Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZNAK SPRAWY ZP/PN/45/16/IT

Wykonanie robót budowlanych na poziomie piwnic budynku F w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu.

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 15.07.2016 R GODZ 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu 22.06.2016 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

Specyfikacja-Istotnych-Warunków-Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ – Dokumentacja:

Dokumentacja budowlana – całość spakowana zip

Pozostałe załączniki do SIWZ:

Załącznik-nr-2-do-SIWZ-Oświadczenie-z-art.-22

Załącznik-nr-3-do-SIWZ-Oświadczenie-z-art.-24

Załącznik-nr-4-do-SIWZ-Formularz-OFERTY

Załącznik-nr-5-do-SIWZ-wzór-umowy

Załącznik-nr-6-do-SIWZ-Wykaz-osób-oświadczenie-o-osobach

Załącznik-nr-7-do-SIWZ-Wykaz-robót

Załącznik-Nr-8-BHP-i-OS-dla-wykonawcy

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Zmiana terminu składania ofert 27.06.2016

Zmiana terminu składania ofert 11.07.2016

Odpowiedzi na pytania:

Odpowiedzi na pytania 08.07.2016

Unieważnienie postępowania:

Unieważnie postępowania