Nowa platforma zakupowa

Platforma zakupowa

Usługi

ZP/BU/75/21/IT/AWO 20.09.2021r. , godz. 10:00

Monitorowanie, oględziny, przeglądy, konserwacje, naprawy awaryjne instalacji technicznych, ocena techniczna i eksploatacyjna obiektu i jego wszystkich pomieszczeń- Zakład Radioterapii w Jeleniej  Górze  przy ul. Ogińskiego 6  – filia DCO we Wrocławiu.

TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA W DNIU 20.09.2021R., GODZ. 10.00

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Formularz oferty

Załącznik nr 3 – Wykaz osób

Załącznik nr 4- Projekt umowy

Załącznik nr 2 do umowy – Oświadczenie o skierowaniu do pracy na terenie DCO

Załącznik nr 3 do umowy- Zarządzenie wewnętrzne nr 9_2012

Załącznik nr 4 do umowy – Ogólne zasady środowiskowe i BHP dla wykonawców

Załącznik nr 5 do umowy – Porozumienie o przetwarzaniu danych

 

ZP/BU/74/21/LDAM/AWO- 14.09.2021r., godz. 10.00

Zapytanie Ofertowe o wykonywanie okresowych przeglądów technicznych i konserwacji  oraz bieżących napraw aparatu Cliniporator w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu.

TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA W DNIU 14.09.2021R., GODZ. 10.00

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Formularz oferty

Załącznik nr 3 – Arkusz cenowy

Załącznik nr 4 – Projekt umowy

Załącznik Nr 4 do umowy – Porozumienie o powierzeniu przetwarzania danych osobowych

Załącznik Nr 5 do umowy – Ogólne zasady bhp i ochrony środowiska

WYBÓR:

Protokół z wyboru

 

ZP/BU/68/21/LDAM/AWO- 10.08.2021r., godz. 10.00

Zapytanie Ofertowe o wykonywanie okresowych przeglądów technicznych i konserwacji oraz bieżących napraw aparatu Mozart TomoSpec w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu.

TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA W DNIU 10.08.2021R., GODZ. 10.00

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Formularz oferty

Załącznik nr 3 – Arkusz cenowy

Załącznik nr 4 – Projekt umowy

Protokół z wyboru

ZP/BU/66/21/II/AWO – 06.08.2021r. godz. 10.00

Utworzenie oraz utrzymanie łącza dzierżawionego (ciemne włókno) o przepustowości minimalnej 10Gb Ethernet pomiędzy serwerowniami znajdującymi się przy ul. Grabiszyńskiej 105 Wrocław, a serwerownią w budynku H, III p. Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu przy pl. Hirszfelda 12

TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA W DNIU 27.07.2021R., GODZ. 10.00  zmiana: 06.08.2021R. GODZ. 10:00

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Formularz oferty

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

Odpowiedź i zmiana terminu

Odpowiedzi 2

WYNIK:

Protokół z wyboru

 

ZP/BU/57/21/LAM/AWO- 26.07.2021R., godz. 10.00

Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych i konserwacji oraz bieżących napraw aparatu Cliniporator w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu.

TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA W DNIU 26.07.2021R., GODZ. 10.00

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Formularz oferty

Załącznik nr 3 – Arkusz cenowy

Załącznik nr 4 – Projekt umowy AW

Załącznik Nr 4 do umowy – Porozumienie o powierzeniu przetwarzania danych osobowych

Załącznik Nr 5 do umowy – Ogólne zasady bhp i ochrony środowiska

Protokół z wyboru

ZP/BU/47/21/LDM/AWO -25.06.2021r., godz.10.00

Zapytanie Ofertowe o usługę transportową na rzecz pacjentów Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, filia w Legnicy.

Termin składania ofert upływa 25.06.2021r., godz. 10.00

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Formularz oferty

Załącznik nr 3 – Projekt umowy AW

Załącznik nr do umowy 2- Porozumienie o przetwarzaniu danych osobowych

Załącznik nr 4- Wykaz osób

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o dysponowaniu pojazdami

PROTOKÓŁ

 

ZP/BU/38/21/IT/AWO – 10.06.2021r., godz. 10.00

Wykonanie okresowych pomiarów ochronnych instalacji elektrycznych w  budynkach Dolnośląskiego Centrum Onkologii, zgodnie z art.62 ust. 1 pkt 2 „Prawo Budowlane”:

a) sprawdzenie ochrony przeciwporażeniowej oraz pomiary rezystancji izolacji przewodów i kabli w budynku Zakładu Teleradioterapii przy ul. Ogińskiego 6 w Jeleniej Górze

b) badanie  instalacji odgromowych oraz  uziomów w budynku Zakładu Teleradioterapii przy ul. Ogińskiego 6 w Jeleniej Górze

Termin składania ofert upływa 10.06.2021r., godz. 10.00 UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 11.06.2021 GODZINA 10:00 Adres : dzp@dco.com.pl

ZAPYTANIE:

Załącznik nr 1- Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 2 – Formularz oferty

Załącznik nr 3 – Wykaz osób

Załącznik nr 4 – Projekt umowy

FORMULARZ

WYBÓR:

Protokół wyboru

 

ZP/BU/40/21/IT/AWO – 11.06.2021r., godz. 10.00

Wykonywanie konserwacji oraz napraw awaryjnych dźwigów zainstalowanych w budynkach Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, pl. Hirszfelda 12.

Termin składania ofert upływa 11.06.2021r., godz. 10.00

ZAPYTANIE:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Wykaz usług

Załącznik nr 3 – Wykaz osób

Załącznik nr 4 – Projekt umowy APF

Załącznik nr 5 – Arkusz Cenowy

Załączniki do projektu umowy:

Załącznik nr 1 – Wykaz dźwigów

Załącznik nr 2 – Wykaz czynności konserwacyjnych dźwigów z napędem elektrycznym

Załącznik nr 3 – Wykaz czynności konserwacyjnych dźwigów z napędem hydraulicznym

Załącznik nr 4 – Wykonanie napraw awaryjnych dźwigów

Załącznik nr 6 – Informacja o zagrożeniach

WYBÓR:

Protokół z wyboru