Platforma zakupowa

Usługi

ZP/PN/17/19/IE/AW – 11.03.2019

Opracowanie dokumentacji projektowych: 1) Pakiet nr 1 – przebudowy Bloku Operacyjnego z łącznikiem wbudynku A-1 2) Pakiet nr 2 – przebudowy czterech pomieszczeń w budynku B


Cała dokumentacja i informacje dotyczące postępowania, znajdują się pod linkiem poniżej:
Link: https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/205918

ZP/PN/07/19/LZE/JHP-29.01.2019r.

Obsługa serwisowa sprzętu do teleradioterapii firmy Varian Medical Systems, USA  w Zakładzie Radioterapii w Dolnośląskim Centrum Onkologii (DCO) we Wrocławiu, pl. Hirszfelda 12, Wrocław oraz w Filii Zakładu Radioterapii DCO w Legnicy, ul. Iwaszkiewicza 5

Specyfikacja Istonych Warunków Zamówienia wraz z załacznikami znajduje się na platformie zakupowej.

Link do postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/193241

ZP/PN/67/18/II/AW – 20.07.2018

Usługa polegająca na wdrożeniu, dostawie, świadczeniu serwisu gwarancyjnego i nadzoru autorskiego dotyczące kompletnego, zintegrowanego systemu informatycznego klasy HIS wraz z rozwiązaniami klasy ERP

OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU:

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2018-OJS138-315536-pl opublikowane 20.07.2018r.

Ogłoszenie 1 o zmianie ogłoszenia nr 2018-OJS156-358988-pl opublikowane 16.08.2018

Ogłoszenie 2 o zmianie ogłoszenia nr 2018/S 165-377420 opublikowane w dniu 29.08.2018

Ogłoszenie 3 o zmianie ogłoszenia nr 2018-OJS175-397603-pl opublikowane 12.09.2018

Ogłoszenie 4 o zmianie ogłoszenia opublikowane nr 2018-OJS183-414737-pl

SIWZ:

SIWZ

SIWZ – zmiana 13.08.2018

SIWZ – zmiana 28.08.2018

SIWZ – zmiana 07.09.2018

SIWZ – zmiana 20.09.2018

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia – zmiana 13.08.2018

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia – zmiana 07.09.2018

Załącznik A do OPZ – Eskulap – Integracja systemu z oprogramowaniem HIS

Załącznik B do OPZ – Eskulap – Uruchamianie formularzy

Załącznik C do OPZ – Eskulap – Interfejs HL7

Załącznik nr 2 do SIWZ – JEDZ

Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz OFERTY

Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór umowy

Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór umowy – zmiana 13.08.2018

Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór umowy – zmiana 14.08.2018

Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór umowy – zmiana 07.09.2018

Załącznik nr 6 do umowy – Warunki Integracji i Migracji Danych – zmiana 13.08.2018

Załączniki do wzoru umowy

Załączniki do wzoru umowy – zmiana 07.09.2018

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wykaz osób

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wykaz osób – zmiana 13.08.2018

Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz usług

Załącznik nr 7 do SIWZ – Arkusz cenowy

ODWOŁANIE

31.07.2018- ZAWIADOMIENIE O WNIESIENIU ODWOŁANIA

31.07.2018- TREŚĆ ODWOŁANIA

WYJAŚNIENIA DO SIWZ:

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW Z 13.08.2018

INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW Z 14.08.2018

INFORMACJA NR 3 DLA WYKONAWCÓW Z 28.08.2018

INFORMACJA NR 4 DLA WYKONAWCÓW Z 07.09.2018

Załącznik do odpowiedzi – pytanie 125 – zestaw 4 – Komunikaty HL7 w Hipokratesie wersja 1.4

INFORMACJA NR 5 DLA WYKONAWCÓW Z 20.09.2018

OTWARCIE OFERT:

Informacja z otwarcia ofert – 08.10.2018

Wynik przetargu:

Informacja o wyniku postępowania 29.10.2018

 

 

ZP/PN/62/18/NDOK/JHP- 09.07.2018

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA  I OTWARCIA OFERT -20.08.2018 GODZINA 10:00/10:15

ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE ,ADMINISTROWANIA , NADZOROWANIA I ROZWOJU Z PODZIAŁEM NA 2 PAKIETY

OGŁOSZENIE

09.07.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

31.07.2018 zmiana ogłoszenia

07.08.2018 zmiana ogłoszenia

SIWZ + ZAŁĄCZNIKI

09.07.2018 SIWZ

19.07.2018 SIWZ

26.07.2018 SIWZ ZARZĄDZANIE

02.08.2018 SIWZ ZARZĄDZANIE

09.07.2018 Załącznik nr 1-opis przedmiotu zamówienia pakiet nr 1 ,2

09.07.2018 Załącznik nr 2 – Formularz oferty

19.07.2018 Modyfikacja Załącznik nr 2 – Formularz oferty

09.07.2018 Załacznik nr 3-JEDZ

09.07.2018 załącznik nr 4 projekt umowy pakiet nr 1

19.07.2018 modyfikacja załącznik nr 4 projekt umowy pakiet nr 1

09.07.2018 załacznik nr 5- projekt umowy -pakiet nr 2

19.07.2018 Modyfikacja załacznik nr 5- projekt umowy -pakiet nr 2

19.07.2018 Załącznik do umowy Pakiet nr 1,2 – Klauzule informacyjne

19.07.2018 Załącznik do umowy Pakiet nr 1,2 – Porozumienie dot. przetwarrzania danych

09.07.2018 Załączniknr 6- Oświadczenie-o-przynalezności-do-grupy-kapitałowej

09.07.2018 Załącznik-nr-7 wykaz osóbpakiet nr 1

09.07.2018 Załącznik-nr-8 wykaz osób pakiet nr 2

19.07.2018 odp. nr 1

26.07.2018-informacji o modyfikacji

02.08.2018 informacja o modyfikacji

03.08.2018 ZMIANA TERMINU

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

21.08.2018 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT

29.08.2018 wybór pakiet nr 1

 

ZP/PN/15/18/LZE/AW – 22.02.2018

Obsługa serwisowa sprzętu do teleradioterapii firmy Varian Medical Systems, USA  w Zakładzie Radioterapii w Dolnośląskim Centrum Onkologii (DCO) we Wrocławiu, pl. Hirszfelda 12, Wrocław oraz w Filii Zakładu Radioterapii DCO w Legnicy, ul. Iwaszkiewicza 5 i w Filii Zakładu Radioterapii DCO w Jeleniej Górze, ul. Ogińskiego 6 (Pakiet 1)  oraz dostawa systemu raportowania dla osób zarządzających radioterapią zintegrowanego z systemem weryfikacji i zarządzania ARIA firmy Varian Medical Systems (Pakiet 2)

UWAGA: Zmiana terminu składania/otwarcia ofert na 09.03.2018

OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU:

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2018-OJS037-080661-pl opublikowane 22.02.208r.

Ogłoszenie 1 o zmianie ogłoszenia opublikowane pod nr 2018-OJS060-133198-pl w dniu 27.03.2018

SIWZ:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – 2 pakiety

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – 2 pakiety – zmiana 22.03.2018

Załącznik nr 1 do SIWZ – Arkusz cenowy

Załącznik nr 1 do SIWZ – Arkusz cenowy – zmiana 22.03.2018

Załącznik nr 2 do SIWZ – Jednolity-europejski-dokumnet-zamówienia

Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz OFERTY

Załącznik nr 4 do SIWZ- Wzór umowy Pakiet 1

Załącznik nr 4 do SIWZ- Wzór umowy Pakiet 1 – zmiana 22.03.2018

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wzór umowy Pakiet 2

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wzór umowy Pakiet 2 – zmiana 22.03.2018

Załącznik nr 6 do SIWZ – Ilość i doświadczenie personelu serwisu – dla kryteriów oceny ofert

Załącznik nr 7 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – Pakiet 1

Załącznik nr 7 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – Pakiet 1 – zmiana 22.03.2018

Załącznik nr 8 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – Pakiet 2

Załącznik nr 8 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – Pakiet 2 – zmiana 22.03.2018

Załącznik nr 8 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – Pakiet 2 – zmiana 29.03.2018

Załącznik nr 9 do SIWZ – Wykaz usług

WYJAŚNIENIA DO SIWZ:

Informacja dla Wykonawców nr 1 z dnia 22.03.2018 roku

Informacja dla Wykonawców nr 2 z dnia 29.03.2018 roku

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 09.04.2018

WYNIK PRZETARGU:

Informacja o wyniku postępowania na stronę 10.04.2018

ZP/PN/3/18/II/AW – 12.01.2018

Świadczenie usług informatycznych w zakresie administrowania siecią komputerową, serwisu oprogramowania, serwisu sprzętu komputerowego, obsługą sieci telekomunikacyjnej oraz wspomaganiem administrowania systemem medycznym wraz z najmem pomieszczenia w siedzibie Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, pl. Hirszfelda 12 oraz w filiach w Legnicy, ul. J. Iwaszkiewicza 5 i w Jeleniej Górze przy ul. Ogińskiego 6

OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU:

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2018-OJS008-013771-pl opublikowane 12.01.2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2018-OJS020-042421-pl opublikowane 30.01.2018

SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – zmiana 25.01.2018

Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do SIWZ – Jednolity-europejski-dokumnet-zamówienia

Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz oferty

Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór umowy

Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór umowy – zmiana 25.01.2018

Załącznik nr 4a do SIWZ – Wzór umowy najmu

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wykaz osób

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wykaz osób – zmiana 25.01.2018

Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz usług

Załącznik nr 7 do SIWZ – Doświadczenie zespołu – dla kryteriów oceny ofert

WYKAŚNIENIA DO SIWZ:

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW Z 25.01.2018

INFORMACJA Z OTWARCVIA OFERT:

Informacja z otwarcia ofert 20.02.2018

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA:

Zawiadomienie o wyniku postępowania 28.02.2018r.

 

ZP/PN/93/17/II/AW – 19.12.2017

Wymiana systemu medycznego Hipokrates wraz z serwisem

Uwaga: zmiana terminu składania/otwarcia ofert na 12.02.2018r.

OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU;

ogloszenie-o-zamowieniu-nr-2017-ojs243-506636-pl-opublikowane-19-12-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2018-OJS012-023830-pl opublikowane 18.01.2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2018-OJS022-046843-pl opublikowane 01.02.2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2018-OJS025-054802-pl opublikowane 06.02.2018

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMÓWIENIA:

specyfikacja-istotnych-warunkow-zamowienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – zmiana 16.01.2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – zmiana 29.01.2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – zmiana 02.02.2018

zalacznik-nr-1-opis-przedmiotu-zamowienia

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia – zmiana 28.12.2017

Załącznik-nr-1-Opis-przedmiotu-zamówienia-zmiana-16.01.2018

Załącznik-nr-1-Opis-przedmiotu-zamówienia-zmiana-29.01.2018

Załącznik-nr-1-Opis-przedmiotu-zamówienia-zmiana-02.02.2018

zalacznik-nr-2-do-siwz-jednolity-europejski-dokumnet-zamowienia

zalacznik-nr-3-do-siwz-formularz-oferty

zalacznik-nr-4-do-siwz-wzor-umowy-bez-rejestru-zmian

Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór umowy – zmiana 16.01.2017

zalaczniki-do-wzoru-umowy

zalacznik-nr-5-do-siwz-wykaz-osob

zalacznik-nr-6-do-siwz-wykaz-uslug

Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz usług – zmiana 02.02.2018

zalacznik-nr-7-do-siwz-arkusz-cenowy

WYJAŚNIENIA DO SIWZ:

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW Z 28.12.2017

INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW Z 16.01.2018

INFORMACJA NR 3 DLA WYKONAWCÓW Z 29.01.2018

INFORMACJA NR 4 DLA WYKONAWCÓW Z 02.02..2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 12.02.2018:

Informacja z otwarcia ofert 12.02.2018

WYNIK PRZETARGU:

Informacja o unieważnieniu postępowania z dnia 06.03.2018

ZP/PN/78/17/LZE/AW

Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych  i konserwacji oraz bieżących napraw aparatury i sprzętu medycznego dostarczonego przez firmę Siemens Healthcare Sp. z o.o.
znajdującego się w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu (DCO) oraz w Filii DCO w Legnicy z podziałem na 6 pakietów

OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU:

ogloszenie-o-zamowieniu-wyslane-06-10-2017

ogloszenie o zamówieniu opublikowane 11.10.2017r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

specyfikacja-istotnych-warunkow-zamowienia-6-pakietow

zalacznik-nr-1-do-siwz-opis-przedmiotu-zamowienia-wykaz-sprzetu-i-czynnosci

zalacznik-nr-1-do-siwz-opis-przedmiotu-zamowienia-wykaz-sprzetu-i-czynnosci-zm-23-10-2017

zalacznik-nr-1-do-siwz-opis-przedmiotu-zamowienia-wykaz-sprzetu-i-czynnosci-zm-31-10-2017

zalacznik-nr-2-do-siwz-jednolity-europejski-dokumnet-zamowienia

zalacznik-nr-3-do-siwz-formularz-oferty

zalacznik-nr-4-do-siwz-wzor-umowy-pakiet-1-5

zalacznik-nr-4-do-siwz-wzor-umowy-pakiet-1-5-zmiana-31-10-2017

zalacznik-nr-5-do-siwz-wzor-umowy-pakiet-6

zalacznik-nr-5-do-siwz-wzor-umowy-pakiet-6-zmiana-31-10-2017

zalacznik-nr-6-do-siwz-wykaz-uslug

zalacznik-nr-7-do-siwz-ilosc-i-doswiadczenie-personelu-serwisu-dla-kryteriow-oceny-ofert

WYJAŚNIENIA DO SIWZ:

informacja-dla-wykonawcow-nr-1-z-dnia-23-10-2017-roku

informacja-dla-wykonawcow-nr-2-z-dnia-31-10-2017-roku

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:

informacja-z-otwarcia-ofert-16-11-2017

WYNIK POSTĘPOWANIA:

informacja-o-wyniku-postepowania-24-11-2017