Platforma zakupowa

Powyżej 209.000 EURO

ZP/PN/30/20/PDM/JHP- 16.07.2020

Sukcesywna dostawa odczynników i materiałów jednorazowego użytku do diagnostyki molekularnej oraz dzierżawa automatycznego i zamkniętego analizatora typu PCR w czasie rzeczywistym w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu z podziałem na 12 pakietów.

Wszystkie informacje i dokumenty dotyczące niniejszego postępowania dostępne są pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/364183

ZP/PN/23/20/LPE/JHP-12.06.2020

Dostawa środków antyseptycznych do błon śluzowych, preparatów dezynfekcyjnych do skóry i rąk, produktów do mycia i pielęgnacji skóry i rąk, preparatów do mycia i dezynfekcji powierzchni, narzędzi chirurgicznych i endoskopów, płyny i drobny sprzęt do Centralnej Sterylizatornii, z podziałem na 30 zadań.

Wszystkie informacje i dokumenty dotyczące niniejszego postępowania dostępne są pod linkiem:

https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/355919

ZP/PN/14/20/LBO/JHP- 25.03.2020

Sukcesywna dostawa nici chirurgicznych i staplerów z podziałem na 19 pakietów.

Wszystkie informacje i dokumenty dotyczące niniejszego postępowania dostępne są pod linkiem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/329864

 

ZP/PN/11/20/LZF/JG – 23.03.2020r.

Dostawa wraz z instalacją wycinarki do osłon stosowanych w radioterapii wraz z oprogramowaniem dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu.

Wszystkie informacje i dokumenty dotyczące niniejszego postępowania dostępne są pod linkiem:

https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/328919

 

ZP/PN/10/20/NZCHGS/JHP- 17.03.2020

DZIERŻAWA 1 SZT. SYSTEMU DO BIOPSJI PIERSI POD KONTROLĄ USG, MGR ORAZ REZONANSEM WRAZ Z SUKCESYWNA DOSTAWĄ MATERIAŁÓW ZUZYWALNYCH DO BIOPSJI

Wszystkie informacje i dokumenty dotyczące postępowania znajdują się w linku poniżej

https://platformazakupowa.pl/transakcja/327240

ZP/PN/09/20/LAM/JG – 03.03.2020r.

Świadczenie usług polegających na wykonywaniu okresowych przeglądów technicznych i konserwacji oraz bieżących napraw aparatury i sprzętu medycznego znajdującego się  w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu, z podziałem na 2 pakiety.

 

Wszystkie informacje i dokumenty dotyczące postępowania dostępne są pod linkiem:https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/321566

 

02.01.2020r. – ZP/PN/75/19/LA/JG

Dostawa radiofarmaceutyku 18F FDG (fluorodeoxyglukozy) – 250 jednodniowych dostaw aktywności FDG niezbędnej do wykonania badań od 5 do 12 pacjentów dziennie – łącznie 2400 dawek.

 

Wszystkie informacje i dokumenty dotyczące postępowania znajdują się w linku poniżej:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/297357

ZP/PN/71/19/LNP/JHP-16.12.2019

Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu z podziałem na 37 pakietów.

Link:

https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/292395