Platforma zakupowa

Dostawy

ZP/PN/61/19/LBO/JHP-05.11.2019

SUKCESYWNE DOSTAWY OPRZYRZADOWANIA DO APARATURY Z PODZIAŁEM NA 6 PAKIETÓW

WSZYSTKIE INFORMACJE I DOKUMENTY  DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA ZNAJDUJA SIE W LINKU PONIZEJ:

https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/272447

ZP/PN/53/19/II/JG-11.09.2019r.

Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz usługą polegającą na instalacji urządzeń sieciowych dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu (ID 255419)

Wszystkie informacje i dokumenty dotyczące postępowania znajdują się w linku poniżej:

https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/255419

08.07.2019r. – ZP/PN/37/19/LA/JHP

Sukcesywna dostawa radiofarmaceutyku 18F CHOLINA – 180 dawek 18F CHOLINY.

Wszelkie informacje wraz dokumentacją znajdują się pod poniższym linkiem:

https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/238916

12.06.2019- PN/32/19/LNP/JHP

Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu z podziałem na 190 pakietów.

Link:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/ 232714

PN/26/19/LBO/JHP- 10.06.2019

SUKCESYWNE DOSTAWY OPRZYRZADOWANIA DO APARATURY Z PODZIAŁEM NA 10 PAKIETÓW.

Wszelkie informacje i dokumenty pod linkiem

https:// platformazakupowa.pl/transakcja/229658

ZP/PN/21/19/LA/AJ-10.04.2019 r.

Sukcesywna dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz produktów do pielęgnacji skóry z podziałem na 572 zadania.

Wszelkie informację wraz dokumentacją znajdują się pod poniższym linkiem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/215891

ZP/PN/16/19/LBO/AJ – 11.03.2019r.

Sukcesywna dostawa nici chirurgicznych i staplerów z podziałem na 23 pakiety.

Cała dokumentacja i informacje dotyczące postępowania, znajdują się pod linkiem poniżej:

Link: https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/205886


ZP/PN/14/19/LA/AJ-27.02.2019r.

Sukcesywna dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz produktów do pielęgnacji skóry z podziałem na 10 zadania.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami dostępna na pod poniższym linkiem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/202398