Nowa platforma zakupowa

Platforma zakupowa

Poniżej 30.000 EURO

ZP/BU/2/22/EL/AWO – termin składania ofert 24.01.2022r., godz. 10:00

Najem i serwis 22 mat wejściowych do budynków dla  Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii, pl. Hirszfelda 12, Wrocław 53-413

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Arkusz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 3- Formularz oferty

Załącznik nr 4-Projekt umowy

 

ZP/BU/150/21/EDEL/AWO do 12.01.2022r., godz. 10:00

Sukcesywna dostawa wody wraz z bezpłatnym użyczeniem, montażem, serwisem i sanityzacją dystrybutorów do podgrzewania wody  oraz pompki mechanicznej z podziałem na 2 pakiety:

Pakiet 1 – sukcesywna dostawa wody źródlanej w butlach 18,9 l w ilości 3200 szt wraz z bezpłatnym użyczeniem, montażem, serwisem i sanityzacją dystrybutorów do podgrzewania wody  (w ilości 38 szt) oraz pompki mechanicznej (w ilości 1 szt) do DCOHiP we Wrocławiu oraz filii DCOHiP w Legnicy i Jeleniej Górze.

Pakiet 2 – sukcesywna dostawa wody mineralnej gazowanej i niegazowanej w butelkach o poj. 0,5L oraz 1,5L

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Arkusz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 2 – Formularz oferty

Załącznik nr 3a – Projekt umowy-Pakiet nr 1

Załącznik nr 3b – Projekt umowy-Pakiet nr 2

Protokół z wyboru

 

ZP/BU/153/21/LPE/JHP -Termin składania ofert 04.01.2022 godzina 10:00

Dostawa produktów dezynfekcyjnych z podziałem na 11 zadań

1.zaproszenie

2.Załacznik nr 1 arkusz asortymentowo-cenowy

3.Załącznik nr 2 – Formularz oferty

4.Załącznik-nr-3-Projekt-umowy-dezynfekcja-AW

31.12.2021 odp. nr 1

20.01.2022 protokół z wyboru

ZP/BU/148/21/EDI/AWO – 27.12.2021r., godz.10:00

Przedmiotem zamówienia jest przedłużenie i rozbudowa posiadanych przez Zamawiającego licencji ESET.

TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA W DNIU 27.12.2021R., GODZ. 10.00

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Formularz oferty

Protokół z wyboru

ZP/BU/111/21/IT/AWO -17.11.2021r., godz. 10.00

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rocznego przeglądu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów budowlanych wchodzących w skład DCO

TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA W DNIU 17.11.2021R., GODZ. 10.00

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Wykaz osób

Załącznik nr 3 Wykaz zrealizowanych usług

Załącznik nr 4 Projekt umowy

Załącznik nr 2 do umowy – Informacja o zagrożeniach

Załącznik nr 3 do umowy – Porozumienie o przetwarzaniu danych osobowych

 Załącznik nr 4 do umowy – Oświadczenie o skierowaniu do pracy na terenie DCO

Załącznik nr 5 – Formularz oferty

Protokół z wyboru

ZP/BU/101/21/II/AWO – 27.10.2021r., godz. 10.00

Zapytanie Ofertowe o dostawę elektronicznego programu informacji prawnej dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu.

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT: TERMIN UPŁYWA W DNIU 26.10.2021R. 27.10.2021R. godz. 10:00

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Formularz oferty

Załącznik nr 3 – Projekt umowy

Odpowiedzi na pytania

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia – zmodyfikowany

Załącznik nr 3 – Projekt umowy – zmodyfikowany

29.10.2021r. – Protokół – wyniki postępowania

ZP/BU/100/21/DCTK – 29.10.2021r.

Zapytanie Ofertowe na wykonanie jednorazowych- okresowych przeglądów technicznych aparatury medycznej i laboratoryjnej, w podziale na 13 pakietów, zlokalizowanej w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 105, ul. Muchoborskiej 18 oraz przy ul. Fieldorfa 6 we Wrocławiu.

TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA W DNIU 27.10.2021R.

UWAGA ZMIANA:  TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA W DNIU 29.10.2021R.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1A– Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1B – Formularz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 2 – Formularz oferty

Załącznik nr 3 – Wykaz osób

Załącznik nr 4 – Projekt umowy

Załącznik Nr 3 do umowy – Porozumienie o powierzeniu przetwarzania danych osobowych

Załącznik Nr 4 do umowy – Ogólne zasady bhp i ochrony środowiska

Informacja dla Wykonawców nr 1

Informacja dla wykonawców nr 2

Załącznik-nr-4—Projekt-umowy-APF-po modyfikacji 28.10.2021

Protokół udzielenia zamówienia

Korekta protokołu udzielenia zamówienia

ZP/BU/94/21/DCTK – 18.10.2021r. godz. 10.00

Wykonanie jednorazowych przeglądów okresowych komór laminarnych wraz z wymianą filtrów w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu przy pl. Hirszfelda we Wrocławiu.

TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA W DNIU 18.10.2021R. godz.10.00

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 2 Arkusz asortymentowy

Załącznik nr 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 4 Projekt umowy jednorazowy przegląd sprzetu

Załącznik nr 5 -Wykaz osób

Informacja o poprawieniu omyłki rachunkowej

Protokół z wyboru