Platforma zakupowa

Poniżej 30.000 EURO

ZP/BU/28/20/ZMN/AWO-14.07.2020r.,godz. 11.00

Dostawa źródeł izotopowych Ge-68 (3  sztuki) koniecznych do codziennej kalibracji skanera PET Biograph mCT 20.

Zapytanie ofertowe

Załącznk nr 1 Formularz oferty

Załącznk nr 1 Formularz oferty-zmieniony 09.07.2020r.

Załącznik nr 2 Projekt umowy

Załącznik nr 2 Projekt umowy-zmieniony 09.07.2020r.

Pytania i odpowiedzi: Odpowiedzi 1

Protokół 16.07.2020r.

ZP/BU/30/20/LPE/JHP- 02.07.2020

DOSTAWA SRODKÓW  DO MYCIA ENDOSKOPÓW

02.07.2020 ZAPYTANIE OFERTOWE

02.07.2020 Załącznik nr 1 Formularz-oferty

02.07.2020 załacznik nr 2- arkusz asortymentowo-cenowy

06.07.2020 Protokół

ZP/BU/26/20/II/AWO – 15.06.2020r., godz. 9:00

Rozbudowa oraz na objęcie nadzorem autorskim, wraz ze świadczeniem usług serwisowych, obecnie użytkowanego Oprogramowania Aplikacyjnego do obsługi Pracowni Cytostatyków  „Eskulap – Chemioterapia”, w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu

Termin składania ofert:    15.06.2020r., godz. 9:00

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 Formularz-oferty

Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 Arkusz asortymentowo – cenowy

Załącznik nr 4 Projekt umowy

Protokół

 

ZP/BU/24/20/IT/AWO – 02.06.2020r., ZMIANA 08.06.2020R. GODZ. 8:00

UWAGA        ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 08.06.2020R. GODZ. 8:00

Rozbudowa, modernizacja i serwis sprężarek śrubowych na terenie Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, pl. Hirszfelda 12.

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 Wykaz osób

Załącznik nr 3 Wykaz zrealizowanych usług

Załącznik nr 4 Projekt umowy

Odpowiedzi 1

Protokół

 

 

 

 

 

ZP/BU/23/20/IT/AWO – 20.05.2020r.

Serwis techniczny kotłowni gazowej w budynku Zakładu Radioterapii Dolnośląskiego Centrum Onkologii w Legnicy,ul. Iwaszkiewicza 5.

Serwis techniczny kotłowni gazowej w budynku A na terenie  Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, pl. Hirszfelda 12.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1a Opis przedmiotu zamówienia Legnica

Załącznik nr 1b Opis przedmiotu zamówienia Wrocław

Załącznik nr 2a Arkusz asortymentowo cenowy Legnica

Załącznik nr 2b Arkusz asortymentowo cenowy Wrocław

Załącznik nr 3 Wykaz osób

Załącznik nr 4 Formularz oferty

Załącznik nr 5 Projekt umowy

Protokół

 

 

ZP/BU/21/20/NPZSZ/AWO – 10.04.2020r.

Wykonanie auditu recertyfikacyjnego Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz dwóch auditów nadzoru w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu.

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Wykaz zrealizowanych usług

Załącznik nr 3 Projekt umowy

Załącznik nr 2 do umowy – Porozumienie o przetwarzaniu danych osobowych

Załącznik nr 3 do umowy – Wykaz osób

Odpowiedzi 1

Protokół wyboru

 

ZP/BU/16/20/PDM/AWO – 23.03.2020r. godz. 8.00

Dostawa odczynników do oznaczania rearanżacji genów ALK i ROS-1 metodą fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ FISH dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

Załącznik nr 1-Arkusz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 2 – Projekt-umowy

Protokół wyboru oferty

 

ZP/BU/14/20/IT/AWO – 18.03.2020r.

Dostawa wraz z montażem nowego zasilacza bezprzerwowego UPS w miejsce starego zainstalowanego w budynku „A” – OPZ, Zał. 1 i 1a.

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

Załącznik nr 1-Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1a-Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Projekt umowy

Załącznik nr 3- Wykaz zrealizowanych dostaw

Załącznik nr 4 – Wykaz osób

Odpowiedzi 1

Protokół