Nowa platforma zakupowa

Platforma zakupowa

WYCENY

Zapytania o szacunkową wartość

PLANY POSTĘPOWAŃ

PLAN POSTĘPOWAŃ NA DOSTAWY I USŁUGI NA ROK 2020 DCO

PLAN POSTĘPOWAŃ ROBOTY BUDOWLANE I USŁUGI PROJEKTOWE NA 2020 DCO

ZP/PN/60/18/LZDL/JG – 26.06.2018r.

Sukcesywna dostawa drobnego sprzętu i wyrobów jednorazowego użytku do diagnostyki laboratoryjnej przez 12 miesięcy.

Ogłoszenia:

SIWZ + załączniki:

Odpowiedzi, modyfikacje:

Po otwarciu ofert:

Dialog techniczny nr 01/2018 poprzedzający udzielenie zamówienia na dostawę, montaż i uruchomienie aparatury dla Zakładu Patomorfologii wraz z wyposażeniem w niezbędne meble w Dolnośląskiem Centrum Onkologii we Wrocławiu

Ogłoszenie wraz z załącznikami

Regulamin przeprowadzenia Dialogu Technicznego

22.05.2017-ZP/BU/39/17/17/II/JHP

DOSTAWA PROGRAMU INFORMACJI MEDYCZNEJ ZAWIERAJĄCEJ DOSTEP DO PEŁNYCH PUBLIKACJI W FORMIE KSIĄŻEK I CZASOPISM UDOSTĘPNIANYCH W POSTACI ELEKTRONICZNEJ, W ANGIELSKIEJ WERSJI JĘZYKOWEJ, Z DZIEDZIN : ONKOLOGII, RADIOTERAPII, HEMATOLOGII, CHIRURGI, PATOLOGII I OPIEKI PALIATYWNEJ

22.05.2017 zaproszenie-do-skladania-ofert

22.05.2017 zalacznik-nr-1-opis-przedmiotu-zamowienia

22.05.2017 zalacznik-nr-3-oferta

22.05.2017 projekt-umowy-_19-05-2017

30.05.2017 protokół

 

09.01.2017r. – ZP/02/IEL/BU/17

Sukcesywna dostawa 18.000 teczek na dokumentacje pacjentów przez okres 12 miesięcy.

04.12.2015 r. – ZP/227/EZPL/BU/15

Dostawa różnego sprzętu medycznego i niemedycznego do Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu z podziałem na 9 pakietów.

Zapytanie ofertowe:

04.12.2015 r. Zapytanie ofertowe

Załączniki

04.12.2015 r. -Załącznik nr 1 – arkusz asortymentowo-cenowy

04.12.2015 r. – Załącznik nr 2 – formularz-oferty

 

Odpowiedzi na pytania:

10.12.2015 r. – Odpowiedzi na pytania

Wyniki:

30.12.2015 – Wybór najkorzystniejszej oferty

 

06.11.2015 ZP/213/LZP/BU/15

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT  13.11.2015 GODZINA 11:00

SUKCESYWNA DOSTAWA ALKOHOLU ETYLOWEGO I MUCYKARMINU

06.11.2015 zapytanie ofertowe

06.11.2015 załącznik nr 1-formularz oferty

06.11.2015 załącznik nr 2 arkusz asortymentowo-cenowy

06.11.2015 załącznik nr 3 -projekt umowy

10.11.2015 odp. nr 1

24.11.2015 wybór

22.07.2015 ZP/BU/185/LA/15

DOSTAWA RADIOFARMACEUTYKU 18F FDG (FLUORODEOXYGLUKOZY)- 18 JEDNODNIOWYCH DOSTAW AKTYWNOŚCI FED NIEZBĘDNEJ DO WYKONANIA BADAŃ OD 5 DO 12 PACJENTÓW DZIENNIE- ŁĄCZNIE 105 DAWEK

ZAPYTANIE OFERTOWE

załącznik nr 1- opis przedmiotu zamówienia

załącznik nr 2- projekt umowy

załącznik nr 3- formularz oferty

załącznik nr 4- arkusz asortymentowo- cenowy

31.07.2015- protokół