Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

30.05.2014 ZP/PN/42/14/LZT

DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO (ROK PRODUKCJI 2014) URZĄDZENIA – SKANERA PET/CT DO PLANOWANIA RADIOTERAPII WRAZ Z MONTAŻEM, URUCHOMIENIEM, WYKONANIEM TESTÓW, PRZESZKOLENIEM PRACOWNIKÓW ZAMAWIAJĄCEGO, DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ W BUDYNKU „B” DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU NA POTRZEBY UTWORZENIA PRACOWNI PET/CT WRAZ Z PRZELOKALIZOWANIEM FRAGMENTU ODDZIAŁU RADIOTERAPII GINEKOLOGICZNEJ II

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 06 SIERPNIA 2014R. GODZ. 10:00/10:15.

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA/OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 20 SIERPNIA 2014 R. GODZINA 10:00/10:15

 

OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE WYSŁANE W DNIU 30.05.2014 R

28.07.2104- ZMIENIONE OGŁOSZENIE

 

AKTUALNA NA DZIEŃ 28 LIPCA 2014 R. DOKUMENTACJA PRZETARGOWA:

1. SIWZ

2. Załącznik Nr 1-Specyfikacja Techniczna Sprzętu- parametry wymagane i oceniane

2. Załącznik Nr 1 – Specyfikacja Techniczna Sprzętu parametry wymagane i oceniane z dnia 06.08.14

Załącznik nr 2 – PFU- zostanie zmodyfikowany niezwłocznie, modyfikacja w odpowiedziach na pytania

załącznik graficzny 2- jw.

załącznik graficzny 1- jw.

Załącznik-Nr-2.2.-Uwagi-do-pkt.2.3.2.PFU- jw.

Załącznik-Nr-2.1.-Uwagi-do-PFU- jw.

3.Załącznik Nr 2- Program Funkcjonalno- Użytkowy z dnia 06.08.2014 

4. zał. nr 3- Opis przedmiotu zamówienia dotyczący przelokalizowania Oddziału 

5. Załącznik Nr 4 – Formularz oferty

6. Załącznik Nr 5 – Arkusz cenowy

6. Załącznik Nr 5 – Arkusz cenowy z dnia 06.08.14

7. Załącznik Nr 6 – Oświadczenie Wykonawcy z art. 22 ust. 1 ustawy

8. Załącznik Nr 7 – Oświadczenie z art. 24 ustawy

9. Załącznik nr 8 – Wykaz wykonanych dostaw

10.Załącznik Nr 9 – Wykaz osób

11. Załącznik Nr 10 – Oświadczenie dotyczące uprawnień

12. Załącznik nr 11- projekt umowy

13.Projekt umowy z dnia 12.08.2014

29.08.2014r. – Wybór oferty najkorzystniejszej

ODPOWIEDZI NA PYTANIA:

Odpowiedź z dnia 28.07.14

odpowiedź z dnia 06.08.14

SAMSUNG CAMERA PICTURES

scan rzutu parteru

 

Zmodyfikowany w dniu 06.08.14 Załącznik Nr 1 do SIWZ-Specyfikacja Techniczna Sprzętu

Zmodyfikowany w dniu 06.08.14 Załącznik Nr 2 do SIWZ- PFU

Zmodyfikowany w dniu 06.08.14 Załącznik Nr 5 do SIWZ- Arkusz cenowy

UWAGA: WSZYSTKIE PRZEKREŚLONE PONIŻEJ DOKUMENTY ZOSTAŁY ZMODYFIKOWANE. AKTUALNA DOKUMENTACJA PRZETARGOWA ZNAJDUJE SIĘ POWYŻEJ

SIWZ

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Projekt przebudowy drugiego piętra budynku B – Załącznik nr 11

ODWOŁANIE

zawiadomienie o wniesieniu odwołania 13.06.2014 r

treść odwołania 13.06.2014 r.

treść odwołania 13.06.2014 poprawiona

zawiadomienie o wniesieniu odwołania 2 13.06.2014 r

treść odwołania 2 13.06.2014 r