Nowa platforma zakupowa

Platforma zakupowa

Poniżej 30.000 EURO

ZP/BU/25/21/LAM/AWO – 15.04.2021r.,godz. 10.00

Dostawa materacy ułożeniowych/próżniowych wraz z akcesoriami dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu.

Termin składania ofert upływa 15.04.2021r.,godz. 10.00

ZAPYTANIE OFERTOWE:

Zapytanie

Załącznik nr 1 – Arkusz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 2 – Formularz oferty

Załącznik nr 3 – Projekt umowy

WYBÓR:

Protokół z wyboru

 

 

 

ZP/BU/24/21/NIR/AWO – 06.04.2021r., godz. 10.00

Wzorcowanie przyrządów dozymetrycznych w celu spełnienia wymagań ochrony radiologicznej zgodnie z Ustawą z dnia 29 listopada 2000r. Prawo atomowe ( tekst jednolity: Dz.U. 2019 r. poz. 1792 z póź. zm.) i przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

Termin składania ofert upływa 06.04.2021r., godz. 10.00

ZAPYTANIE OFERTOWE:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Projekt umowy

Załącznik nr 3- Formularz oferty

WYNIK:

Protokół z wyboru

 

 

 

ZP/BU/23/21/IT/AWO – 06.04.2021r., godz. 10.00

Roboty budowlane polegające na dostawie i montażu oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w Dolnośląskim Centrum Onkologii – filia w Legnicy.

Termin składania ofert upływa 06.04.2021r., godz. 10.00

ZAPYTANIE OFERTOWE:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1A- Przedmiar robót

Załącznik nr 1B – Projekt wykonawczy

Załącznik nr 2 – Formularz oferty

Załącznik nr 3 – Wykaz osób

Załącznik nr 4 – Wykaz zrealizowanych usług

Załącznik nr 5 – Projekt umowy

WYBÓR:

Protokół z wyboru

ZP/BU/19/21/IT/AWO – 24.03.2021r., godz. 10.00

Wykonanie przeglądu technicznego instalacji gazów medycznych w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu.

Termin składania ofert upływa 24.03.2021r., godz. 10.00

ZAPYTANIE OFERTOWE:

Zapytanie ofertowe 17.03.2021r.

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 Arkusz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 3 – Wykaz gniazd Tlen, Vacum, Spr.powietrze

Załącznik nr 4 – Wykaz usług

Załącznik nr 5 – Formularz oferty

Załącznik nr 6 – Projekt umowy

PROTOKÓŁ Z WYBORU:

Protokół wyboru

 

ZP/BU/18/21/LAM/AWO – 15.03.2021r.,godz. 10.00

Dostawa materacy ułożeniowych/próżniowych wraz z akcesoriami dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu.

Termin składania ofert upływa 15.03.2021r.,godz. 10.00

ZAPYTANIE OFERTOWE:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Arkusz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 2 – Formularz oferty

Załącznik nr 3 – Projekt umowy

WYNIK:

Protokół z wyboru

Zakończenie postępowania

ZP/BU/16/21/WOK/AWO – 02.03.2021r., godz. 10.00

Dostawa 4000 testów na obecność hemoglobiny w kale metodą immunochemiczną wraz z odczynnikami

Termin składania ofert upływa 02.03.2021r.,godz. 10.00

ZAPYTANIE OFERTOWE:

Zapytanie ofertowe

Załacznik nr 1 -Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Formularz oferty

Załącznik nr 3 -Arkusz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 4 – Projekt umowy

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

Odpowiedzi – 01.03.2021r.

WYBÓR:

Protokół  z wyboru

 

ZP/BU/06/21/IT/AWO – 03.02.2021r., godz. 10.00

Monitorowanie , oględziny, przeglądy, konserwacje, naprawy awaryjne instalacji technicznych, ocena techniczna i eksploatacyjna obiektu i jego wszystkich pomieszczeń- Zakład Radioterapii w Legnicy przy ul. Iwaszkiewicza 5 – filia DCO we Wrocławiu.

Termin składania ofert upływa 03.02.2021r.,godz. 10.00

ZAPYTANIE OFERTOWE:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Formularz oferty

Załącznik nr 3 – Wykaz osób

Załącznik nr 4 – Projekt umowy

ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY:

Załącznik nr 2 do umowy – Oświadczenie o skierowaniu do pracy na terenie DCO

Załącznik nr 3 do umowy- Zarządzenie wewnętrzne nr 9_2012

Załącznik nr 4 do umowy – Ogólne zasady środowiskowe i BHP dla wykonawców

Załącznik nr 5 do umowy – Porozumienie o przetwarzaniu danych

PROTOKÓŁ WYBORU:

Protokół wyboru

 

ZP/BU/04/21/II/AWO – 02.02.2021r., godz. 10.00

Dostawa programu komputerowego służącego do automatycznego pobierania danych z Systemu Obsługi Kart Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego NFZd (DiLO), dostawa programu komputerowego do przygotowywania zestawień realizacji kontraktu z systemu Portal świadczeniodawcy NFZ, dostawa modułu raportowego, serwis i aktualizacje dostarczonego oprogramowania, usługi związane z opracowaniem analiz i raportów.  

Termin składania ofert upływa 02.02.2021r., godz. 10.00

ZAPYTANIE OFERTOWE:

Zapytanie ofertowe

Załącznik-nr-1-Opis-przedmiotu-zamówienia

Załącznik-nr-2-Formularz-oferty

Załącznik nr 3 – Wykaz zrealizowanych dostaw

Załącznik-nr-4-Projekt-umowy AW

PROTOKÓŁ WYBORU:

Protokół wyboru