Nowa platforma zakupowa

Platforma zakupowa

Poniżej 30.000 EURO

ZP/BU/75/21/IT/AWO 20.09.2021r. , godz. 10:00

Monitorowanie, oględziny, przeglądy, konserwacje, naprawy awaryjne instalacji technicznych, ocena techniczna i eksploatacyjna obiektu i jego wszystkich pomieszczeń- Zakład Radioterapii w Jeleniej  Górze  przy ul. Ogińskiego 6  – filia DCO we Wrocławiu.

TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA W DNIU 20.09.2021R., GODZ. 10.00

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Formularz oferty

Załącznik nr 3 – Wykaz osób

Załącznik nr 4- Projekt umowy

Załącznik nr 2 do umowy – Oświadczenie o skierowaniu do pracy na terenie DCO

Załącznik nr 3 do umowy- Zarządzenie wewnętrzne nr 9_2012

Załącznik nr 4 do umowy – Ogólne zasady środowiskowe i BHP dla wykonawców

Załącznik nr 5 do umowy – Porozumienie o przetwarzaniu danych

 

ZP/BU/71/21/LDAM/AWO – 16.09.2021r., godz. 10:00

Zapytanie Ofertowe o dostawę głowic do aparatu USG Aloka ProSound Alpha 7:

  • Głowica UST – 5412
  • Głowica UST- 9130

dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu.

TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA W DNIU 16.09.2021R., GODZ. 10.00

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1- Arkusz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 2 – Formularz oferty

Załącznik nr 3 – Projekt umowy APF

 

 

 

ZP/BU/74/21/LDAM/AWO- 14.09.2021r., godz. 10.00

Zapytanie Ofertowe o wykonywanie okresowych przeglądów technicznych i konserwacji  oraz bieżących napraw aparatu Cliniporator w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu.

TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA W DNIU 14.09.2021R., GODZ. 10.00

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Formularz oferty

Załącznik nr 3 – Arkusz cenowy

Załącznik nr 4 – Projekt umowy

Załącznik Nr 4 do umowy – Porozumienie o powierzeniu przetwarzania danych osobowych

Załącznik Nr 5 do umowy – Ogólne zasady bhp i ochrony środowiska

WYBÓR:

Protokół z wyboru

 

ZP/BU/68/21/LDAM/AWO- 10.08.2021r., godz. 10.00

Zapytanie Ofertowe o wykonywanie okresowych przeglądów technicznych i konserwacji oraz bieżących napraw aparatu Mozart TomoSpec w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu.

TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA W DNIU 10.08.2021R., GODZ. 10.00

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Formularz oferty

Załącznik nr 3 – Arkusz cenowy

Załącznik nr 4 – Projekt umowy

Protokół z wyboru

ZP/BU/66/21/II/AWO – 06.08.2021r. godz. 10.00

Utworzenie oraz utrzymanie łącza dzierżawionego (ciemne włókno) o przepustowości minimalnej 10Gb Ethernet pomiędzy serwerowniami znajdującymi się przy ul. Grabiszyńskiej 105 Wrocław, a serwerownią w budynku H, III p. Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu przy pl. Hirszfelda 12

TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA W DNIU 27.07.2021R., GODZ. 10.00  zmiana: 06.08.2021R. GODZ. 10:00

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Formularz oferty

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

Odpowiedź i zmiana terminu

Odpowiedzi 2

WYNIK:

Protokół z wyboru

 

ZP/BU/57/21/LAM/AWO- 26.07.2021R., godz. 10.00

Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych i konserwacji oraz bieżących napraw aparatu Cliniporator w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu.

TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA W DNIU 26.07.2021R., GODZ. 10.00

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Formularz oferty

Załącznik nr 3 – Arkusz cenowy

Załącznik nr 4 – Projekt umowy AW

Załącznik Nr 4 do umowy – Porozumienie o powierzeniu przetwarzania danych osobowych

Załącznik Nr 5 do umowy – Ogólne zasady bhp i ochrony środowiska

Protokół z wyboru

ZP/BU/53/21/LAM/AWO- 06.07.2021R.

Zapytanie ofertowe o dostawę elektrod hexagonalnych i linearnych do Cliniporatora dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu,

TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA W DNIU 06.07.2021R., GODZ. 10.00

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Arkusz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 2 – Formularz oferty

Załącznik nr 3 – Projekt umowy AW

WYNIK:

Protokół z wyboru

ZP/BU/54/21/LAM/AWO – 07.07.2021r., godz. 10.0

Zapytanie Ofertowe ZP/BU/54/21/LAM/AWO

o dostawę cewników do systemu termochemioterapii COMBAT BRS V5

dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu.

Termin składania ofert upływa 07.07.2021r.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Arkusz asortymentowo-cenowy cewniki

Załącznik nr 2 – Formularz oferty

Załącznik nr 3 – Projekt umowy cewniki AW

WYNIKI:

Protokół z wyboru