Nowa platforma zakupowa

Platforma zakupowa

Usługi

ZP/BU/74/20/LAM/AWO – 04.12.2020r., godz. 10.00

Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych i konserwacji oraz bieżących napraw aparatu MiSeq Sequncing Systemu znajdującego się w Pracowni Diagnostyki Molekularnej w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu.

Termin składania ofert upływa 04.12.2020r.,godz. 10.00

Zapytanie ofertowe

Formularz Oferty

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Arkusz asortymentowo – cenowy

Załącznik nr 3 – Projekt umowy

Załącznik nr 3 – Projekt umowy – zmieniony 03.12.2020r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

Odpowiedzi 03.12.2020r

WYBÓR:

Protokół z wyboru – 07.12.2020r.

ZP/BU/47/20/IT/AWO – 14.09.2020r., godz. 11.00

Monitorowanie , oględziny, przeglądy, konserwacje, naprawy awaryjne instalacji technicznych, oceny technicznej i eksploatacyjnej obiektu i jego wszystkich pomieszczeń – Zakład Radioterapii w Jeleniej Górze przy ul. Ogińskiego 6 – filia DCO we Wrocławiu .

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Wykaz osób

Załącznik nr 3 Projekt umowy

Protokół

 

ZP/BU/33/20/LAM/AWO – 03.08.2020r. godz. 9.00

Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych i konserwacji oraz bieżących napraw aparatu Mozart TomoSpec znajdującego się w Bloku Operacyjnym w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 Formularz oferty

Załącznik nr 3 Arkusz cenowy

Załącznik nr 4 Projekt umowy

Protokół wyboru

 

 

ZP/BU/26/20/II/AWO – 15.06.2020r., godz. 9:00

Rozbudowa oraz na objęcie nadzorem autorskim, wraz ze świadczeniem usług serwisowych, obecnie użytkowanego Oprogramowania Aplikacyjnego do obsługi Pracowni Cytostatyków  „Eskulap – Chemioterapia”, w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu

Termin składania ofert:    15.06.2020r., godz. 9:00

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 Formularz-oferty

Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 Arkusz asortymentowo – cenowy

Załącznik nr 4 Projekt umowy

Protokół

 

ZP/BU/24/20/IT/AWO – 02.06.2020r., ZMIANA 08.06.2020R. GODZ. 8:00

UWAGA        ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 08.06.2020R. GODZ. 8:00

Rozbudowa, modernizacja i serwis sprężarek śrubowych na terenie Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, pl. Hirszfelda 12.

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 Wykaz osób

Załącznik nr 3 Wykaz zrealizowanych usług

Załącznik nr 4 Projekt umowy

Odpowiedzi 1

Protokół

 

 

 

 

 

ZP/BU/23/20/IT/AWO – 20.05.2020r.

Serwis techniczny kotłowni gazowej w budynku Zakładu Radioterapii Dolnośląskiego Centrum Onkologii w Legnicy,ul. Iwaszkiewicza 5.

Serwis techniczny kotłowni gazowej w budynku A na terenie  Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, pl. Hirszfelda 12.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1a Opis przedmiotu zamówienia Legnica

Załącznik nr 1b Opis przedmiotu zamówienia Wrocław

Załącznik nr 2a Arkusz asortymentowo cenowy Legnica

Załącznik nr 2b Arkusz asortymentowo cenowy Wrocław

Załącznik nr 3 Wykaz osób

Załącznik nr 4 Formularz oferty

Załącznik nr 5 Projekt umowy

Protokół

 

 

ZP/BU/21/20/NPZSZ/AWO – 10.04.2020r.

Wykonanie auditu recertyfikacyjnego Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz dwóch auditów nadzoru w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu.

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Wykaz zrealizowanych usług

Załącznik nr 3 Projekt umowy

Załącznik nr 2 do umowy – Porozumienie o przetwarzaniu danych osobowych

Załącznik nr 3 do umowy – Wykaz osób

Odpowiedzi 1

Protokół wyboru

 

ZP/BU/5/20/IT/AWO – 07.02.2020 r.

Wykonywanie napraw awaryjnych, okresowych przeglądów i konserwacji, urządzeń elektrycznych: agregatu prądotwórczego, złącz kablowych ZK oraz automatyki SZR,  zasilaczy  bezprzerwowych  UPS wg. Zał nr 3.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 Arkusz cenowy

Załącznik nr 3 – Wykaz zrealizowanych usług

Załącznik nr 4 PROJEKT UMOWY

Załącznik nr 5 Formularz oferty

Załącznik nr 6 Wykaz osób

Protokół