Platforma zakupowa

Poniżej 30.000 EURO

ZP/BU/16/20/PDM/AWO – 23.03.2020r. godz. 8.00

Dostawa odczynników do oznaczania rearanżacji genów ALK i ROS-1 metodą fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ FISH dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

Załącznik nr 1-Arkusz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 2 – Projekt-umowy

Protokół wyboru oferty

 

ZP/BU/14/20/IT/AWO – 18.03.2020r.

Dostawa wraz z montażem nowego zasilacza bezprzerwowego UPS w miejsce starego zainstalowanego w budynku „A” – OPZ, Zał. 1 i 1a.

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

Załącznik nr 1-Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1a-Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Projekt umowy

Załącznik nr 3- Wykaz zrealizowanych dostaw

Załącznik nr 4 – Wykaz osób

Odpowiedzi 1

Protokół

ZP/BU/5/20/IT/AWO – 07.02.2020 r.

Wykonywanie napraw awaryjnych, okresowych przeglądów i konserwacji, urządzeń elektrycznych: agregatu prądotwórczego, złącz kablowych ZK oraz automatyki SZR,  zasilaczy  bezprzerwowych  UPS wg. Zał nr 3.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 Arkusz cenowy

Załącznik nr 3 – Wykaz zrealizowanych usług

Załącznik nr 4 PROJEKT UMOWY

Załącznik nr 5 Formularz oferty

Załącznik nr 6 Wykaz osób

Protokół

 

 

 

 

ZP/BU/4/20/IT/AWO – 30.01.2020r.

Monitorowanie, oględziny, przeglądy, konserwacje, naprawy awaryjne instalacji technicznych, ocena techniczna i eksploatacyjna obiektu i jego wszystkich pomieszczeń- Zakład Radioterapii w Legnicy przy ul. Iwaszkiewicza 5 – filia DCO we Wrocławiu.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1-opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Formularz oferty

Załącznik nr 3 – Zarządzenie wewnętrzne nr 9_2012

Załacznik nr 4 Ogólne-zas.-środ.-i-BHP-dla-wyk.

Załącznik nr 5 Projekt umowy AW

protokół

 

ZP/BU/3/20/II/AWO – 20.01.2020r.

Dostawa programu komputerowego służącego do automatycznego pobierania danych z Systemu Obsługi Kart Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego NFZd (DiLO), dostawa programu komputerowego do przygotowywania zestawień realizacji kontraktu z systemu Portal świadczeniodawcy NFZ, dostawa modułu raportowego, serwis i aktualizacje dostarczonego oprogramowania, usługi związane z opracowaniem analiz i raportów.

Zapytanie ofertowe

Załącznik-nr-1-Formularz-oferty

Załącznik-nr-2-Formularz-oferty

Załącznik-nr-3-Wykaz wiedzy i doświadczenia

Załą…cznik-nr-4-Projekt umowy

Załącznik-nr-3- Do umowy – Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcą

Załącznik nr 4 do umowy-Porozumienie o przetwarzaniu danych

Załącznik-nr-5- Do umowy – Klauzula Informacyjna

Odpowiedź 1

Załącznik -nr-3-Projekt umowy – zmodyfikowany 16_01_2020r.

Protokół

ZP/BU/1/20/II/AWO – 13.01.2020r.

Zakup licencji dla programu KS- PPS firmy KAMSOFT na 2020 rok.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1-Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2-Formularz oferty

Protokół

ZP/BU/74/19/LAM/JG – 09.12.2019r.

Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych i konserwacji oraz bieżących napraw aparatu MiSeq Sequncing System znajdującego się w Pracowni Diagnostyki Molekularnej w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu.

 

 

ZP/BU/69/19/LAM/AWO-20.11.2019r.

Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych i konserwacji oraz bieżących napraw aparatu MiSeq Sequncing System znajdującego się w Pracowni Diagnostyki Molekularnej w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu.

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 29 listopada 2019r. godz. 12:00

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Formularz oferty

Załącznik nr 3 – Arkusz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 4 – PROJEKT UMOWY AW

Odpowiedź 1

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia- zmodyfikowany 27.11.2019r.

Załącznik nr 4 – PROJEKT UMOWY- zmodyfikowany 27.11.2019r.

Protokół