Platforma zakupowa

Dostawy

ZP/BU/63/19/IEL/AWO-12.11.2019r.

Sukcesywna dostawa teczek na dokumentację pacjentów w kolorach wskazanych przez Zamawiającego przez okres 12 miesięcy

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 Arkusz asort-cenowy

Załącznik nr 3 – Projekt umowy

ZP/BU/61/19/LZF/JHP-25.10.2019

SUKCESYWNA DOSTAWA  PRODUKTÓW Z KLISZY  TYPU GAFCHROMIC

25.10.2019 ZAPROSZENIE

25.10.2019 Załącznik-nr-1-Arkusz-asortymentowo-cenowy

25.10.2019 -DRUK OFERTY

25.10.2019- PROJEKT UMOWY

08.11.2019 protokół klisze

 

ZP/BU/53/19/IT/AWO-18.10.2019R.

Sukcesywna dostawa źródeł światła do Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu.

 

ZP/BU/51/19/PDM/JG – 03.10.2019r.

Dostawa zestawów do izolacji DNA dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu.

ZP/BU/49/19/EZP/JHP- 23.09.2019

SUKCESYWNA DOSTAWA PRODUKTÓW Z KLISZY Z PODZIAŁEM NA 2 PAKIETY

23.09.2019 ZAPROSZENIE

23.09.2019 Załącznik-nr-1-Arkusz-asortymentowo-cenowy

23.09.2019 Załącznik-nr-2-Projekt-umowy

24.09.2019 Modyfikacja projekt umowy

23.09.2019 -Załącznik-nr-3-Formularz-Oferty

27.09.2019 PROTOKÓŁ PAKIET NR 2

25.10.2019 PROTOKÓŁ PAKIET NR 1

 

 

„ZP/BU/47/19/II/AJ-16.09.2019r.

Dostawa elektronicznego programu informacji prawnej ID 256773

Wszystkie informacje wraz z dokumentacją dotyczące postępowania są dostępne pod poniższym linkiem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/256773

BU/45/19/NWOK/AJ-05.09.2019r.

Zakup kompletnego zestawu pomiarowego do analizy wagi i składu ciała wraz z oprogramowaniem, wyświetlaczem bezprzewodowym i torbą do transportu.

Zapytanie Ofertowe

Załącznik nr 1- Arkusz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 2-Projekt umowy AW

Załącznik nr 3- Formularza Oferty

26.09.2019-Protokół udzielenia zamówienia

ZP/BU/44/19/NWOK – 30.08.2019r.

JEDNORAZOWA USŁUGA WYDRUKU I PRZYGOTOWANIA MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH ( NOTES A4+ TECZKA A4)

BU-44-19-Zapytanie ofertowe

BU-44-19-Zał nr 1 szczegółowy opis zamówienia

BU-44-19-Zał nr 2 Formularz-oferty

BU-44-19-Zał nr 3 arkusz asort.-cenowy

BU-44-19-Zał nr 4-Projekt teczki, okładki notesu Przód

BU-44-19-Zał nr 5-TYŁ projekt -tył teczki A 4

BU-44-19-Zał nr 6.-Projekt Umowa

ogłoszenie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1203782

13.09.2019-Protokół