Nowa platforma zakupowa

Platforma zakupowa

Roboty Budowlane

ZP/PN/49/20/IT/AWO – 03.12.2020r., godz. 10.00

Dostawa nowego dźwigu wraz z jego montażem w budynku ,,H’’ w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu.

OGŁOSZENIE:

Ogłoszenie 17.11.2020r.

SIWZ:

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – zmiana 27.11.2020r.

Załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do SIWZ – Projekt umowy

Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz oferty

Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz oferty – zmiana 27.11.2020r.

Załącznik nr 4 do SIWZ – Wykaz osób

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wykaz robót_dostaw

Załącznik nr 6 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 7 do SIWZ -Oświadczenie-o-przynalezności-do-grupy-kapitałowej

Załącznik nr 8 do SIWZ -Potwierdzenie podstawowych parametrów technicznych

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

Pytania i odpowiedzi – 27.11.2020r.

Odpowiedzi na pytanie – 30.11.2020

OTWARCIE OFERT:

Zestawienie z otwarcia ofert – 03.12.2020r.

Notatka dot. otwarcia ofert z dn. 03.12.2020r.

WYBÓR:

Wybór oferty – 18.12.2020r.

 

Wszystkie informacje i dokumenty dotyczące niniejszego postępowania dostępne są pod linkiem:

https://dco.logintrade.net/zapytania_email,31028,f40ef5fc5d2ac8911c6a5362f89a06ab.html

 

 

ZP/PN/36/20/NDI/JG – 02.09.2020r.

Przeprowadzenie wyprzedzających ratunkowych badań archeologicznych oraz późniejszy nadzór archeologiczny w trakcie realizacji prac związanych z budową Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu.

Uwaga: zmiana terminu składania/otwarcia ofert na 01.10.2020 godz. 10:00/10:15

Uwaga: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 05.10.2020r. godz. 10:00/10:15

Ogłoszenie:

SIWZ + załączniki:

Pytania, odpowiedzi, modyfikacje:

Po otwarciu ofert:

Wynik przetargu:

Informacja o wyniku postępowania – 23.10.2020

 

ZP/PN/37/20/IT/JG – 11.08.2020r.

Wykonanie robót budowlanych  związanych z uruchomieniem gabinetu zabiegowego na parterze w budynku F Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu.

Ogłoszenie:

SIWZ + załączniki:

Pytania, odpowiedzi, modyfikacje

19.08.2020r. – Unieważnienie postępowania

ZP/PN/32/20/IT/JG – 03.07.2020r.

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z uruchomieniem Pracowni Endoskopii w budynku H należącym do Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu.

UWAGA: W związku z tym, iż Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie elektronicznej, wszystkie dokumenty i oświadczenia znajdują się pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/361226

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 24 lipca 2020r. godz. 10:00/10:15

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 28 lipca 2020r. godz. 11:00/11:15.

Ogłoszenia:

SIWZ + załączniki:

Pytania, odpowiedzi, modyfikacje

Po otwarciu ofert:

ZP/PN/55/19/IT/AW – 26.09.2019

Wykonanie robót budowlanych w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu z podziałem na dwa Pakiety:

1) Przebudowa funkcyjna i techniczna czterech pomieszczeń na potrzeby Oddziału  Chemii Skojarzonej na II piętrze budynku B – Pakiet nr 1,

2) Wymiana drzwi wejściowych do budynku H i B oraz wymiana kilku okien w budynku B i teleradioterapii – Pakiet nr 2.

Uwaga: zmiana terminu składania/otwarcia ofert na 15.10.2019r. godz. 11:00/11:15

Ogłoszenie o zamówieniu nr 602462 z dnia 26.09.2019

Ogłoszenie nr 540215449 o zmianie ogłoszenia z dnia 10.10.2019r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

SIWZ

SIWZ – zmiana 10.10.2019r.

Załącznik nr 1 do SIWZ – Dokumentacja projektowa – Pakiet nr 1

Załącznik nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – Pakiet nr 2

Załącznik nr 3a do SIWZ – Przedmiar robót – Pakiet nr 1

Załącznik nr 3b do SIWZ – Przedmiar robót – Pakiet nr 2

Załącznik nr 4 do SIWZ – Formularz OFERTY

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wykaz osób

Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz robót

Załącznik nr 7 do SIWZ Projekt umowy z załącznikami AW

Załącznik nr 8 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 9 do SIWZ – Oświadczenie o przynalezności do grupy kapitałowej

WJAŚNIENIA DO SIWZ:

DOTYCZY PAKIETU NR 1 i 2

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW Z 10.10.2019r.

DOTYCZY PAKIETU NR 2

INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW Z 10.10.2019r.

OTWARCIE OFERT:

Informacja z otwarcia ofert – 15.10.2019

WYNIK PRZETARGU:

Informacja o wyniku postępowania z dnia 29.10.2019r.

PN/24/IT/19/JHP- 28.05.2019

UWAGA  ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 14.06.2019 GODZINA 11:00/11:15

ROBOTY BUDOWLANE W DOLNOŚLĄSKIM CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU Z PODZIAŁEM NA 2 PAKIETY

-ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z PRZEBUDOWA 3 POMIESZCZEŃ W BUDYNKU B-PAKIET NR 1

-DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM KLAPY DYMOWEJ NA KLATCE SCHODOWEJ K1 W BUDYNKU B-PAKIET NR 2

OGŁOSZENIE

28.05.2019 Ogłoszenie nr 553374

10.06.2019 zmiana Ogłoszenie nr 540115855

SIWZ + ZAŁĄCZNIKI

28.05.2019 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

28.05.2019 Załacznik nr 1 do SIWZ – Program funkcjonalno – użytkowy Pakiet 1

28.05.2019 Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz OFERTY

28.05.2019 Załącznik nr 3 do SIWZ – Oswiadczenie Wykonawcy

28.05.2019 Załącznik nr 4 do SIWZ – Wykaz OSÓB

28.05.2019 Załącznik nr 5 do SIWZ – Wykaz robót

28.05.2019 Załącznik nr 6 do SIWZ – Oświadczenie-o-przynalezności-do-grupy-kapitałowej

28.05.2019 Załacznik nr 7 Projekt umowy na roboty budowlane_28.05.2019

28.05.2019 Załącznik nr 8 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – Pakiet 2

28.05.2019 Załącznik nr 9 do SIWZ – PRZEDMIAR robót Pakiet 2 _Montaż klapy dymowej

28.05.2019 Załacznik nr 10 Projekt umowy na dostawę™ i montaż_28 05 2019

28.05.2019 Załącznik Nr 3do Umowy pakiet nr 2

29.05.2019 Załacznik nr 11 OPZ_KLAPA DYM. NA KL. K1 (MK+MS)-Pakiet nr 2

07.06.2019 ODP. NR 1

10.06.2019 Informacja o zmianie terminu

18 czerwiec 2019 uniewaznienie pakiet nr 1,2

 

ZP/PN/22/19/IT/JG – 18.04.2019r.

Wykonanie robót budowlanych w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu dotyczących wykonania remontu frangmentu węzła przygotowania C.W.U. kotłowni gazowej budynku „A”  Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu.

Ogłoszenia:

SIWZ + załączniki:

Po otwarciu ofert:

ZP/PN/08/19/IT/JG – 04.03.2019r.

Wykonanie robót budowlanych w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu dotyczących:

1) remontu pomieszczeń Oddziału Radioterapii Stacjonarnej P-2 na I piętrze budynku B wraz z dostawą i montażem paneli medycznych ściennych, systemu przyzywowego oraz systemu komunikacji głosowej z podziałem na 2 etapy – Pakiet nr 1,

2) budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej, przebudowy instalacji wewnętrznej kanalizacji sanitarnej w bud. B – Pakiet nr 2,

3) wymiany wykładziny pcv w pomieszczeniach Laboratorium Diagnostycznego w bud. D – Pakiet nr 3

Ogłoszenia:

04.03.2019r. – Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ + załączniki:

Odpowiedzi, modyfikacje:

Po otwarciu ofert: