Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 43745-2015 z dnia 2015-03-30 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wrocław
Sukcesywna dostawa materiałów szewnych z podziałem na 7 pakietów.
Termin składania ofert: 2015-04-08

Numer ogłoszenia: 49417 - 2015; data zamieszczenia: 09.04.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 43745 - 2015 data 30.03.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu, pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 71 3689584, fax. 71 36 89 583; 36 89 234.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: