Platforma zakupowa

Dostawy

„ZP/BU/47/19/II/AJ-16.09.2019r.

Dostawa elektronicznego programu informacji prawnej ID 256773

Wszystkie informacje wraz z dokumentacją dotyczące postępowania są dostępne pod poniższym linkiem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/256773

BU/45/19/NWOK/AJ-05.09.2019r.

Zakup kompletnego zestawu pomiarowego do analizy wagi i składu ciała wraz z oprogramowaniem, wyświetlaczem bezprzewodowym i torbą do transportu.

Zapytanie Ofertowe

Załącznik nr 1- Arkusz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 2-Projekt umowy AW

Załącznik nr 3- Formularza Oferty

ZP/BU/44/19/NWOK – 30.08.2019r.

JEDNORAZOWA USŁUGA WYDRUKU I PRZYGOTOWANIA MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH ( NOTES A4+ TECZKA A4)

BU-44-19-Zapytanie ofertowe

BU-44-19-Zał nr 1 szczegółowy opis zamówienia

BU-44-19-Zał nr 2 Formularz-oferty

BU-44-19-Zał nr 3 arkusz asort.-cenowy

BU-44-19-Zał nr 4-Projekt teczki, okładki notesu Przód

BU-44-19-Zał nr 5-TYŁ projekt -tył teczki A 4

BU-44-19-Zał nr 6.-Projekt Umowa

ogłoszenie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1203782

ZP/BU/40/19/NWOK/JG – 21.08.2019r.

Dostawa kompletnego zestawu pomiarowego do analizy wagi i składu ciała wraz z oprogramowaniem, wyświetlaczem bezprzewodowym i torbą do transportu.

ZP/BU/39/19/LA/JG – 14.08.2019r.

Dostawa rejestratorów do monitorowania warunków przechowywania leków i innych produktów w zakresie temperatury, umożliwiający rejestrację pomiarów w czasie rzeczywistym oraz przekazywanie on-line bezprzewodowo informacji do posiadanego przez Zamawiającego systemu BluConsole.

Całą dokumentację i informacje o postępowaniu można znaleźć w linku:

https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/248251

ZP/BU/38/19/NWOK/AJ – 12.08.2019r.

Dostawa kompletnego zestawu pomiarowego do analizy wagi i składu ciała wraz z oprogramowaniem, wyświetlaczem bezprzewodowym i torbą do transportu.

Całą dokumentację i informację o postępowaniu można znaleźć w linku:  https://platformazakupowa.pl/transakcja/247430

ZP/BU/35/19/IEL/AJ-26.07.2019r.

ZP/PN/35/19/IEL/AJ- Sukcesywna dostawa wody źródlanej i mineralnej do Dolnośląskiego Centrum Onkologu we Wrocławiu oraz filii DCO w Legnicy i w Jeleniej Górze (ID 243852)

Całą dokumentacje i informację o postępowaniu można znaleźć w linku poniżej:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/243852

Zapytanie ofertowe – 23.07.2019

Dostawa rejestratorów do monitorowania warunków przechowywania leków i innych produktów w zakresie temperatury umożliwiający rejestrację pomiarów w czasie rzeczywistym oraz przekazywanie on-line bezprzewodowo informacji do posiadanego przez Zamawiającego systemu BluConsole.

Zapytanie ofertowe – rejestratory

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Arkusz cenowy 1

Załącznik nr 3 – Formularz oferty

Załącznik nr 4 – Projekt Umowy aw

Załącznik do umowy – Porozumienie o powierzeniu przetwarzania danych osobowych