Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/BU/02/18/II/JG – 15.01.2018r.

Dostawa programu komputerowego służącego do automatycznego pobierania danych z Systemu Obsługi Kart Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego NFZd (DiLO), dostawa programu komputerowego do przygotowywania zestawień realizacji kontraktu z systemu Portal świadczeniodawcy NFZ, dostawa modułu raportowego, serwis i aktualizacje dostarczonego oprogramowania,usługi związane z opracowaniem analiz i raportów.