Nowa platforma zakupowa

Platforma zakupowa

Roboty budowlane powyżej 5.548.000 EURO

ZP/PN/93/18/NPR/AW – 17.10.2018

DIALOG KONKURENCYJNY

UWAGA: ZAMIESZCZONO SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – CHRONOLOGICZNIE U DOŁU STRONY!

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW NA 11.12.2018R. GODZ. 11:00

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW NA 31.12.2018R. GODZ. 11:00

Budowa  szpitala onkologicznego we Wrocławiu

OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU:

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2018-OJS200-453501-pl opublikowane 17.10.2018r.

Ogłoszenie 1 o zmianie nr 2018-OJS212-484104-pl opublikowane 03.11.2018

Ogłoszenie 2 o zmianie nr 2018-OJS223-509530-pl opublikowane 20.11.2018r.

Ogłoszenie 3 o zmianie nr 2018-OJS230-525244-pl opublikowane 29.11.2018r.

Ogłoszenie 4 o zmianie nr 2018-OJS233-531845-pl opublikowane 04.12.2018r.

Ogłoszenie 5 o zmianie nr 2018-OJS234-534167-pl opublikowane 05.12.2018r.

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW:

DCO – IDW – na stronę internetową 09 10 TJ

DCO – IDW – na stronę internetową – zmiana 31.10.2018

DCO – IDW – na stronę internetową – zmiana 16.11.2018

DCO – IDW – na stronę internetową – zmiana 27.11.2018

DCO – IDW – na stronę internetową – zmiana 30.11.2018

DCO – IDW – na stronę internetową – zmiana 03.12.2018

DCO – IDW – na stronę internetową – zmiana 06.12.2018

JEDZ

Zał. do IDW – Paln medyczno – funkcjonalny

ODWOŁANIE:

26.10.2018 – Zawiadomienie o wniesieniu odwołania

26.10.2018 – Treść odwołania

ODPOWIEDŹ NA ODWOŁANIE:

DCO – Odpowiedź na odwołanie WARBUDU – 31.10.2018

WYJAŚNIENIA DO OGŁOSZENIA:

Wyjaśnienia do ogłoszenia z dnia 16.11.2018 roku

Wyjaśnienia do ogłoszenia z dnia 30.11.2018 roku

Wyjaśnienia do ogłoszenia z dnia 06.12.2018 roku

ZESTAWIENIE WNIOSKOW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU – 31.12.2018:

Zestawienie wniosków o dopuszczenie do udziału 31.12.2018

INFORMACJA O WYNIKACH OCENY SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OTRZYMANYCH OCENACH W RAMACH KRYTERIÓW SELEKCJI – 03.04.2019:

Prekwalifikacja – informacja dla wykonawców – 03.04.2019

ZAWIADOMIENIE O ODWOŁANIU – 12.04.2019:

 

 
ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT – 04.02.2022:
Oferty w postępowaniu mogą złożyć wyłącznie ww. zaproszeni
 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:
Załącznik nr 1 do SIWZ – Program funkcjonalno – użytkowy pod linkiem:
 
ZAWIADOMIENIE O WNIESIONYCH ODWOŁANIACH:
 
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 25.03.2022
 
ZWOŁANIE ZEBRANIA WSZYSTKICH WYKONAWCÓW ZAPROSZONYCH DO SKŁADANIA OFERT
 
ZMIANA WZORU UMOWY ORAZ TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 11.04.2022
 
WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANY DO SIWZ
 
ZMIANY DO SIWZ
 
WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANY DO SIWZ
 
WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANY DO SIWZ ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 12.04.2022
 
WYJAŚNIENIA DO SIWZ
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA TRANSMISJI ONLINE Z OTWARCIA OFERT

Informacja dotycząca transmisji online z otwarcia ofert – 12.04.2022

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT – 12.04.2022

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA:

Informacja o unieważnieniu postępowania – 29.04.2022