Nowa platforma zakupowa

Platforma zakupowa

Usługi Społeczne

ZP/US/65/20/LDM/JG – 18.12.2020r.

Świadczenie usług hotelarskich dla 15 pacjentów Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, filia w Legnicy.

Ogłoszenie:

SIWZ + załączniki:

Pytanie, odpowiedzi, modyfikacje:

07.12.2020r. – ZP/US/63/20/LDM/JG

Świadczenie usług hotelarskich dla 15 pacjentów Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu – Filia w Legnicy.

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 15 grudnia 2020r. godz. 10:00/10:15.

Ogłoszenie:

SIWZ + załączniki:

Pytanie, odpowiedzi, modyfikacje:

Informacja o wyniku postępowania:

ZP/US/84/18/LNPSSO/JHP-09.10.2018

09.10.2018 OGŁOSZENIE

09.10.2018 SIWZ ŻYWIENIE

09.10.2018 załącznik nr 1 arkusz asortymentowo-cenowy

09.10.2018 Załącznik nr 2- Formularz oferty

09.10.2018 Załącznik-nr-3 Wykaz-usług

09.10.2018 Załącznik-nr-4-Wykaz-pojazdów

09.10.2018 Załącznik nr 5 wykaz osób

09.2018 Załącznik-nr-6 Oświadczenie-wykonawcy

09.10.2018 załącznik nr 7 projekt umowy AW

09.10.2018 Załącznik do umowy – Klauzule informacyjne

09.10.2018  Załącznik do umowy – porozumienie

17.10.2018 ODP. NR 1

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

24.10.2018 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

19.11.2018 wybór

ZP/US/42/18/LDM/AW – 07.06.2018

Świadczenie usług hotelarskich dla 30 pacjentów Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu

OGŁOSZENIE-2018r.

SIWZ 2018

SIWZ 2018 – zmiana 11.06.2018

Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz oferty

Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 3 do SIWZ – Wykaz usług

Załącznik nr 4 do SIWZ – Opis przedmiotu zawmówieni

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wzór umowy- usługi hotelowe

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wzór umowy- usługi hotelowe – zmiana 11.06.2018

Załącznik do umowy – Porozumienie o powierzeniu przetwarzania danych osobowych

Wyjaśnienia do SIWZ:

Informacja nr 1 dla Wykonawców 11.06.2018

Wynik postępowania:

Informacja o wyniku postępowania 26.06.2018

ZP/US/99/17/LDM/AW – 08.01.2018

Świadczenie usług hotelarskich dla 30 pacjentów Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu

OGŁOSZENIE

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz oferty

Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 3 do SIWZ – Wykaz usług

Załącznik nr 4 do SIWZ – Opis przedmiotu zawmówienia-1

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wzór umowy

Informacja o wyniku postępowania 12.02.2018:

Informacja o wyniku postępowania 12.02.2018

25.10.2017- ZP/US/91/17/NRP/RK

Świadczenie usług prawnych na potrzeby realizacji budowy Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu

OGŁOSZENIE WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

ogłoszenie

siwz

załącznik nr 1-formularz oferty

załącznik nr 2- oświadczenie wykonawcy

załącznik nr 3-wykaz usług wymaganych

załącznik nr 4-wykaz usług ocenianych

załącznik nr 5-wykaz osób

załącznik nr 6-umowa

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:

Informacja o udzieleniu zamówienia 12.01.2017

29.09.2017- ZP/US/69/17/NRzP/RK

Przygotowanie i przeprowadzenie kompleksowej kampanii społecznej/edukacyjno-informacyjnej w zakresie profilaktyki onkologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem raka piersi, raka płuca, raka szyjki macicy oraz czerniaka

OGŁOSZENIE WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

29.09.2017- ogłoszenie- regulamin

29.09.2017– zał.nr 1-szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

29.09.2017- zał. nr 2a- oświadczenie-wykluczenie

29.09.2017- zał. nr 2b-oświadczenie-warunki udziału

29.09.2017- zał. nr 3-oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

29.09.2017- zał. nr 4-wykaz usług

29.09.2017- zał. nr 5-wykaz osób

29.09.2017- zał. nr 6-formularz ofertowy

29.09.2017- zał. nr 7-projekt umowy

 

04-10-2017- ODPOWIEDŹ

05-10-2017- odpowiedź

16.10.2017- informacja z otwarcia ofert

19-10-2017-wybór

01.12.2016- ZP/US/78/16/NDOK

 Usługa doradztwa prawnego w sprawie zwrotu nadpłaty składek i uzyskania dotacji z ZUS w celu uzyskania optymalizacji kosztów ponoszonych przez Zamawiającego, jako płatnika składek na ubezpieczenia społeczne i wygenerowanie oszczędności, aż do uzyskania ostatecznego rozstrzygnięcia w zakresie wdrażanego przedsięwzięcia objętego doradztwem prawnym, w tym, jeśli będzie konieczne, usługa prawnicza polegająca na zastępstwie procesowym w postępowaniach przed administracyjnymi organami orzekającymi oraz sądami właściwymi w powyższym zakresie

06.12.2016- ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 07.12.2016 GODZ. 10:00

OGŁOSZENIE WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

01.12.2016-ogłoszenie

01.12.2016- zał. nr 1 formularz oferty

01.12.2016- zał.nr 2 oświadczenie

01.12.2016- zał. nr 3 wykaz usług

01.12.2016- zał nr 4 projekt umowy

 08.12.2016- unieważnienie