Platforma zakupowa

Usługi

ZP/PN/35/19/II/JG – 01.07.2019r.

Świadczenie usług serwisowych i nadzoru autorskiego dla aplikacji systemu kompleksowej obsługi Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu „INFO-MEDICA”.

Ogłoszenia:

SIWZ+załączniki:

Po otwarciu ofert:

ZP/PN/34/19/IEL/JG – 26.06.2019r.

Świadczenie usług środkami transportu sanitarnego na terenie m. Wrocławia oraz poza jego granicami z podziałem na 3 zadania.

Ogłoszenia:

SIWZ + załączniki:

Po otwarciu ofert:

ZP/PN/25/19/IEL/JG – 22.05.2019r.

Świadczenie usług środkami transportu sanitarnego na terenie miasta Wrocławia i poza jego granicami z podziałem na 3 zadania.

Ogłoszenie:

SIWZ + załączniki:

Po otwarciu ofert:

ZP/PN/23/19/IEL/JG – 08.05.2019r.

Świadczenie usług środkami transportu sanitarnego na terenie m. Wrocławia oraz poza jego granicami z podziałem na 4 zadania.

Ogłoszenia:

SIWZ + załączniki:

Po otwarciu ofert:

59/2019/N/Wrocław – 09.04.2019

USŁUGA UBEZPIECZENIA DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU

UWAGA! TERMIN SKŁADANIA/OTWARCIA OFERT PRZESUNIĘTY NA 10.05.2019R. GODZ. 13:00/13:10

Ogłoszenie o zamówieniu:

SIWZ:

 
WYJAŚNIENIA DO SIWZ:
 
WYJAŚNIENIA DO SIWZ 06.05.2019:
 
OTWARCIE OFERT 10.05.2019:
 
WYNIKI POSTĘPOWANIA 17.05.2019:

ZP/PN/19/19/II/JHP- 05.04.2019

 

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 18.04.2019 GODZINA  10:/10:15

USŁUGA POLEGAJĄCA NA OBJĘCIU NADZOREM AUTORSKIM  WRAZ Z E ŚWIADCZENIEM USŁUG SERWISOWYCH OBECNIE YZYTKOWANEGO OPROGRAMOWANIA APLIKACYJNEGO DO OBSŁUGI PRACOWNI CYTOSTATYKÓW ESKULAP-CHEMIOTERAPIA W DCO

05.04.2019 Ogłoszenie nr 534473

11.04.2019 Zmiana Ogłoszenie nr 540071609

05.04.2019 SIWZ

12.04.2019 Modyfikacja Siwz

05.04.2019 Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

12.04.2019 Modyfikacja Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

05.04.2019 Załacznik nr 2-arkusz kalkulacyjny

05.04.2019 Załącznik nr 3 – Formularz Ofert

12.04.2019 Modyfikacja Załącznik nr 3 – Formularz Oferty

12.04.2019 Załącznik Nr 4- Oświadczenie Wykonawcy

05.04.2019 załacznik nr 5-projekt umowy

12.04.2019 Modyfikacja załacznik nr 5-projekt umowy

15.04.2019 Modyfikacja załacznik nr 5-projekt umowy

05.04.2019 Załącznik-nr 6-Oświadczenie-o-przynalezności-do-grupy-kapitałowej

11.04.2019 ZMIANA TERMINU

12.04.2019 odp. nr 1

15.04.2019 odp. nr 2

18.04.2019 Informacja z otwarcia ofert

25.04.2019 wybór

 

ZP/PN/05/19/IEL/JG – 16.01.2019r.

Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym z podziałem na 2 pakiety:

Pakiet nr 1 – przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych (listów),

Pakiet nr 2 – przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek kurierskich (paczek).

Ogłoszenie:

SIWZ + załączniki:

Po otwarciu ofert

ZP/PN/01/19/IT/JG – 14.01.2019r.

Czyszczenie i dezyfekcja kanałów oraz central wentylacyjnych zainstalowanych w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu, pl. Hirszfelda 12, w filii w Legnicy, ul. Iwaszkiewicza 5, w filii w Jeleniej Górze, ul. Ogińskiego 6 z podziałem na 3 pakiety.

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 25 STYCZNIA 2019r. GODZ. 10:00/10:15

Ogłoszenia:

SIWZ + załączniki:

Pytania, odpowiedzi, modyfikacje:

Po otwarciu ofert: