Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/BU/04/19/LZMN/AJ-29.01.2019r.

Dostawa źródeł izotopowych Ge-68 (3szt.) koniecznych do codziennych kalibracji skanera PET Biograph mCT 20 oraz wykonanie jednorazowej usługi transportu specjalnego do Zakładu Unieszkodliwienia Odpadów Promieniotwórczych w Otwocku

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 06.02.2019r. godzina 10:00
UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 08.02.2019r. godzina 10:00

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 11.02.2019r. godzina 10:00

Zapytanie Ofertowe

05.02.2019r.-Poprawiony Załącznik nr 1-Projekt umowy-AS

Zał. 1 do Proj. umowy ZEZWOLENIE

Zał. 2a do Proj. umowy CERT.1

Zał. 2b do Proj. umowy CERT.2

05.02.2019-Poprawiony Załącznik nr 2 -Formularz oferty

Załącznik nr 1-Projekt umowy-AS
ZAŁ.1.-DO-UMOWY-ŚWIADECTWO-Ge-68-nr-20412-20413-11456
Załącznik nr 2 -Formularz oferty

Informacje dla wykonawców:

05.02.2019-Odpowiedź na pytania

08.02.2019-Informacja do wykonawców nr 2

19.02.2019r.-Protokół udzielenia zamówienia