Nowa platforma zakupowa

Platforma zakupowa

Usługi

ZP/US/61/20/LNPPSO/JHP-07.12.2020

Świadczenie usług polegających na przygotowywaniu, produkcji i dostawie posiłków dla pacjentów Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, pl. Hirszfelda 12

Wszystkie informacje i dokumenty dotyczące niniejszego postępowania dostępne są pod linkiem: https://dco.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

ZP/PN/09/20/LAM/JG – 03.03.2020r.

Świadczenie usług polegających na wykonywaniu okresowych przeglądów technicznych i konserwacji oraz bieżących napraw aparatury i sprzętu medycznego znajdującego się  w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu, z podziałem na 2 pakiety.

 

Wszystkie informacje i dokumenty dotyczące postępowania dostępne są pod linkiem:https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/321566

 

ZP/PN/65/19/LZE/JG – 22.11.2019r.

Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych i konserwacji oraz bieżących napraw diagnostycznego sprzętu medycznego RTG Eidos RF439 (telekomando) produkcji firmy Mecall, Włochy.

Wszystkie informacje i dokumenty dotyczące postępowania znajdują się w linku poniżej:

https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/278685

ZP/PN/56/19/NPR/JG – 15.10.2019r.

Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz świadczenie usług doradztwa technicznego podczas postępowania o zamówienie publiczne na wyłonienie generalnego wykonawcy budowy nowego szpitala onkologicznego we Wrocławiu.

Wszystkie informacje i dokumenty dotyczące postępowania znajdują się w linku poniżej:

https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/265106

ZP/PN/54/19/LZE/JG – 27.09.2019r.

Wykonywanie okresowych przeglądów i konserwacji oraz bieżących napraw sprzętu medycznego diagnostyki obrazowej:

A) produkcji firmy Siemens znajdującego się w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu oraz Filii DCO w Legnicy,

B) produkcji firmy Mecall znajdującego się w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu

z podziałem na 8 pakietów.

 

Wszystkie informacje i dokumenty dotyczące postępowania znajdują się w linku poniżej:

https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/260206

ZP/PN/17/19/IE/AW – 11.03.2019

Opracowanie dokumentacji projektowych: 1) Pakiet nr 1 – przebudowy Bloku Operacyjnego z łącznikiem wbudynku A-1 2) Pakiet nr 2 – przebudowy czterech pomieszczeń w budynku B


Cała dokumentacja i informacje dotyczące postępowania, znajdują się pod linkiem poniżej:
Link: https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/205918

ZP/PN/07/19/LZE/JHP-29.01.2019r.

Obsługa serwisowa sprzętu do teleradioterapii firmy Varian Medical Systems, USA  w Zakładzie Radioterapii w Dolnośląskim Centrum Onkologii (DCO) we Wrocławiu, pl. Hirszfelda 12, Wrocław oraz w Filii Zakładu Radioterapii DCO w Legnicy, ul. Iwaszkiewicza 5

Specyfikacja Istonych Warunków Zamówienia wraz z załacznikami znajduje się na platformie zakupowej.

Link do postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/193241

ZP/PN/67/18/II/AW – 20.07.2018

Usługa polegająca na wdrożeniu, dostawie, świadczeniu serwisu gwarancyjnego i nadzoru autorskiego dotyczące kompletnego, zintegrowanego systemu informatycznego klasy HIS wraz z rozwiązaniami klasy ERP

OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU:

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2018-OJS138-315536-pl opublikowane 20.07.2018r.

Ogłoszenie 1 o zmianie ogłoszenia nr 2018-OJS156-358988-pl opublikowane 16.08.2018

Ogłoszenie 2 o zmianie ogłoszenia nr 2018/S 165-377420 opublikowane w dniu 29.08.2018

Ogłoszenie 3 o zmianie ogłoszenia nr 2018-OJS175-397603-pl opublikowane 12.09.2018

Ogłoszenie 4 o zmianie ogłoszenia opublikowane nr 2018-OJS183-414737-pl

SIWZ:

SIWZ

SIWZ – zmiana 13.08.2018

SIWZ – zmiana 28.08.2018

SIWZ – zmiana 07.09.2018

SIWZ – zmiana 20.09.2018

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia – zmiana 13.08.2018

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia – zmiana 07.09.2018

Załącznik A do OPZ – Eskulap – Integracja systemu z oprogramowaniem HIS

Załącznik B do OPZ – Eskulap – Uruchamianie formularzy

Załącznik C do OPZ – Eskulap – Interfejs HL7

Załącznik nr 2 do SIWZ – JEDZ

Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz OFERTY

Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór umowy

Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór umowy – zmiana 13.08.2018

Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór umowy – zmiana 14.08.2018

Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór umowy – zmiana 07.09.2018

Załącznik nr 6 do umowy – Warunki Integracji i Migracji Danych – zmiana 13.08.2018

Załączniki do wzoru umowy

Załączniki do wzoru umowy – zmiana 07.09.2018

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wykaz osób

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wykaz osób – zmiana 13.08.2018

Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz usług

Załącznik nr 7 do SIWZ – Arkusz cenowy

ODWOŁANIE

31.07.2018- ZAWIADOMIENIE O WNIESIENIU ODWOŁANIA

31.07.2018- TREŚĆ ODWOŁANIA

WYJAŚNIENIA DO SIWZ:

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW Z 13.08.2018

INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW Z 14.08.2018

INFORMACJA NR 3 DLA WYKONAWCÓW Z 28.08.2018

INFORMACJA NR 4 DLA WYKONAWCÓW Z 07.09.2018

Załącznik do odpowiedzi – pytanie 125 – zestaw 4 – Komunikaty HL7 w Hipokratesie wersja 1.4

INFORMACJA NR 5 DLA WYKONAWCÓW Z 20.09.2018

OTWARCIE OFERT:

Informacja z otwarcia ofert – 08.10.2018

Wynik przetargu:

Informacja o wyniku postępowania 29.10.2018