Nowa platforma zakupowa

Platforma zakupowa

Dostawy

ZP/BU/90/22/LCK/IK – 14.06.2022 r. godz. 10.00

DOSTAWA POJEMNIKÓW I MEDIÓW DO KRIOPREZERWACJI W RAMACH BANKU KOMÓREK KRWIOTWÓRCZYCH

 Termin składania ofert – 14.06.2022 r. godz. 10.00

0_Zapytanie-ofertowe-ZP-BU-90-22-LCK-IK

1_Załącznik nr 1 – OPZ i Formularz asortymentowo – cenowy_06.06.2022

2_Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

3_Załącznik nr 3 – Projekt-umowy

Informacja o wyniku postępowania 22.06.2022

ZP/BU/80/22/LCM/IK – 09.06.2022 r. godz. 10.00

Dostawa kompletnego zestawu odczynników oznaczania antygenów grzybiczych Aspergillus spp. Candida spp., Cryptococcus neoformans wraz z dzierżawą analizatora/zestawu: czytnik do mikropłytek i płuczka
do wykonywania testów immunoenzymatycznych.

Termin składania ofert – 09.06.2022 r. godz. 10.00

0_Zapytanie ofertowe-ZP-BU-80-22-LCM-IK

1_Załącznik nr 1 – OPZ i Formularz asortymentowo – cenowyik

2_Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

3_Załącznik nr 3 – Projekt-umowy

Informacja o wyniku postępowania 20.06.2022

ZP/BU/84/22/LSM/AWO – 13.06.2022r., godz. 10:00

Zapytanie Ofertowe nr  ZP/BU/84/22/LSM/AWO o dostawę, montaż, instalacje i uruchomienie agregatu chłodniczego typu free-cooling  dla akceleratora terapeutycznego wraz z demontażem i utylizacją istniejącego agregatu.

Uwaga: W związku z wpłynięciem pytania zmianie ulega termin składania ofert, który upływa w dniu 10.06.2022r., 13.06.2022r. godz. 10:00

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

załącznik do opz

Załącznik nr 2 Ilość i doświadczenie personelu wykonawcy

Załącznik nr 3 Wykaz dostaw

Załącznik nr 4 Wykaz osób

Załącznik nr 5 – Wzór formularza oferty

Załącznik nr 6 – Projekt umowy AW

Odpowiedź na pytanie

Załącznik nr 5 – Wzór formularza oferty – Zmodyfikowany w dniu 10.06.2022r.

Załącznik nr 6 – Projekt umowy – Zmodyfikowany w dniu 10.06.2022r.

ZP/BU/79/22/LCK/JOK – 22.06.2022r., godz. 12:00

Dostawa i montaż filtrów Hepa w Banku Komórek Krwiotwórczych oraz Pracowni Propagacji i Modyfikacji Komórek  ul. Fieldorfa 6 we Wrocławiu

Uwaga zmiana terminu składania ofert: termin na składanie ofert upływa w dniu 08.06.2022r., 15.06.2022r., 22.06.2022r. godz. 12:00

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 2 Projekt-umowy-z-załącznikami

Załącznik nr 3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 4 Wykaz usług

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Informacja dla Wykonawców

Schemat pomieszczeń

Informacja o wyniku postępowania_01.07.2022

ZP/BU/75/22/LSOE/AWO – 06.06.2022r., godz.10:00

Dostawa preparatów dezynfekcyjnych do skóry, powierzchni, narzędzi i Centralnej Sterylizatorni z podziałem na 16 pakietów.

Uwaga zmiana terminu na składanie ofert: Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem skanu oferty na adres: dzp@dco.com.pl do dnia 31.05.2022r.02.06.2022r., 06.06.2022r. godz.10:00

Zamawiający prosi dodatkowo o złożenie wypełnionego załącznika nr 1 – Arkusz asortymentowo cenowy w pliku edytowalnym

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Arkusz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 2 – Wzór formularza oferty

Załącznik nr 3 -Projekt umowy

Odpowiedzi na pytania

Załącznik nr 1 – Arkusz asortymentowo-cenowy- zmodyfikowany w dniu 02.06.2022r.

Informacja z otwarcia ofert

OFERTY:

1. HENRY KRUSE sp.z o.o

2. Schulke Polska Sp. z o.o

3. MEDILAB Sp. z o.o

4. CEZAL S.A.

5. BIALMED Sp.Z O.O.

WYNIK:

Protokół

Informacja o wyniku postępowania z 14.06.2022r.

Uchylenie czynności wyboru i wybór w pakiecie nr 9

ZP/BU/64/22/DT/AWO – 24.05.2022r., godz. 10:00

Wykonywanie konserwacji oraz napraw awaryjnych dźwigów zainstalowanych w budynkach Dolnośląskiego  Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Wykaz dźwigów

Załącznik nr 2 – Wykaz czynności konserwacyjnych dźwigów z napędem elektrycznym

Załącznik nr 3 – Wykaz czynności konserwacyjnych dźwigów z napędem hydraulicznym

Załącznik nr 4 – Wykonanie napraw awaryjnych dźwigów

Załącznik nr 5 – Arkusz Cenowy

Załącznik nr 6 – Formularz Oferty

Załącznik nr 7– Wykaz osób

Załącznik nr 8 – Wykaz zrealizowanych usług

Załącznik nr 9 – Projekt umowy

Protokół z wyboru

 

 

ZP/BU/65/22/DT/AWO – 25.05.2022r., godz. 10:00

Dostawa wraz z montażem i serwisem gwarancyjnym stacji demineralizacji wody na potrzeby Centralnej Sterylizatorni w bud. A-1 przy pl. Hirszfelda 12 we Wrocławiu.

Uwaga: w związku z wpłynięciem pytań, zmianie ulega termin składania ofert do 25.05.2022r., godz. 10:00

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Wzór formularza oferty

Załącznik nr 3 Wykaz osób

Załącznik nr 4 Projekt umowy APF

Załącznik nr 2 do umowy – Informacja o zagrożeniach

Załącznik nr 3 do umowy – Oświadczenie Wykonawcy o skierowaniu osób do pracy

Załącznik nr 5 do umowy – Klauzula informacyjna

Odpowiedzi na pytania

Protokół

 

 

ZP/BU/54/22/LSM/AWO – 10.05.2022r., godz. 10:00

Zapytanie Ofertowe  o dostawę, montaż, instalacje i uruchomienie agregatu chłodniczego typu free-cooling dla akceleratora terapeutycznego wraz z demontażem i utylizacją istniejącego agregatu.

Uwaga: zmiana terminu składania ofert do 10.05.2022r.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

załącznik do opz

Załącznik nr 2 Ilość i doświadczenie personelu wykonawcy

Załącznik nr 3 Wykaz dostaw

Załącznik nr 4 Wykaz osób

Załącznik nr 5 – Wzór formularza oferty

Załącznik nr 5 – Wzór formularza oferty-zmodyfikowany

Załącznik nr 6 – Projekt umowy AW

Załącznik nr 6 – Projekt umowy AW – zmodyfikowany

Odpowiedź na pytanie i zmiana terminu

Protokół-unieważnienie zapytania