Platforma zakupowa

Poniżej 5.255.000 EURO

ZP/PN/32/20/IT/JG – 03.07.2020r.

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z uruchomieniem Pracowni Endoskopii w budynku H należącym do Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu.

UWAGA: W związku z tym, iż Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie elektronicznej, wszystkie dokumenty i oświadczenia znajdują się pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/361226

Ogłoszenia:

SIWZ + załączniki:

ZP/PN/55/19/IT/AW – 26.09.2019

Wykonanie robót budowlanych w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu z podziałem na dwa Pakiety:

1) Przebudowa funkcyjna i techniczna czterech pomieszczeń na potrzeby Oddziału  Chemii Skojarzonej na II piętrze budynku B – Pakiet nr 1,

2) Wymiana drzwi wejściowych do budynku H i B oraz wymiana kilku okien w budynku B i teleradioterapii – Pakiet nr 2.

Uwaga: zmiana terminu składania/otwarcia ofert na 15.10.2019r. godz. 11:00/11:15

Ogłoszenie o zamówieniu nr 602462 z dnia 26.09.2019

Ogłoszenie nr 540215449 o zmianie ogłoszenia z dnia 10.10.2019r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

SIWZ

SIWZ – zmiana 10.10.2019r.

Załącznik nr 1 do SIWZ – Dokumentacja projektowa – Pakiet nr 1

Załącznik nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – Pakiet nr 2

Załącznik nr 3a do SIWZ – Przedmiar robót – Pakiet nr 1

Załącznik nr 3b do SIWZ – Przedmiar robót – Pakiet nr 2

Załącznik nr 4 do SIWZ – Formularz OFERTY

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wykaz osób

Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz robót

Załącznik nr 7 do SIWZ Projekt umowy z załącznikami AW

Załącznik nr 8 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 9 do SIWZ – Oświadczenie o przynalezności do grupy kapitałowej

WJAŚNIENIA DO SIWZ:

DOTYCZY PAKIETU NR 1 i 2

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW Z 10.10.2019r.

DOTYCZY PAKIETU NR 2

INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW Z 10.10.2019r.

OTWARCIE OFERT:

Informacja z otwarcia ofert – 15.10.2019

WYNIK PRZETARGU:

Informacja o wyniku postępowania z dnia 29.10.2019r.

PN/24/IT/19/JHP- 28.05.2019

UWAGA  ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 14.06.2019 GODZINA 11:00/11:15

ROBOTY BUDOWLANE W DOLNOŚLĄSKIM CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU Z PODZIAŁEM NA 2 PAKIETY

-ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z PRZEBUDOWA 3 POMIESZCZEŃ W BUDYNKU B-PAKIET NR 1

-DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM KLAPY DYMOWEJ NA KLATCE SCHODOWEJ K1 W BUDYNKU B-PAKIET NR 2

OGŁOSZENIE

28.05.2019 Ogłoszenie nr 553374

10.06.2019 zmiana Ogłoszenie nr 540115855

SIWZ + ZAŁĄCZNIKI

28.05.2019 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

28.05.2019 Załacznik nr 1 do SIWZ – Program funkcjonalno – użytkowy Pakiet 1

28.05.2019 Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz OFERTY

28.05.2019 Załącznik nr 3 do SIWZ – Oswiadczenie Wykonawcy

28.05.2019 Załącznik nr 4 do SIWZ – Wykaz OSÓB

28.05.2019 Załącznik nr 5 do SIWZ – Wykaz robót

28.05.2019 Załącznik nr 6 do SIWZ – Oświadczenie-o-przynalezności-do-grupy-kapitałowej

28.05.2019 Załacznik nr 7 Projekt umowy na roboty budowlane_28.05.2019

28.05.2019 Załącznik nr 8 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – Pakiet 2

28.05.2019 Załącznik nr 9 do SIWZ – PRZEDMIAR robót Pakiet 2 _Montaż klapy dymowej

28.05.2019 Załacznik nr 10 Projekt umowy na dostawę™ i montaż_28 05 2019

28.05.2019 Załącznik Nr 3do Umowy pakiet nr 2

29.05.2019 Załacznik nr 11 OPZ_KLAPA DYM. NA KL. K1 (MK+MS)-Pakiet nr 2

07.06.2019 ODP. NR 1

10.06.2019 Informacja o zmianie terminu

18 czerwiec 2019 uniewaznienie pakiet nr 1,2

 

ZP/PN/22/19/IT/JG – 18.04.2019r.

Wykonanie robót budowlanych w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu dotyczących wykonania remontu frangmentu węzła przygotowania C.W.U. kotłowni gazowej budynku „A”  Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu.

Ogłoszenia:

SIWZ + załączniki:

Po otwarciu ofert:

ZP/PN/08/19/IT/JG – 04.03.2019r.

Wykonanie robót budowlanych w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu dotyczących:

1) remontu pomieszczeń Oddziału Radioterapii Stacjonarnej P-2 na I piętrze budynku B wraz z dostawą i montażem paneli medycznych ściennych, systemu przyzywowego oraz systemu komunikacji głosowej z podziałem na 2 etapy – Pakiet nr 1,

2) budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej, przebudowy instalacji wewnętrznej kanalizacji sanitarnej w bud. B – Pakiet nr 2,

3) wymiany wykładziny pcv w pomieszczeniach Laboratorium Diagnostycznego w bud. D – Pakiet nr 3

Ogłoszenia:

04.03.2019r. – Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ + załączniki:

Odpowiedzi, modyfikacje:

Po otwarciu ofert:

 

ZP/PN/06/19/II/JG – 24.01.2019r.

Rozbudowa sieci strukturalnej w przyziemiu budynku B w Dolnośląskiem Centrum Onkologii we Wrocławiu.

Ogłoszenia:

SIWZ + załączniki

Rys 1 – Przebieg instalacji okablowania strukturalnego – Bud B  Przyziemie

Rys 2 – Plan rozmieszczenia elementów w szafie dystrybucyjnej

Rys 3 – Przebieg instalacji zasilającej sprzęt komputerowy – Bud B Przyziemie

Rys 4 – Schemat główny dedykowanej sieci zasilającej

Projekt Wykonawczy

Roboty instalacji Elektrycznej – wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Pytania, odpowiedzi, modyfikacje:

Po otwarciu ofert:

ZP/PN/96/18/IT/AW – 16.10.2018

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych – Adaptacja pomieszczeń w Zakładzie Radioterapii Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław na potrzeby nowego akceleratora

UWAGA:

Zebranie Wykonawców odbędzie się w dniu 29.10.2018r. o godz. 12:00 w Dolnośląskim Centrum Onkologii, pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław, budynek „H” (Przychodnia), III piętro – sala konferencyjna.

Zmiana terminu składania/otwarcia ofert na 02.11.2018r. godz. 10:00/10:15

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU:

Ogłoszenie nr 636617 opublikowane 16.10.2018

Ogłoszenie nr 500255531 o zmianie ogłoszenia – 24.10.2018

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – zmiana 24.10.2018

Załącznik nr 1 do SIWZ – OPZ Program funkcjonalno – użytkowy

Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz OFERTY

Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór umowy

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wykaz osób – oświadczenie o osobach

Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz robót

WYJAŚNIENIA DO SIWZ:

Informacja dla Wykonawców nr 1 z dnia 24.10.2018 roku

Informacja dla Wykonawców nr 2 z dnia 29.10.2018 roku

Załączniki do Informacji nr 2: akcelerator oraz rzuty i przekroje:

5.1_rys-01 rzut piwnic

5.2_rys-02 rzut parteru

5.3_rys-03 rzut piętra

5.4_rys-04 rzut dachu

5.5_rys-05 przekrój A-A

5.6_rys-06 przekrój B-B

5.7_rys-07 przekrój C-C

5.8_rys-08 przekrój 3-3

5.9_rys-09 przekrój F-F

2015-1~1

OTWARCIE OFERT:

Informacja z otwarcia ofert 02.11.2018

WYNIK POSTĘPOWANIA:

Informacja o wyniku postępowania 14.11.2018

ZP/PN/86/18/IT/JG – 12.10.2018r.

Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie fragmentu instalacji hydrantowej i wody użytkowej w budynku „H” na terenie Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, pl. Hirszfelda 12.

Ogłoszenia:

SIWZ+załączniki:

Pytania, odpowiedzi, modyfikacje:

Po otwarciu ofert: