- projekt umowy pakiet nr 1 , 3 AS

03.06.2019 załącznik nr 4 -projekt umowy pakiet nr 2 AS

03.06.2019 Załączniknr 5-Oświadczenie-o-przynalezności-do-grupy-kapitałowej

03.06.2019 załacznik nr 6- Oświadczenie Wykonawcy

07.06.2019 ZMIANA TERMINU

10.06.2019 odp. nr 1

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

13.06.2019 Informacja z otwarcia ofert

03.07.2019 WYBÓR PAKIET NR 2,3

05.07.2019 WYBÓR PAKIET NR 1

 

 

ZP/PN/29/19/LNP/JG – 03.06.2019r.

Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu z podziałem na 11 pakietów.

Ogłoszenia:

SIWZ+załączniki:

Pytanie, odpowiedzi, modyfikacje

Informacja z otwarcia ofert

ZP/PN/28/19/LA/JG – 28.05.2019r.

Sukcesywna dostawa wyrobów medycznych z kategorii opatrunki z podziałem na 18 pakietów.

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 06 czerwca 2019r. godz. 11:00/11:15.

Ogłoszenia:

SIWZ + załączniki:

Pytania, odpowiedzi, modyfikacje:

Po otwarciu ofert:

Wybór:

 

ZP/PN/20/19/IEL/JHP-09.04.2019

UWAGA  ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I  OTWARCIA OFERT 23.04.2019 10:00/10:15

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁĄDANIA I OTWARCIA OFERT 24.04.2019 10:00/10:15

DOSTAWA I MONTAŻ FABRYCZNIE NOWYCH MEBLI Z PODZIAŁEM NA 9 PAKIETÓW DLA DOLNOSLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU

09.04.2019 Ogłoszenie nr 535001

15.04.2019 Ogłoszenie nr 540073976

18.04.2019 Zmiana ogłoszenia 

SIWZ + ZAŁACZNIKI

09.04.2019 SIWZ MEBLE

18.04.2019 MODYFIKACJA SIWZ MEBLE

09.04.2019 załacznik nr 1- PAKIET 1_BUDYNEK B – oddział P4

09*.04.2019 załącznik nr 1a- PAKIET 1_BUDYNEK B – oddział P4

09.04.2019 załacznik nr 2-PAKIET 2_Budynek B pok 209

09.04.2019 załącznik nr 2 a ARKUSZ- PAKIET 2_Budynek B pok 209

09.04.2019 załacznik nr 3-PAKIET 3_Budynek B pok 210

09.04.2019 załacznik nr 3a ARKUSZ -PAKIET 3_BUDYNEK B pok 210

09.04.2019 załacznik nr 4- PAKIET 4_Budynek B pok 211

09.04.2019 załacznik nr 4a ARKUSZ – PAKIET 4_Budynek B pok 211

09.04.2019 załacznik nr 5-PAKIET 5_Budynek B pok 212

09.04.2019 załacznik nr 5a ARKUSZ -PAKIET 5_Budynek B pok 212

09.04.2019 załacznik nr 6-PAKIET 6_Budynek F pok 16

09.04.2019 załacznik nr 6a ARKUSZ -PAKIET 6_Budynek F pok 16

09.04.2019 załacznik nr 7-PAKIET 7_Budynek D_Analityka Ogólna

07.04.2019 załacznik nr 7a ARKUSZ -PAKIET 7_Budynek D_Analityka Ogólna

09.04.2019 załacznik nr 8- PAKIET 8_HEMATOLOGIA 1 piętro

09.04.2019 załacznik nr 8a ARKUSZ-PAKIET 8_HEMATOLOGIA 1 piętro

09.04.2019 załacznik nr 9-PAKIET 9_Budynek C_sekretariat

09.04.2019 załacznik nr 9a ARKUSZ -PAKIET 9_BUDYNEK C sekretariat

09.04.2019 załacznik nr 10 -projekt umowy aw

09.04.2019 Załącznik nr 11-oswiadczenie

09.04.2019 Załącznik-nr 12-Oświadczenie-o-przynalezności-do-grupy-kapitałowej

09.04.2019 Załącznik do umowy- porozumienie

09.04.2019 Załącznik nr 14-Formularz oferty

18.04.2019 Modyfikacja Załącznik nr 14-Formularz oferty

15.04.2019 zmiana terminu

17.04.2019 odp. nr 1

18.04.2019 wyjaśnienie

Informacje z otwarcia ofert

24.04.2019 zbiorcze zestawienie ofert

08.05.2019 wybór pakiet nr 1,2,4,5,6,7,8,9

17.05.2019 wybór pakiet nr 3

ZP/PN/18/19/LZDL/JG – 03.04.2019r.

Sukcesywna dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów z podziałem na 2 pakiety:

Pakiet nr 1 – do koagulologii na okres 36 miesiecy,

Pakiet nr 2 – do hematologii na okres 24 miesięcy.

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 15.04.2019r. godz. 11:00/11:15.

Ogłoszenia:

SIWZ + załączniki:

Pytania, odpowiedzi, modyfikacje:

Po otwarciu ofert:

 

 

ZP/PN/15/19/EZP/JHP- 05.03.2019

SUKCESYWNA DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO OZNACZENIA PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA Z PODZIAŁEM NA 2 PAKIETY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

05.03.2019 Ogłoszenie nr 521282

SIWZ+ ZAŁACZNIKI

05.03.2019 SIWZ

05.03.2019 załacznik Nr 1 arkusz asortymentowo-cenowy pakiet nr 1

05.03.2019 załacznik Nr 2 arkusz asortymentowo-cenowy pakiet nr 2

05.03.2019 Załącznik nr 3- parametry graniczne pakiet nr 1

05.03.2019 załacznik nr 4-parametry graniczne pakiet nr 2

05.03.2019 Załacznik nr 5- parametry oceniane pakiet nr 1

05.03.2019 załacznik nr 6- parametry oceniane pakiet nr 2

05.03.2019 załacznik nr 7 -projekt umowy pakiet nr 1

05.03.2019 załącznik nr 8-projekt umowy pakiet nr 2.

05.03.2019 załacznik nr 9- oferta

05.03.2019 Załącznik nr 10-Oświadczenie-o-przynalezności-do-grupy-kapitałowej

05.03.2019 Załącznik Nr 11- Oświadczenie Wykonawcy

08.03.2019 odp. nr 1

14.03.2019 Informacja z otwarcia ofert

18.03.2019 wybór pakiet nr 1

21.03.2019 WYBÓR PAKIET NR 2