Nowa platforma zakupowa

Platforma zakupowa

Usługi

ZP/BU/66/22/EI/KK – 26.05.2022r., godz. 10:00

Zapytanie Ofertowe o przedłużenie ważności umowy serwisowej oraz rozbudowa posiadanych przez Zamawiającego licencji na oprogramowanie Axence nVision wraz z usługą wdrożeniową i szkoleniem administratorów.

Termin na składanie ofert upływa w dniu 26.05.2022r., godz. 10:00

Zapytanie ofertowe

1.Załącznik nr 1 – Formularz oferty

2.Załącznik nr 2 – Wzór umowy

3.Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia

4.Załącznik nr 4 – Arkusz asortymentowo cenowy

 

ZP/BU/51/22/NB/AWO – 13.04.2022r., godz. 10:00

Zapytanie Ofertowe  o świadczenie usług z zakresu BHP i PPOŻ w 5 lokalizacjach Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 -Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Formularz oferty

Załącznik nr 3a – Wykaz doświadczenia na stanowisku specjalisty ds. bhp

Załącznik nr 3b – Wykaz doświadczenia na stanowisku inspektora ochrony przeciwpożarowej

Załącznik nr 4-Projekt umowy AW

Protokół

ZP/BU/41/22/NB/AWO – 29.03.2022r., godz. 10:00

Zapytanie Ofertowe nr  ZP/BU/41/22/NB/AWO o świadczenie usług z zakresu BHP i PPOŻ w 5 lokalizacjach Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii

Termin składania ofert upływa w dniu 29.03.2022r., godz. 10:00

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1-Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Formularz oferty

Załącznik nr 3a – Wykaz doświadczenia na stanowisku specjalisty ds. bhp

Załącznik nr 3b – Wykaz doświadczenia na stanowisku inspektora ochrony przeciwpożarowej

Załącznik nr 4-Projekt umowy AW

Protokół

 

ZP/BU/28/22/IP/IK – świadczenie usług transportu sanitarnego krwi, materiałów krwiopochodnych, biologicznych i dokumentacji medycznej na terenie m. Wrocławia oraz poza jego granicami dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu

Świadczenie usług transportu sanitarnego krwi, materiałów krwiopochodnych, biologicznych i dokumentacji medycznej na terenie m. Wrocławia oraz poza jego granicami.

ZP/BU/12/22/EDT/JOK- TERMIN SKŁADANIA OFERT 10.02.2022

Wykonywanie przeglądów , konserwacji i napraw awaryjnych urzadzeń i instalacji sygnalizacji alarmowej, przeciwwłamaniowej oraz kontroli dostępu (SKD)w budynku Zakładu Teleradioterapii -filii Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii w Legnicy, przy ul. Iwaszkiewicza 5 ( na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego)

1. 04.02.2022 Zapytanie _ZP_BU_12_22_EDT_JOK

2. 04.02.2022 Załacznik nr 1 Formularz oferty ZP_BU_12_22_EDT_JOK

3.04.02.2022 Załącznik nr 2-Projekt umowy ZP_BU_12_22_EDT_JOK

4.04.02.2022_ Załącznik nr 3-Szczegółowy opis zamówienia ZP_BU_12_22_EDT_JOK

5. 04.02.2022 Załącznik nr 4- Arkusz asortymentowo cenowy ZP_BU_12_22_EDT_JOK

07.02.2022 odp. nr 1

07.02.2022 Załącznik nr 5-Wykaz usług ZP_BU_12_22_EDT_JOK

18.02.2022r. – Protokół

Zapytanie Ofertowe ZP/BU/9/22/DT/AWO – 08.02.2022r., godz. 10:00

Zapytanie Ofertowe o monitorowanie, oględziny, przeglądy, konserwacje, naprawy awaryjne instalacji technicznych, ocena techniczna i eksploatacyjna obiektu i jego wszystkich pomieszczeń- Zakład Radioterapii w Legnicy przy ul. Iwaszkiewicza 5 – filia DCOPiH.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Formularz oferty

Załącznik nr 3 – Wykaz osób

Załącznik nr 4 – Projekt umowy

Załącznik nr 2 do umowy – Oświadczenie o skierowaniu do pracy

Załącznik nr 3 do umowy- Zarządzenie wewnętrzne nr 9_2012

Załącznik nr 4 do umowy – Ogólne zasady środowiskowe i BHP dla wykonawców

15.02.2022 Protokół ZP_BU_09_22_DT_AWO

 

 

 

ZP/BU/11/22/DT/AWO – 03.02.2022r. , godz. 11:00

Zapytanie Ofertowe o wykonanie przeglądów, konserwacji i napraw awaryjnych urządzęń i instalacji sygnalizacji alarmowej, przeciwwłamaniowej (SSWiN) oraz kontroli dostępu (SKD) w obiektach Dolnośląskiego Centrum Onkologii Pulmonologii i Hematologii, Wrocław pl. Hirszfelda 12. 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1-Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 2-Arkusz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 3 Wykaz zrealizowanych usług

Załącznik nr 4 – Formularz oferty

Załącznik nr 5-Projekt umowy APF

załącznik nr 3 do umowy – Porozumienie o powierzeniu przetwarzania danych osobowych

załącznik nr 4 do umowy – Klauzula informacyjna

Załącznik nr 5 do umowy – Oświadczenie o skierowaniu do pracy

Protokół z wyboru

Wykonanie jednego przeglądu technicznego, konserwacji i naprawy aparatu Genetic Analyzer w okresie 12 miesięcy.

Wykonanie jednego przeglądu technicznego, konserwacji i naprawy aparatu Genetic Analyzer w okresie 12 miesięcy – ZP/BU/08/22/EI/LA/JG.