Nowa platforma zakupowa

Platforma zakupowa

Dostawy

ZP/BU/25/21/LAM/AWO – 15.04.2021r.,godz. 10.00

Dostawa materacy ułożeniowych/próżniowych wraz z akcesoriami dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu.

Termin składania ofert upływa 15.04.2021r.,godz. 10.00

ZAPYTANIE OFERTOWE:

Zapytanie

Załącznik nr 1 – Arkusz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 2 – Formularz oferty

Załącznik nr 3 – Projekt umowy

WYBÓR:

Protokół z wyboru

 

 

 

ZP/BU/23/21/IT/AWO – 06.04.2021r., godz. 10.00

Roboty budowlane polegające na dostawie i montażu oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w Dolnośląskim Centrum Onkologii – filia w Legnicy.

Termin składania ofert upływa 06.04.2021r., godz. 10.00

ZAPYTANIE OFERTOWE:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1A- Przedmiar robót

Załącznik nr 1B – Projekt wykonawczy

Załącznik nr 2 – Formularz oferty

Załącznik nr 3 – Wykaz osób

Załącznik nr 4 – Wykaz zrealizowanych usług

Załącznik nr 5 – Projekt umowy

WYBÓR:

Protokół z wyboru

ZP/BU/18/21/LAM/AWO – 15.03.2021r.,godz. 10.00

Dostawa materacy ułożeniowych/próżniowych wraz z akcesoriami dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu.

Termin składania ofert upływa 15.03.2021r.,godz. 10.00

ZAPYTANIE OFERTOWE:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Arkusz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 2 – Formularz oferty

Załącznik nr 3 – Projekt umowy

WYNIK:

Protokół z wyboru

Zakończenie postępowania

ZP/BU/16/21/WOK/AWO – 02.03.2021r., godz. 10.00

Dostawa 4000 testów na obecność hemoglobiny w kale metodą immunochemiczną wraz z odczynnikami

Termin składania ofert upływa 02.03.2021r.,godz. 10.00

ZAPYTANIE OFERTOWE:

Zapytanie ofertowe

Załacznik nr 1 -Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Formularz oferty

Załącznik nr 3 -Arkusz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 4 – Projekt umowy

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

Odpowiedzi – 01.03.2021r.

WYBÓR:

Protokół  z wyboru

 

ZP/BU/04/21/II/AWO – 02.02.2021r., godz. 10.00

Dostawa programu komputerowego służącego do automatycznego pobierania danych z Systemu Obsługi Kart Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego NFZd (DiLO), dostawa programu komputerowego do przygotowywania zestawień realizacji kontraktu z systemu Portal świadczeniodawcy NFZ, dostawa modułu raportowego, serwis i aktualizacje dostarczonego oprogramowania, usługi związane z opracowaniem analiz i raportów.  

Termin składania ofert upływa 02.02.2021r., godz. 10.00

ZAPYTANIE OFERTOWE:

Zapytanie ofertowe

Załącznik-nr-1-Opis-przedmiotu-zamówienia

Załącznik-nr-2-Formularz-oferty

Załącznik nr 3 – Wykaz zrealizowanych dostaw

Załącznik-nr-4-Projekt-umowy AW

PROTOKÓŁ WYBORU:

Protokół wyboru

 

ZP/BU/84/20/LA/AWO – 21.12.2020r., godz. 10.00

Dostawa rejestratorów temperatury oraz temperatury i wilgotności przesyłających pomiary bezprzewodowo dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu

Termin składania ofert upływa 21.12.2020r.,godz. 10.00

ZAPYTANIE OFERTOWE:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Arkusz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 3 – Formularz oferty

Załącznik nr 4 – Projekt Umowy

WYNIKI POSTĘPOWANIA:

Protokół z wyboru

ZP/BU/82/20/LAM/AWO – 15.12.2020r., godz. 10.00

Dostawa cewników do systemu termochemioterapii COMBAT BRS V5 dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu.

Termin składania ofert upływa 15.12.2020r.,godz. 10.00

ZAPYTANIE OFERTOWE:

Zapytanie ofertowe -11.12.020r.

Formularz oferty

Załącznik nr 1 – Arkusz asortymentowo-cenowy

WYBÓR:

Protokół wyboru

ZP/BU/80/20/LAM/AWO – 17.12.2020r., godz. 11.00

Dostawa czepków do chłodzenia skóry głowy dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu.

Termin składania ofert upływa 16.12.2020r.,godz. 10.00/10.15

UWAGA: Zamawiający zmienia Załącznik nr 1 – Arkusz Asortymentowo – cenowy oraz termin składania/otwarcia ofert:

Termin składania ofert upływa 17.12.2020r.,godz. 11.00/11.15

ZAPYTANIE OFERTOWE:

Zapytanie ofertowe 11.12.2020r.

Formularz oferty

Załącznik nr 1 – Arkusz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 1 – Arkusz asortymentowo-cenowy – zmieniony 15.12.2020r.

Załącznik nr 2 – Projekt umowy

WYBÓR:

Protokół z wyboru