Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

Dialog techniczny nr 01/2018 poprzedzający udzielenie zamówienia na dostawę, montaż i uruchomienie aparatury dla Zakładu Patomorfologii wraz z wyposażeniem w niezbędne meble w Dolnośląskiem Centrum Onkologii we Wrocławiu

Ogłoszenie wraz z załącznikami

Regulamin przeprowadzenia Dialogu Technicznego