Nowa platforma zakupowa

Platforma zakupowa

Usługi

ZP/US/65/20/LDM/JG – 18.12.2020r.

Świadczenie usług hotelarskich dla 15 pacjentów Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, filia w Legnicy.

Ogłoszenie:

SIWZ + załączniki:

Pytanie, odpowiedzi, modyfikacje:

07.12.2020r. – ZP/US/63/20/LDM/JG

Świadczenie usług hotelarskich dla 15 pacjentów Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu – Filia w Legnicy.

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 15 grudnia 2020r. godz. 10:00/10:15.

Ogłoszenie:

SIWZ + załączniki:

Pytanie, odpowiedzi, modyfikacje:

Informacja o wyniku postępowania:

ZP/PN/58/20/IT/AWO – 09.12.2020r., godz. 10.00

Serwis,  konserwacja oraz naprawy awaryjne urządzeń, instalacji wentylacji, klimatyzacji (pakiet I i III) oraz  urządzeń i instalacji chłodniczych (pakiet II) dla obiektów i układów:

Pakiet I – Zakładu Radioterapii Dolnośląskiego Centrum Onkologii w Legnicy,
ul. Iwaszkiewicza 5

Pakiet II – Agregatów wody lodowej zasilających Akceleratory terapeutyczne i Tomografy Komputerowe w Zakładach DCO

* Legnicy, ul. Iwaszkiewicza 5

* Jeleniej Górze, ul. Ogińskiego 6

* Wrocław, pl. Hirszfelda 12

Pakiet III – Zakładu Radioterapii Dolnośląskiego Centrum Onkologii w Jeleniej Górze, ul. Ogińskiego 6

Termin składania ofert upływa 07.12.2020r.,godz. 10.00

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT: Termin składania ofert upływa 09.12.2020r.,godz. 10.00

OGŁOSZENIE:

Ogłoszenie – 26.11.2020r.

Ogłoszenie – zmiana 03.12.2020r.

SIWZ:

SIWZ – 26.11.2020r.

SIWZ – zmieniona 03.12.2020r.

Załącznik nr 1a-Opis przedmiotu zamówienia – pakiet 1 i 3

Załącznik nr 1b- Opis przedmiotu zamówienia – pakiet 2

Załącznik nr 2 – Zestawienie urządzeń

Załącznik nr 3 – Formularz oferty

Załącznik nr 4 – Arkusz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 5 – Częstotliwość wykonywanych usług

Załącznik nr 5 – Częstotliwość wykonywanych usług – zmieniony 03.12.2020r.

Załącznik nr 6 – Projekt umowy

Załącznik nr 6 – Projekt umowy – zmieniony 03.12.2020r.

Załącznik nr 7 – Ilość i doświadczenie personelu serwisu

Załącznik nr 8 – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 9 – Wykaz usług

Załącznik nr 10 – Wykaz osób

Załącznik nr 11 -Oświadczenie o przynalezności do grupy kapitałowej

ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY:

Zał. nr 3 KARTA URZĄDZENIA AGREGATU

Zał. nr 3 KARTA URZĄDZENIA CENTRALI WENTYLACYJNEJ

Zał. nr 3 KARTA URZĄDZENIA KLIMATYZATORA

Zał. nr 3 KARTA URZĄDZENIA WENTYLATORA

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

Pytania i odpowiedzi 03.12.2020r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:

Informacja z otwarcia ofert – 09.12.2020r.

PRZEDŁUŻENIE TERMINU ZWIĄZANIA Z OFERTĄ:

Przedłuzenie związania z ofertą

WYNIK POSTĘPOWANIA:

Informacja o wyniku postępowania – 31.12.2020r.

Wszystkie informacje i dokumenty dotyczące niniejszego postępowania dostępne są pod linkiem:

https://dco.logintrade.net/zapytania_email,31646,a7be1228195896ae985f9c015fbe7af8.html

ZP/PN/54/20/IEL/AWO – 05.11.2020r., godz. 10.00

Świadczenie usług w zakresie prania bielizny szpitalnej i odzieży ochronnej dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu.

OGŁOSZENIE:

28.10.2020r. Ogłoszenie

SIWZ:

28.10.2020r. SIWZ

Załącznik-nr-1- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik-nr-2 – Zestawienie asortymentowo-ilościowe

Załącznik-nr-3-Formularz-Oferty

Załącznik-nr-4-Wykaz-wykonanych-usług

Załącznik-nr-5-Oświadczenie-o-dysponowaniu-pojazdami

Załącznik-nr-6-Oświadczenie-o-dysponowaniu-sprzętem

Załącznik-nr-7-Oświadczenie-Wykonawcy

Załącznik-nr-8 – Projekt umowy

Załącznik-nr-9-Oświadczenie-o-przynalezności-do-grupy-kapitałowej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informacja z otwarcia ofert – 05.11.2020r.

WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

12.11.2020r. – Wybór oferty najkorzystniejszej

Wszystkie informacje i dokumenty dotyczące niniejszego postępowania dostępne są pod linkiem: https://dco.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

ZP/PN/51/20/IT/AW – 06.10.2020

Czyszczenie i dezynfekcja mechanicznej instalacji wentylacyjnej (central wentylacyjnych, kanałów, przepustnic oraz kratek końcowych) w Dolnośląskim Centrum Onkologii z podziałem na 3 pakiety:

Pakiet 1 – usługa we Wrocławiu, pl. Hirszfelda 12: budynkach A, A-1, B, D, H, Breast Unit, Magazyn Odpadów Medycznych, Pracownia Cytostatyczna

Pakiet 2 – usługa w Legnicy, ul. Iwaszkiewicza 5,  filii Zakładu Teleradioterapii

Pakiet 3 – usługa w Jeleniej Górze, ul. Ogińskiego 6,  filii Zakładu Teleradioterapii

OGŁOSZENIE:

Ogłoszenie o zamówieniu nr 593812

SIWZ:

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1a – Zakres prac

Załącznik nr 2 do SIWZ – Arkusz asortymentowo – cebowy

Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz oferty

Załącznik nr 4 do SIWZ – Wykaz osób

Załącznik nr 5 – Wykaz usług

Załącznik nr 6 – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 7 – Oświadczenie o przynalezności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 8 – Projekt umowy AS

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informacja z otwarcia ofert ZP_PN_51_IT_AW

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Informacja o wyniku postępowania – 03.11.2020

ZP/PN/46/20/IEL/JG – 11.09.2020r.

Świadczenie usług środkami transportu sanitarnego na terenie m. Wrocławia oraz poza jego granicami z podziałem na 2 zadania.

Ogłoszenie:

SIWZ + załączniki:

ZP/PN/28/20/IEL/JG – 08.07.2020r.

Świadczenie usług transportu sanitarnego na terenie m. Wrocławia i poza jego granicami z podziałem na 2 zadania.

UWAGA: W związku z tym, że Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie elektronicznej, wszystkie dokumenty dotyczące postępowania znajdują się również pod linkiem:  https://platformazakupowa.pl/transakcja/362207

Ogłoszenia:

SIWZ + załączniki:

Po otwarciu ofert:

 

ZP/PN/19/20/IT/JHP- 05.06.2020

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT W WERSJI ELEKTRONICZNEJ, WSZYSTKIE DOKUMENTY ZNAJDUJĄ SIE POD LINKIEM

https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/354540

http://Serwis, konserwacja oraz naprawy awaryjne urządzeń wentylacji i klimatyzacji zlokalizowanych w budynkach „Breast Unit”, „Chemia Dzienna – nowa w bud A-1”, „Opieka Paliatywna w bud B”, „Blok Operacyjny nr 5 w bud A-1”, „ Bud. B-IIp. Chemia skojarzona”, „ Bud.B; piwnica –Patomorfologia ,Prac. Molekularna ” „ bud A-A1 łącznik –Endoskopia ”, pomieszczenia w bud. „A” „F” „H”

05.06.2020 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

05.06.2020 SIWZ

05.06.2020 Zał. Nr 1 a- Zestawienie urzadzeń

05.06.2020 Zał. Nr 1 b- Zestawienie filtrów

05.06.2020 Zał. nr 2-Oświadczenie-o-przynalezności-do-grupy-kapitałowej

05.06.2020 Zał. nr 3 -oferta

05.06.2020 Zał. nr 4 – projekt umowy AS(1)

05.06.2020 Zał. nr 5-Częstotliwość wykonywania usług

05.06.2020 Zał. nr 6 – arkusz asortymentowo-cenowy

05.06.2020 Zał. Nr 7- Wykaz usług serwisowych

05.06.2020 Zał.nr 8-ilość-i-doświadczenie-personelu-serwisu-dla-kryteriów-oceny-ofert

05.06.2020 Zał. Nr 9- oświadczenie

05.06.2020 Zał. Nr 10- Wykaz usług doświadczenie

05.06.2020 Zał. nr 11 -wykaz osób

09.06.2020 ODP. NR1

15.06.2020r. – Zestawienie złożonych ofert

01.07.2020 WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY