Nowa platforma zakupowa

Platforma zakupowa

Roboty Budowlane

ZP/PN/73/18/IT/JHP- 20.08.2018

WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z REMONTEM POMIESZCZEŃ PO BYŁEJ PRACOWNI rtg-WYKONANIE ZASILANIA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I WENTYLACYJNO-KLIMATYZACYJNYCH W PRACOWNI BIOLOGII MOLEKULARNEJ W BUDYNKU B W DOLNOŚLĄSKIM CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU

OGŁOSZENIE

20.08.2018 Ogłoszenie nr 606267

SIWZ + ZAŁACZNIKI

20.08.2018 SIWZ

20.08.2018 załacznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia

20.08.2018 załącznik nr 1a dokumentacja w zakresie elektr

20.08.2018 załącznik nr 1b domentacja w zakresie went-klimatyzac

20.08.2018 Załącznik-nr-2-Formularz-Oferty

20.08.2018 Załącznik Nr 3- Oświadczenie Wykonawcy

20.08.2018 Załącznik-nr-4-Wykaz-osób-oświadczenie-o-osobach

20.08.2018 Załącznik-nr-5-Wykaz-robót 

20.08.2018 Załącznik-nr-6-Oświadczenie-o-przynalezności-do-grupy-kapitałowej

20.08.2018 Załącznik-nr-7-Projekt-umowy aw

20.08.2018 Załącznik do umowy – Klauzule informacyjne (1)

20.08.2018 Załącznik do umowy – porozumienie

31.08.2018 odp. nr 1

Informacja z otwarcia ofert

05.09.2018 ZESTAWIENIE OFERT 

26.09.2018r. – Wybór oferty najkorzystniejszej

ZP/PN/23/16/IT

Temat:

Malowanie ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń w budynkach A, A-1, B, D, H i Teleradioterapii należących do Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu.

Ogłoszenie:

Ogłoszenie 15.04.2016

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja-Istotnych-Warunków-Zamówienia1

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Przedmiar

Załącznik nr 1 – Przedmiar

Załącznik-nr-2-do-SIWZ-Oświadczenie-z-art.-22

Załącznik-nr-3-do-SIWZ-Oświadczenie-z-art.-24

Załącznik-nr-4-do-SIWZ-Formularz-OFERTY

Załącznik-Nr-5-Projekt-umowy

Załącznik-nr-6-do-SIWZ-Wykaz-osób-oświadczenie-o-kierowniku-robót

Załącznik-nr-7-do-SIWZ-Wykaz-robót

Załącznik-Nr-8-BHP-i-OS-dla-wykonawcy

Wybór najkorzystniejszej oferty – 19.05.2016 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZP/PN/73/15/ETE – 22.09.2015

Opracowanie Dokumentacji projektowej oraz wykonanie Robót budowlanych w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa Breast Unitu na terenie Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu”

Unieważnienie postępowania z dnia 10.11.2015r.:

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z 10.11.2015r.

Informacja dla Wykonawców nr 5 z dnia 19.10.2015r.:

Informacja dla Wykonawców nr 5 z dnia 19.10.2015r.

Załączniki do SIWZ zmienione w wyniku Informacji dla Wykonawców nr 5 z dnia 19.10.2015r.:

AIT 03 Kolumna AN DCO – zmiana 19.10.2015

AIT 04 Kolumna CH DCO – zmiana 19.10.2015

Informacja dla Wykonawców nr 4 z dnia 16.10.2015r.

Informacja dla Wykonawców nr 3 z dnia 14.10.2015r.:

Informacja dla Wykonawców nr 3 z dnia 14.10.2015r.

Załączniki do SIWZ zmienione w wyniku Informacji dla Wykonawców nr 3 z dnia 14.10.2015r.:

PFU-DCOv5_29_09_2015 – zmiana 02.10.2015 + zmiana 13.10.2015 + zmiana 14.10.2015

MPWiK_TWP_06.10.2015r.-1

Załącznik 12 do PFU Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego z 08.10.2015r

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 13.10.2015r.:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 13.10.2015r.

Informacja dla Wykonawców nr 2 z dnia 13.10.2015r.:

Informacja dla Wykonawców nr 2 z dnia 13.10.2015r.

Informacja dla Wykonawców nr 2 z dnia 13.10.2015

Załączniki do SIWZ zmienione wskutek Informacji dla Wykonawców nr 2 z dnia 13.10.2015r.:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – zmiana 02.10.2015 + zmiana 13.10.2015

PFU-DCOv5_29_09_2015 – zmiana 02.10.2015 + zmiana 13.10.2015

AIT 01 Systemy integracji DCO – zmiana 13.10.2015-1

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 02.10.2015:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 02.10.2015

Informacja dla Wykonawców nr 1 z dnia 02.10.2015:

Informacja dla Wykonawców nr 1 z dnia 02.10.2015

Informacja dla Wykonawców nr 1 z dnia 02.10.2015

Załączniki do SIWZ zmienione wskutek Informacji dla Wykonawców nr 1 z dnia 02.10.2015:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – zmiana 02.10.2015

PFU-DCOv4 – zmiana 02.10.2015

załącznik nr 7 – Opis systemu panelowego bloku operacyjnego – zmiana 02.10.2015

załącznik nr 8 – Specyfikacja techniczna wyposażenia stałego – zmiana 02.10.2015

załącznik nr 11 warunki wod-kan – zmiana 02.10.2015

TWP_MPWiK_22.09.2015-1

Załącznik nr 4 do SIWZ – Formularz OFERTY zmiana 02.10.2015

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wzór Umowy Breast Unit zmiana 02.10.2015

Załącznik nr 7 do SIWZ – Wykaz robót i usług – zmiana 02.10.2015

Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu z 22.09.2015

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ – Program funkcjonalno – użytkowy

Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie z art. 22

Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie z art. 24

Załącznik nr 4 do SIWZ – Formularz OFERTY

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wzór Umowy Breast Unit (1)

Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz osób – oświadczenie o osobach

Załącznik nr 7 do SIWZ – Wykaz robót i usług

ZP/PN/73/15/ETE – 22.09.2015

Opracowanie Dokumentacji projektowej oraz wykonanie Robót budowlanych w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa Breast Unitu na terenie Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu”

Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu z 22.09.2015

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ – Program funkcjonalno – użytkowy

Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie z art. 22

Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie z art. 24

Załącznik nr 4 do SIWZ – Formularz OFERTY

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wzór Umowy Breast Unit (1)

Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz osób – oświadczenie o osobach

Załącznik nr 7 do SIWZ – Wykaz robót i usług

ZP/PN/64/15/ETE – 13.08.2015

Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem południowej ściany szczytowej budynku H Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu

Ogłoszenie o zamówieniu z 13.08.2015r.:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ – Przedmiar robót pdf

Załacznik nr 1 do SIWZ – Przedmiar robót ath

Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie z art. 22

Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie z art. 24

Załącznik nr 4 do SIWZ – Formularz OFERTY

Załącznik nr 5 do SIWZ – wzór umowy o roboty budowlane

Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz osób – oświadczenie o kierowniku robót

Załącznik nr 7 do SIWZ – Wykaz robót

Informacja o wyniku postępowania:

Wynik postępowania z dnia 02.09.2015r.

ZP/PN/60/15/ETE – 10.08.2015r.

Wykonanie robót budowlanych w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa budynku Zakładu Teleradioterapii w Jeleniej Górze, jako filii Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu”

Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu z 10.08.2015r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ – Dokumentacja

Zalacznik nr 1 do SIWZ DOKUMENTACJA

Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie z art. 22

Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie z art. 24

Załącznik nr 4 do SIWZ – Formularz OFERTY

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wzór umowy rev 6

Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz osób – oświadczenie o osobach

Załącznik nr 7 do SIWZ – Wykaz robót

Załącznik nr 8 do SIWZ – Przedmiar robót

Załącznik nr 8 do SIWZ – PRZEDMIAR ROBÓT

UWAGA – ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA 28.08.2015:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 20.08.2015

Informacja dla Wykonawców nr 1 z dnia 20.08.2015r.:

Informacja dla Wykonawców nr 1 z dnia 20.08.2015r.

Załączniki do Informacji dla Wykonawców nr 1 z dnia 20.08.2015r.:

WYCINKA DRZEW_ZAŁĄCZNIK 1 do Informacji dla wykonawców nr 1

Przedmiar robót – branża elektryczna

PROTOKÓL ZUDP – załącznik ne 3 do Informacji dla wykonawców nr 1

UZGODNIENIE WODNIK – załącznik nr 4 do Informacji dla wykonawców nr 1

Załącznik nr 5 – PW_TELERADIOTERAPIA JELENIA GÓRA_ZASILANIE BUDYNKU

WYCINKA DRZEW ZEZWOLENIE – ZAŁ. NR 6

Zawiadomienie o wyniku postępowania i odrzuconych ofertach z dnia 04.09.2015r.

Wynik postępowania z dnia 04.09.2015r.

 

09.07.2015r. – ZP/PN/52/15/ETE

Demontaż, dostawa i montaż stolarki okiennej PCV w budynku A należącym do Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu.

09.07.2015r. – Ogłoszenie

SIWZ i załączniki:

09.07.2015r. – SIWZ

Załącznik Nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 1a – Rysunki stolarki okiennej

Załącznik Nr 1b – Arkusz Asortymentowo-Cenowy

Załącznik Nr 2 – Oferta

Załącznik Nr 3 – Oświadczenie z art.22

Załącznik Nr 4 – Oświadczenie z art. 24

Załącznik Nr 5 – Projekt umowy

Załącznik Nr 6 – Wykaz robót

Załącznik Nr 7 – Wykaz osób

Załącznik Nr 8 – Wymagania dot. umowy o podwykonawstwo

Załącznik Nr 9 – BHP i OS dla wykonawcy

14.07.2015r. – Odp.1

14.07.2015r. – Zmieniony Załącznik Nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

31.07.2015r. – Wybór oferty najkorzystniejszej

 

 

ZP/PN/48/15 17.06.2015

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych polegających na dostosowaniu i remoncie pomieszczeń w budynku B Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, w których mają być eksploatowane urządzenia myjąco – dezynfekujące do naczyń sanitarnych

Wynik postępowania z dnia 03.07.2015

Informacja dla Wykonawców nr 1 z dnia 25.06.2015

Ogłoszenie o zamówieniu 18.06.2015

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ – Program funkcjonalno – użytkowy

Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie z art. 22

Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie z art. 24

Załącznik nr 4 do SIWZ – Formularz OFERTY

Załącznik nr 5 do SIWZ – wzór umowy

Załącznik nr 6 do SIWZ – Oświadczenie o osobach

Załącznik nr 7 do SIWZ – Wykaz usług