Nowa platforma zakupowa

Platforma zakupowa

WYCENY

Zapytania o szacunkową wartość

ZP/BU/148/21/EDI/AWO – 27.12.2021r., godz.10:00

Przedmiotem zamówienia jest przedłużenie i rozbudowa posiadanych przez Zamawiającego licencji ESET.

TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA W DNIU 27.12.2021R., GODZ. 10.00

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Formularz oferty

Protokół z wyboru

ZP/PN/67/20/LZP/JHP-23.12.2020

Pakiet nr 1: Dzierżawa 3 aparatów do barwień immunohistochemicznych z oprogramowaniem i obsługą informatyczną wraz z sukcesywną dostawą odczynników oraz materiałów zużywalnych do aparatu dla Zakładu Patomorfologii. Pakiet nr 2: Sukcesywna dostawa kasetek do kontroli i barwień immunohistochemicznych

Wszystkie informacje i dokumenty dotyczące niniejszego postępowania dostępne są pod linkiem https://dco.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html

PLANY POSTĘPOWAŃ

Plan postępowań 2021

ZP/PN/60/18/LZDL/JG – 26.06.2018r.

Sukcesywna dostawa drobnego sprzętu i wyrobów jednorazowego użytku do diagnostyki laboratoryjnej przez 12 miesięcy.

Ogłoszenia:

SIWZ + załączniki:

Odpowiedzi, modyfikacje:

Po otwarciu ofert:

Dialog techniczny nr 01/2018 poprzedzający udzielenie zamówienia na dostawę, montaż i uruchomienie aparatury dla Zakładu Patomorfologii wraz z wyposażeniem w niezbędne meble w Dolnośląskiem Centrum Onkologii we Wrocławiu

Ogłoszenie wraz z załącznikami

Regulamin przeprowadzenia Dialogu Technicznego

22.05.2017-ZP/BU/39/17/17/II/JHP

DOSTAWA PROGRAMU INFORMACJI MEDYCZNEJ ZAWIERAJĄCEJ DOSTEP DO PEŁNYCH PUBLIKACJI W FORMIE KSIĄŻEK I CZASOPISM UDOSTĘPNIANYCH W POSTACI ELEKTRONICZNEJ, W ANGIELSKIEJ WERSJI JĘZYKOWEJ, Z DZIEDZIN : ONKOLOGII, RADIOTERAPII, HEMATOLOGII, CHIRURGI, PATOLOGII I OPIEKI PALIATYWNEJ

22.05.2017 zaproszenie-do-skladania-ofert

22.05.2017 zalacznik-nr-1-opis-przedmiotu-zamowienia

22.05.2017 zalacznik-nr-3-oferta

22.05.2017 projekt-umowy-_19-05-2017

30.05.2017 protokół

 

09.01.2017r. – ZP/02/IEL/BU/17

Sukcesywna dostawa 18.000 teczek na dokumentacje pacjentów przez okres 12 miesięcy.

04.12.2015 r. – ZP/227/EZPL/BU/15

Dostawa różnego sprzętu medycznego i niemedycznego do Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu z podziałem na 9 pakietów.

Zapytanie ofertowe:

04.12.2015 r. Zapytanie ofertowe

Załączniki

04.12.2015 r. -Załącznik nr 1 – arkusz asortymentowo-cenowy

04.12.2015 r. – Załącznik nr 2 – formularz-oferty

 

Odpowiedzi na pytania:

10.12.2015 r. – Odpowiedzi na pytania

Wyniki:

30.12.2015 – Wybór najkorzystniejszej oferty